Zarządzanie projektami - Metody zwinne (ang. agile)

Marcus Hammarberg, Joakim Sunden "Kanban in Action"

Brooks Jr., Frederick P.: The Mythical Man-Month. Essays on Software Engineering
Światowy bestseller o inżynierii oprogramowania. Zbiór esejów dotyczących różnych zagadnień: styku projektant-wykonawca, znaczeniu specyfikacji i formalnych definicji, współpracy w zespole projektowym i szeregu innych.
Absolutnie niezbędna pozycja w bibliotece każdej osoby zajmującej się zarządzaniem projektami nie tylko dotyczących wytwarzania oprogramowania.

Wydanie polskie: "Mityczny osobomiesiąc. Eseje o inżynierii oprogramowania". WNT 2000.

Gary Chin: Agile Project Management. How to Succeed in the Face of Changing Project Requirements
Książka przedstawia w bardzo przystępny sposób podstawowe zasady "lekkiego" zarządzania projektami (ang. Agile Project Management), znajdującego zastosowanie przy kluczowych, lecz charakteryzujących się dużą zmiennością projektach. Cenne są zwłaszcza porównania klasycznych metod zarządzania projektami z metodą "lekką".

Polecam dla wszystkich borykających się z dużą zmiennością w projektach.

Highsmith Jim: Agile Project Management. Creating Innovative Products
Bardzo praktyczne omówienie zagadnień "lekkiego" zarządzania projektami przez jednego z "guru" tego podejścia. Omawia pięcio-fazowe ramy "lekkiego" zarządzania oraz wiele sprawdzonych w praktyce zasad. Polecam wszystkim interesującym się nowymi podejściami w zarządzaniu projektami.

Yourdon Edward: Death March. The Complete Software Developer’s Guide to Surviving "Mission Impossible" Projects
Książka, z której - jak można przeczytać na ostatniej stronie okładki - "projektant systemów informatycznych dowie się, jak przeżyć udział w przedsięwzięciu skazanym na klęskę". Warto przeczytać, by zapamiętać choćby tylko sentencję Samuela Becketta przytoczoną na 14-tej stronie. Gorąco polecam.
Wydanie polskie: "Marsz ku klęsce", WNT 2000

Mike Cohn: Agile Estimating and Planning
Rewelacyjna książka o zarządzaniu projektem, w tym: szacowaniu zadań, priorytetyzacji tematów, planowaniu i monitorowaniu planu wydania i planu iteracji.

Mike Cohn: User Stories Applied. For Agile Software Development
Książka o – w zasadzie wszystkich aspektach tzw. historii użytkownika (ang. user stories): pisaniu, zbieraniu, szacowaniu.

Charles G. Cobb: Making Sense of Agile Project Management
Zgodnie z podtytułem książka o równoważeniu kontroli i zwinności, z wieloma praktycznymi uwagami nt. stosowania i niestosowania metod zwinnych i tradycyjnych.

Mary Poppendieck, Tom Poppendieck: Lean Software Developement. An Agile Toolkit.
Jak zasady Lean można zastosować w wytwarzaniu oprogramowania. Pasjonująca lektura.

Mariusz Chrapko: „SCRUM. O zwinnym zarządzaniu projektami”
Pierwsza pozycja w języku polskim o zwinnym zarządzaniu projektami. Niestety w dużym stopniu będąca streszczeniem książki Mike Cohn a „Agile Estimating and Planning”.

Stephen Denning „The Leader’s Guide to Radical Management”
Czym jest i jakie są zasady radykalnego zarządzania, zastępującego w XXI wieku zarządzanie tradycyjne.

 

 

 

Znajdź nas na Facebooku!