PMP®-Prep Przygotowanie do egzaminu certyfikacyjnego PMP®

Przygotowujesz się do certyfikacji Project Management Professional (PMP)®, masz mało czasu a chcesz w efektywny sposób uporządkować swoją wiedzę z zakresu zarządzania projektami, zdobyć szybko dodatkową wiedzę,  niezbędną na egzaminie PMP®? Szukasz praktycznych i skutecznych rad dotyczących egzaminu, które wraz z uporządkowaną wiedzą dadzą Ci 100% pewność uzyskania certyfikatu? Odpowiedziałeś 2 razy TAK? To spotkajmy się na szkoleniu.

Cel szkolenia

Przygotowanie uczestników do zdawania egzaminu certyfikacyjnego PMP® prowadzonego przez Project Management Institute (PMI)® poprzez:

 • Aktywne powtórzenie, usystematyzowanie i wyjaśnienie wiedzy zawartej w A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide) - Fifth Edition (2013)
 • Zdobycie dodatkowej wiedzy, wymaganej na egzaminie certyfikacyjnym PMP®, a nie zawartej w PMBOK® Guide
 • Poznanie "tips&tricks" ułatwiających zdanie egzaminu certyfikacyjnego
 • Sprawdzenie swojej wiedzy na przykładowych pytaniach egzaminacyjnych w języku angielskim
 • Utrwalenie angielskiej terminologii z zakresu zarządzania projektami zawartej w PMBOK® Guide.

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą mogli:

 • Wyjaśnić oraz wykorzystywać w praktyce kluczowe koncepcje zarządzania projektem
 • Wyjaśnić oraz wykorzystywać w praktyce wejścia i wyjścia wszystkich procesów PMBOK® Guide
 • Wyjaśnić oraz wykorzystywać w praktyce narzędzia i techniki wszystkich procesów PMBOK® Guide
 • Tworzyć i wykorzystywać w praktyce różne dokumenty niezbędne dla efektywnego zarządzania projektem, jak na przykład: plan zarządzania projektem i jego elementy składowe, dokumenty projektowe, jak na przykład: WBS, harmonogram projektu, rejestr ryzyk, rejestr zmian, dokumentacja wymagań,rejestr interesariuszy i szereg innych
 • Określać najważniejsze produkty projektu, wynikające z wymagań biznesowych oraz przeprowadzać analizę korzyści
 • Identyfikować i wykorzystywać w praktyce doświadczenia projektowe (ang.lessons learned)
 • Identyfikować standardy aspiracyjne i obowiązkowe

Adresaci szkolenia

Kierownicy projektów przygotowujący się do egzaminu certyfikacyjnego PMP® prowadzonego przez PMI®, z dużym doświadczeniem w zarządzaniu projektami i spełniający następujące wymagania:

 • Kilkuletnie (co najmniej 3 lata) doświadczenie praktyczne w zarządzaniu projektami, znajomość jednej z wiodących metodyk zarządzania projektami (np. PRINCE 2®) lub udział w szkoleniach z zarządzania projektami

i/lub

 • Kilkuletnie (co najmniej 3 lata) doświadczenie praktyczne w zarządzaniu projektami, dobra znajomość A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide), Fifth Edition lub udział w szkoleniach z zarządzania projektami wg programu PMBOK® Guide Fifth Edition

oraz spełniający kryteria dopuszczenia do egzaminu PMP® określone przez PMI (opisane szczegółowo w PMP® Handbook dostępnym na stronie: http://www.pmi.org/Certification/~/media/PDF/Certifications/pdc_pmphandbook.ashx, tj.

 • Udział w szkoleniach z zarządzania projektami - co najmniej 35 godzin (z których 21 godzin stanowi niniejsze szkolenie przygotowujące do egzaminu PMP®, co oznacza, że konieczne jest udokumentowanie innych 14 godzin szkoleniowych),
 • Co najmniej trzyletnie doświadczenie w zarządzaniu projektami (udokumentowane 4500 godzin pracy projektowej).

