Zarządzanie projektami - metoda Łańcucha Krytycznego, TOC

Lawrence P. Leach: Critical Chain Project Management, Second Edition

Jedna z kilku dostępnych obecnie pozycji dotyczących metody Łańcucha Krytycznego. Dobrze napisana, nawiązująca do podejścia PMBOK® Guide w sposób bardzo metodyczny prezentująca metodę Łańcucha Krytycznego, łącznie z zarządzaniem projektami w środowisku wieloprojektowym oraz elementami Zarządzania Ograniczeniami (Theory of Constraints).
Lektura obowiązkowa dla osób zainteresowanych tą metodą.

Lawrence P. Leach: Lean Project Management: Osiem zasad sukcesu projektu

"Lean Project Management", to w swobodnym tłumaczeniu "Odchudzone zarządzanie projektami". Tytuł więc zarówno w języku polskim, jak i angielskim jest tak samo szokujący. Wiernie jednak oddaje ideę podejścia, zastosowanego wcześniej do zagadnień zarządzania produkcją (tzw. Lean Manufacturing): orientacji tylko na działania przynoszące wartość organizacji i eliminacji wszelkiego marnotrawstwa. Świetnie napisana książka ilustrowana wieloma przykładami praktycznymi.

Goldratt Eliyahu: Critical Chain
Powieść biznesowa, prezentująca w pasjonujący sposób, poprzez perypetie wykładowcy zarządzania projektami amerykańskiego uniwersytetu, zasady zarządzania projektami metodą Łańcucha Krytycznego. Lektura obowiązkowa dla osób zainteresowanych tą metodą, choć - ze względu na fakt, ze nie omawia całości zagadnienia - wymaga dalszych uzupełniających lektur. Wydanie polskie: "Łańcuch Krytyczny"

Newbold Robert: Project Management in the Fast Lane. Applying the Theory of Constraints
Jedna z kilku dostępnych obecnie pozycji dotyczących metody Łańcucha Krytycznego. Dobrze napisane, praktyczne omówienie Łańcucha Krytycznego, łącznie z elementami Zarządzania Ograniczeniami (Theory of Constraints). Wiele praktycznych wskazówek i uwag.
Lektura obowiązkowa dla osób zainteresowanych tą metodą.

Schragenheim Eli: Management Dilemmas. The Theory of Constraints Approach to Problem Identification and Solutions
Zbiór 12 praktycznych problemów menedżerskich (od firmy poszukującej dróg i metod usprawniania, po firmę, której problemem jest jej sukces) i podejść do ich rozwiązania przy pomocy metod i podejść Zarządzania Ograniczeniami (Theory of Constraints - TOC). Świetne jako ilustracja praktycznego wykorzystania myślenia i podejść TOC. Polecam zwłaszcza menedżerom poszukującym inspiracji i nowych podejść do zarządzania firmą, choć nie tylko.

McMullen Jr., Thomas B.: Introduction to the Theory of Constraints (TOC) Management System
Stosunkowo proste omówienie podstawowych zagadnień Zarządzania Ograniczeniami (Theory of Constraints - TOC), stworzonego przez E.Goldratta. Obejmuje niemal wszystkie obszary zastosowań TOC (zarządzanie produkcją, finanse, zarządzanie projektami, procesy myślowe).
Dobry początek przygody z Zarządzaniem Ograniczeniami.

Goldratt Eliyahu M.: The Goal

Powieść biznesowa, prezentująca w pasjonujący sposób, poprzez perypetie dyrektora zagrożonej zamknięciem fabryki, podstawowe zasady Zarządzania Ograniczeniami (Theory of Constraints - TOC), w tym pięć kroków ciągłego doskonalenia. Swietnie napisana - czyta się jak najlepszy kryminał.
Lektura absolutnie obowi±zkowa dla osób zainteresowanych TOC, jak i dla wszystkich poszukujących inspiracji i nowych podejść do zarządzania firmą. Gorąco polecam.
Wydanie polskie: "Cel"

Goldratt Eliyahu M.: Necessary but not Sufficient

Inna powieść biznesowa Goldratta, prezentująca w ciekawy sposób, poprzez perypetie kierownictwa firmy wytwarzającej oprogramowanie klasy ERP, zastosowanie zasad Zarządzania Ograniczeniami (Theory of Constraints - TOC) w biznesie. Zawiera wiele ciekawych i inspirujących uwag dotyczących systemów ERP, ich tworzenia oraz stosowania w praktyce.

Lepore Domenico, Cohen Oded: Deming and Goldratt. The Theory of Constraints and the System of Profound Knowledge

Książka o podtytule: Dekalog, prezentuje podejście polegające na połączeniu dwóch koncepcji doskonalenia i usprawniania organizacji i zarządzania nimi: Zarządzania Ograniczeniami (Theory of Constraints - TOC), stworzonego przez E.Goldratta oraz Systemu Głębokiej Wiedzy, stworzonego przez W. Edwardsa Deminga. Niezwykle inspirująca, zawierająca wiele ciekawych refleksji i pomysłów do praktycznego zastosowania.
Lektura obowiązkowa dla osób zainteresowanych TOC, jak i dla wszystkich poszukujących inspiracji i nowych podejść do zarządzania firmą. Gorąco polecam.

Robert C. Newbold: “The Billion Dollar Solution. Secrets of Prochain Project Management”
Zasady zarządzania projektami wg łańcucha krytycznego stosowane przez firmę ProChain.

Dave Crenshaw: „The Myth of Multitasking”.
Podtytuł “How “doing it all” gets nothing done” mówi praktycznie wszystko.

 

Znajdź nas na Facebooku!