Management 3.0 w Warszawie i Krakowie

Nasze podejście do warsztatu Management 3.0

Program warsztatu Management 3.0, bazujący na standardowym programie szkolenia Management 3.0 (opisany na management 3.0.com), został przez nas zmodyfikowany w następujący sposób:

 • Więcej czasu poświęcamy na praktyki Management 3.0 oraz ćwiczenia realizowane w zespołach (na jakie podzieleni są uczestnicy warsztatu) oraz inspirujące dyskusje
 • Uwzględniamy praktyki przedstawione w książce Management 3.0 Workout
 • Dodaliśmy ćwiczenie Transformation Backlog

Każde z zagadnień prezentowanych podczas warsztatu zawiera co najmniej jedną grę lub ćwiczenie pozwalające zastosować poznaną praktykę lub zasadę w realiach projektowych. Każde ćwiczenie lub gra kończy się wspólnym omówieniem i dyskusją na temat dopasowania przedstawionych praktyk do własnej sytuacji uczestników.

 

Gramy m.in. w:

 • Moving Motivators
 • Ellen Game
 • Delegation Poker
 • Meddlers

Program warsztatu Management 3.0

Standardowy program warsztatu „Management 3.0”, realizowanego jako warsztat otwarty (w terminach podanych poniżej) obejmuje zagadnienia przedstawione poniżej.

Dzień 1: tematy

 • Dlaczego Management 3.0 i zwinne przywództwo. Zwinne przywództwo (ang. Agile leadership) to podejście do przewodzenia i zarządzania ludźmi i zespołami projektowymi, uruchamiające kreatywność, inicjatywę pracowników wiedzy i ich innowacyjność, prowadzące do efektywniejszej pracy i lepszych jej rezultatów. Dowiesz się dlaczego zastępuje ono tradycyjne koncepcje zarządzania związane z hierarchicznymi strukturami organizacji i jakie są jego podstawowe elementy. A także czym jest teoria złożoności (ang. complexity thinking), będąca koncepcyjną podstawą zwinnego podejścia oraz jakie są problemy tradycyjnego linearnego myślenia i podejścia.

 • Menedżer 3.0 Rola lidera i menedżera w zwinnej firmie:  przedstawienie i analizę metafory lidera jako ogrodnika, wypracowanie i przedyskutowanie ról i odpowiedzialności zwinnego lidera i menedżera – Menedżera 3.0.

 • Wewnętrzna motywacja to właśnie przyczyna dlaczego ludzie rano wstają z łóżka. A ponieważ to właśnie ludzie są najważniejszym elementem organizacji, menedżerowie muszą uczynić wszystko, by ludzie byli aktywni, kreatywni i zmotywowani. Dowiesz się na czym polega różnica między motywacją wewnętrzną a zewnętrzną, poznasz 10 wewnętrznych czynników motywacji, a także techniki pozwalające poznać Twoich współpracowników oraz zrozumieć co jest ważne dla ludzi w Twoim zespole.

 • Wyznaczanie celów i definiowanie ograniczeń. OKRs (Objectives and Key Results): przedstawienie koncepcji oraz przykładów OKR z różnych firm. Ćwiczenie: OKR w zespołach uczestników. Ekosystem metryk: przedstawienie i przedyskutowanie 12 zasad tworzenia metryk.

 

 

 

Dzień 2: tematy

 • Upełnomocnienie daje wiele odpowiedzi na pytanie: na czym polega właściwe zarządzanie. Zespoły są w stanie samo-organizować się, lecz wymaga to przekazania władzy i uprawnień decyzyjnych w ręce zespołu (ang. empowerment), a także zaufania ze strony menedżerów. Dowiesz się, jak  można spowodować, by samo-organizujące się zespoły sprawnie funkcjonowały, jak przekazywać uprawnienia decyzyjne, a także jakie są wyzwania związane z przekazaniem władzy w ręce zespołu. Poznasz także nietypowe techniki rozproszonej kontroli, jak 7 poziomów delegowania i tablica uprawnień.
 • Komunikacja w duchu Management 3.0 (opcja) Kultura feedback’u - udzielanie i otrzymywanie informacji zwrotnej,udzielanie feedbacku pisemnego, improwizacja w komunikacji, Okno Johari, inne techniki komunikacji dotyczące doskonalenia i usprawnień.
 • Rozwijanie kompetencji to kluczowe zagadnienie dla dobrze realizowanej pracy. Zespoły mogą osiągnąć stawiane im cele tylko wtedy, kiedy ich członkowie posiadają odpowiednie kwalifikacje i kompetencje. Dlatego też kolejnym zadaniem menedżera jest umożliwienie rozwoju kompetencji jego ludzi. Dowiesz się jak i kiedy stosować różne podejścia rozwoju kompetencji indywidualnych, jak i rozwoju kompetencji zespołu. Poznasz także tzw. siatkę celebracji, praktyczną metodę analizy sposobu pracy i jej efektów.