Program szkolenia

Zakres szkolenia odpowiada zakresowi egzaminu certyfikacyjnego PMP®, określonemu przez PMI i obejmuje następujące zagadnienia:
Podstawy zarządzania projektami:

 • Wprowadzenie (Projekt, program, zarządzanie projektami, itp.)
 • Cykl życia projektu i organizacja
 • Procesy zarządzania projektami

Obszary wiedzy wg PMBOK® Guide:

 • Zarządzanie integracją
 • Zarządzanie zakresem
 • Zarządzanie czasem
 • Zarządzanie kosztami
 • Zarządzanie jakością
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Zarządzanie komunikacją
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Zarządzanie zamówieniami
 • Zarządzanie interesariuszami

Oraz inne tematy związane z zarządzaniem projektami:

 • Zagadnienia zarządzania projektem wchodzące w zakres egzaminu certyfikacyjnego od 11 stycznia 2016
 • "Cross-cutting skills" i ich wykorzystanie w poszczególnych grupach procesów i obszarach wiedzy
 • Cztery obszary Kodeksu Etycznego PMI (PMI Code of Ethics and Professional Conduct), zawarte w nich standardy i wykorzystanie tych standardów w poszczególnych grupach procesów i obszarach wiedzy

Wiedza spoza PMBOK® Guide

Pytania egzaminacyjne (w języku angielskim) dla każdego obszaru wiedzy wymaganego na egzaminie.

Formuła szkolenia

Szkolenie ma charakter interaktywnego warsztatu, łączącego:

 • Krótkie prezentacje podstawowych zagadnień poszczególnych obszarów wiedzy zarządzania projektami oraz zagadnień i tematów pokrewnych,
 • Aktywne ugruntowywanie wiedzy,
 • Sesje pytań i odpowiedzi,
 • Rozwiązywanie przykładowych pytań egzaminacyjnych (w języku angielskim)

Szkolenie rozpocznie się od wręczenia każdemu z uczestników PMBOK® Guide.

Termin i organizacja szkolenia

Szkolenie odbywa się w Warszawie.
Zajęcia trwają od 9:00 do 17:00. Każdego dnia przewidziana jest godzinna przerwa obiadowa i przerwy kawowe.
Wielkość grupy maksymalnie 8 osób.

Koszty

Koszt szkolenia wynosi 3600 złotych + 23% VAT od osoby.
Cena obejmuje:

 • 21 godzin zajęć merytorycznych,
 • "A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide) - Fifth Edition" lub "PMP Exam Prep" Eight Edition (Rita Mulcahy),
 • Drukowane materiały szkoleniowe (w języku angielskim), będące wyciągiem z PMBOK® Guide i jego uzupełnieniem - w postaci materiału wykładowego oraz związanych z nim ćwiczeń,
 • Obiady i przerwy kawowe.

Członkom PMI przysługuje 10% zniżki.

Dodatkowe informacje

Udział w szkoleniu pozwala na uzyskanie 21 PDU (Professional Development Unit). Ilość punktów PDU przyznawana w każdym z obszarów PMI Talent Triangle jest następująca: Technical Project Management – 17.5, Leadership – 2.00, Business & Strategic skills – 1.5.

Zgodnie z naszym podejściem związanym ze ścieżką szkoleniową przygotowującą do egzaminu PMP® szkolenie to może być poprzedzone szkoleniem "Zarządzanie projektami wg standardu PMBOK® Guide", stanowiącym pierwszy krok przygotowania do egzaminu certyfikacyjnego PMP®.
Udział w obu tych szkoleniach zapewnia spełnienie jednego z kryteriów PMI dopuszczenia do egzaminu certyfikacyjnego PMP® tj. co najmniej 35 godzin szkoleń z zakresu zarządzania projektami.

Zapisz się na szkolenie "PMP®-Prep Przygotowanie do certyfikacji PMP®"

Imię(*)
Nieprawidłowe dane

Nazwisko(*)
Nieprawidłowe dane

Adres e-mail(*)
Nieprawidłowe dane

Numer telefonu(*)
Nieprawidłowe dane

Stanowisko
Nieprawidłowe dane

Dane do faktury
Nazwa firmy
Nieprawidłowe dane

Adres firmy
Nieprawidłowe dane

NIP
Nieprawidłowe dane

Wybierz termin(*)

Nieprawidłowe dane

Komentarze i uwagi
Nieprawidłowe dane

(*)
Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

PMI, PMP, and PMBOK are registered marks of the Project Management Institute, Inc.

Znajdź nas na Facebooku!