Terminarz szkoleń

Obszar tematyczny i szkolenia

Termin

 Adresaci

 Cena

PMBOK®Guide i certyfikacja PMP®

     

ZP-PMBOK Zarządzanie projektem według standardu PMBOK® Guide

 13-15.09.2017

 25-27.10.2017

 11-13.12.2017

Kierownicy projektów

Kierownicy zespołów projektowych

Członkowie zespołów projektowych

 

2700 PLN + 23% VAT

(10% zniżki dla członków PMI)

PMP®-Prep Przygotowanie do egzaminu certyfikacyjnego PMP®

 02-04.08.2017

 27-29.09.2017

 22-24.11.2017

Kierownicy projektów przygotowujący się do certyfikacji PMP® 3600 PLN + 23 % VAT
(10% zniżki dla członków PMI)

Agile, Lean, Kanban

     

Kanban - Zwinne zarządzanie projektami

 12-13.06.2017

Kierownicy projektów, kierownicy zespołów oraz managerowie zarządzający zbiorem projektów lub organizacją projektową, produktami lub usługami 2100 PLN + 23% VAT

Agile Project Management

 

Kierownicy projektów, kierownicy zespołów projektowych i członkowie zespołów, managerowie oraz interesariusze zaangażowani w zarządzanie projektem, produktem bądź usługą 2100 PLN + 23% VAT

PMI-ACP® Prep - przygotowanie do certyfikacji Agile

PMI-ACP is a registered mark of the Project Management Institute, Inc.

 04-06.09.2017

 22-24.11.2017

 

Kierownicy projektów, właściciele produktów

Analitycy biznesowi, programiści, testerzy

Dyrektorzy działów IT

Członkowie zespołów projektowych, interesariusze projektów

Osoby przygotowujące się do egzaminu PMI-ACP®

3900 PLN + 23% VAT
       

Warsztat: Agile Project Management dla kadry zarządzającej

Na zamówienie dla firm  Kadra kierownicza  

Lean Project Management

 

Kierownicy projektów IT

Specjaliści ds. procesów pragnący poznać zagadnienia Lean Project Management

2700 PLN + 23% VAT
       

Leadership & Management 3.0+

     

Management 3.0 - Agile Leadership Practices

 

 21-22.08.2017

 16-17.10.2017

 07-08.12.2017

 

 

Menedżerowie, którzy chcą poznać zasady i techniki zwinnego zarządzania i przewodzenia (Agile management/leadership) i zastosować je w swojej praktyce

Kierownicy projektów, kierownicy zespołów oraz inni specjaliści którzy chcą stać się profesjonalnymi liderami i menedżerami

2550 PLN
+ 23% VAT
early bird

2700 PLN
+ 23% VAT

Zarządzanie przez wartości - jak spowodować, by wartości kierowały zachowaniami i działaniami zespołu

 04.07.2017

 13.09.2017

Menedżerowie, liderzy zespołów, działów i firm

Kierownicy projektów, zespołów projektowych

Scrum Masterzy

Product Ownerzy

1300 PLN + 23% VAT
 

Mój świat lidera

 02-03.10.2017

Menedżerowie, liderzy zespołów, działów i firm

Scrum Masterzy

Agile coachowie

Kierownicy projektów, zespołów projektowych

2400 PLN
+ 23% VAT

Lider 3.0 i samoorganizacja w praktyce

  13-14.11.2017  

Menedżerowie, liderzy zespołów, działów i firm

Scrum Masterzy

Agile coachowie

Kierownicy projektów, zespołów projektowych

2400 PLN + 23% VAT

 

Inteligencja emocjonalna w zespole i projekcie

 

 

 

Członkowie zespołów projektowych

Scrum Masterzy

Product Ownerzy

Kierownicy projektów, zespołów projektowych

Kierownicy funkcjonalni

2000 PLN + 23% VAT 
 

Erystyka i retoryka - przekonywanie bez pokonywania

 