 • Struktury organizacyjne w znaczący sposób wpływają na funkcjonowanie organizacji. Ponieważ wiele zespołów pracuje w złożonych organizacjach, to konieczna jest analiza wpływu struktury organizacyjnej na pracę zespołów, a w szczególności na komunikację. Dowiesz się, jak rozwijać strukturę organizacyjną na podobieństwo fraktali, jak równoważyć specjalizację i generalizację oraz kiedy budować zespoły funkcjonalne, a kiedy zespoły cross-funkcjonalne. A także jak budować zespoły będące elementami sieci wartości.

 • Retrospektywa – podsumowanie: szkolenie podsumujemy wspólnie, wskazując najważniejsze omawiane zagadnienia, techniki i koncepcje oraz metody ich wprowadzenia do praktyki projektowej uczestników szkolenia.

 

 

 Warsztat prowadzą:

Dr Jerzy Stawicki

Jerzy jest konsultantem, trenerem i coachem w dziedzinie zarządzania oraz zarządzania projektami, programami i portfelem projektów. Prowadzi warsztaty i szkolenia oraz uczestniczy w projektach zmian organizacyjnych i transformacji firm i zespołów w duchu Agile i Management 3.0.

 Posiada 25-letnie doświadczenie w zarządzaniu i zarządzaniu projektami, jako menedżer zespołów konsultantów, kierownik projektów wdrożeniowych systemu SAP i projektów doradczych, członek komitetów sterujących oraz audytor i asesor projektów.

 Pasją Jerzego jest doskonalenie pracy organizacji, zespołów oraz kierowników projektów, tak by korzyści biznesowe powstawały dzięki samo-organizacji i upełnomocnieniu zespołów oraz strategicznej roli menedżerów. Jest promotorem nowoczesnych metod i technik zarządzania i samo-organizacji.

Od 2013 jest licencjonowanym trenerem Management 3.0; w ciągu ostatnich 3 lat prowadził 21 (otwartych i zamkniętych) warsztatów Management 3.0 – Agile Leadership Practices.

 

Dariusz Wylon

CCO (Chief Communication Officer) w Selleo, domu projektowym stron i aplikacji mobilnych oraz Starszy Konsultant / Executive Coach w międzynarodowej grupie Simitri uznanej na całym świecie w dziedzinie szkoleń i rozwoju firm. Licencjonowany trener Management 3.0 od 2014 roku.

Od ponad 5 lat wdraża praktyki Management 3.0 w Selleo, jednej z najbardziej innowacyjnie zarządzanych firm IT w Polsce. Jako ekspert od samoorganizujących się zespołów występuje na europejskich konferencjach m.in. Agile in the City czy DareFest. W 2015 roku otrzymał nagrodę HR Dream Team za wykorzystanie koncepcji Management 3.0 w rekrutacji.

Dariusz ma ponad 10 letnie doświadczenie jako menedżer, coach i trener; zajmuje się głównie rozwojem organizacji i wspieraniem oraz prowadzeniem zmian organizacyjnych.

Zapisz się na szkolenie: Management 3.0 - Agile and Leadership Practices

Imię(*)
Nieprawidłowe dane

Nazwisko(*)
Nieprawidłowe dane

Adres e-mail(*)
Nieprawidłowe dane

Numer telefonu(*)
Nieprawidłowe dane

Stanowisko
Nieprawidłowe dane

Dane do faktury
Nazwa firmy
Nieprawidłowe dane

Adres firmy
Nieprawidłowe dane

NIP
Nieprawidłowe dane

Wybierz termin(*)

Nieprawidłowe dane

Komentarze i uwagi
Nieprawidłowe dane

(*)
Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

 

Znajdź nas na Facebooku!