 

 

 

Menedżerowie, liderzy zespołów, działów i firm

Scrum Masterzy

Agile coachowie

Kierownicy projektów, zespołów projektowych

 

Przywództwo i mechanizmy procesu grupowego

 

Kierownicy projektów

Kierownicy zespołów projektowych

Członkowie zespołów projektowych

1800 PLN + 23% VAT

Zarządzanie projektami

     

Warsztat kierownika projektu: metody tradycyjne, zwinne i inne

 

Kierownicy projektów

Kierownicy zespołów projektowych

2700 PLN + 23% VAT

(10% zniżki dla członków PMI i SPMP)

Trudne sytuacje w projektach

 Na zamówienie
 firm

Kierownicy projektów

Kierownicy zespołów projektowych

Menedżerowie programów i dyrektorzy portfela projektów

Menedżerowie PMO

 

Zaawansowane praktyki zarządzania projektem i portfelem projektów z wykorzystaniem Zarządzania Ograniczeniami i Łańcucha Krytycznego

 

Kadra kierownicza

Menedżerowie odpowiedzialni za portfel projektów firmy lub programy projektów

Kierownicy projektów

2200 PLN + 23% VAT
       

Podstawy zarządzania projektami z symulacją PoleStar PM Simulation

 

Początkujący i średnio zaawansowani kierownicy projektów

Członkowie zespołów projektowych

2500 PLN + 23% VAT
       

Warsztat: Zarządzanie projektami z symulacją

Na zamówienie dla firm

Kierownicy projektów

Przedstawiciele PMO

Kadra kierownicza

Specjaliści zainteresowani zarządzaniem projektami

 

Zarządzanie inwestycją budowlaną

Na zamówienie dla firm Kierownicy projektów, inżynierowie budowy, kierownicy robót oraz kierownicy budowy  

PMO - Project Management Office: rola, zadania, budowa

 30-31.08.2017

 23-24.10.2017

Pracownicy i menedżerowie PMO

Kadra kierownicza budująca PMO

Menedżerowie odpowiedzialni za portfel projektów firmy lub programy projektów

2200 PLN + 23% VAT

Zaawansowane PMO – praktyki funkcjonowania i rozwoju biura projektów

 

Dyrektorzy i menedżerowie PMO

Specjaliści pracujący w PMO

2900 PLN + 23% VAT

Zarządzanie programem projektów

     

PgMP® Prep - przygotowanie do egzaminu PgMP®

 PgMP is a registered mark of the Project Management Institute, Inc.

 21-23.06.2017

 27-29.09.2017

 11-13.12.2017

Dyrektorzy Zarządzający, Dyrektorzy Finansowi, Dyrektorzy i Kierownicy Departamentów/Działów

Dyrektorzy i Kierownicy Biura Projektów, Menedżerowie Portfela Projektów

Kierownicy Projektów zarządzający kilkoma projektami

Kierownicy Programów

3900 PLN + 23% VAT

Zarządzanie programem projektów

 21-22.06.2017

 27-28.09.2017

 11-12.12.2017

Dyrektorzy Zarządzający, Dyrektorzy Finansowi, Dyrektorzy i Kierownicy Departamentów/Działów

Dyrektorzy i Kierownicy Biura Projektów, Menedżerowie Portfela Projektów

Kierownicy Projektów zarządzający kilkoma projektami

2300 PLN + 23% VAT

Soft skills

     

Zarządzanie zespołem projektowym

Na zamówienie dla firm

Kierownicy zespołów projektowych

Kierownicy projektów

2000 PLN + 23% VAT

Retoryka i argumentacja dla kierowników projektów

Na zamówienie dla firm  Kierownicy projektów i zespołów projektowych 1100 PLN + 23% VAT
 

Sztuka prezentacji dla kierowników projektów

Na zamówienie dla firm  Kierownicy projektów i zespołów projektowych 1100 PLN + 23% VAT