Zarządzanie projektami - różne obszary wiedzy oraz zagadnienia ogólne

Michał Mącznik, Artur Król "Praktyczna improwizacja"

Chip Heath, Dan Heath "Made to Stick Why Some Ideas Survive and Others Die"

Praca zbiorowa  pod redakcją Michała Trockiego i Ewy Sońty-Drączkowskiej: Strategiczne zarządzanie projektami

Microsoft Office Excel 2007 for Project Managers

Levine Harvey A.: Project Portfolio Management: A Practical Guide to Selecting Projects, Managing Portfolios, and Maximizing Benefits (Jossey-Bass Business & Management)

Nokes Sebastian, Major Ian, Greenwood Alan, Allen Dominic, Goodman Mark: The Definitive Guide to Project Management: The Fast Track to Getting the Job Done on Time and on Budget

Darnall Russell W.: The World’s Greatest Project. One Project Team on the Path to Quality
Powieść biznesowa dotycząca głównie tzw. "miękkich" aspektów zarządzania projektami. Przedstawia cztery następujące koncepcje zapewnienia sukcesu projektu: 1. Szukanie rozwiązań, a nie winnych, 2. Nastawienie na cele, 3. Koncentracja na kliencie, 4. Zorientowanie na ludzi. Lektura obowiązkowa dla wszystkich zarządzających zespołami projektowymi. Wydanie polskie: "Najwspanialszy projekt świata"

DeMarco Tom. The Deadline: A Novel About Project Management
Powieść biznesowa, prezentująca poprzez przygody project managera, w pasjonujący sposób zasady zarządzania projektami. Każdy rozdział kończy podsumowanie prezentujące kilka takich zasad. Lektura obowiązkowa nie tylko dla osób rozpoczynających przygodę z zarządzaniem projektami. Wydanie polskie: "Zdążyć przed terminem"

DeaMarco Tom: Luz. Jak Uniknąć Wypalenia Się, Zapracowania i Mitu Absolutnej Sprawności
Książka opisana na stronie http://www.jsproject.pl/wydarzenia/374-luz-tom-demarco Zamieściliśmy powyżej link do strony angielskiej, gdyż książka nie jest już dostępna w języku polskim.

DeMarco Tom, Lister Timothy: Waltzing with the Bears. Managing Risk on Software Projects

Książka dotycząca zagadnień zarządzania ryzykiem w projektach tworzenia oprogramowania. Zawiera wiele praktycznych (jak zwykle u tych autorów) rad i wskazówek, które mogą być wykorzystane także w innych typach projektów.
Polecam jako rozszerzenie wiedzy w zakresie zarządzania ryzykiem.

Frame Davidson J.: Managing Projects in Organizations: How to Make the Best Use of Time, Techniques, and People
Wprowadzenie do zarządzania projektami, obejmujące jednak tylko niektóre zagadnienia. Zwraca szczególną uwagę na szeroko rozumiane budowanie zespołu projektowego oraz zarządzanie wymaganiami klienta i użytkownika. Omawia także planowanie i kontrolę projektu. Przydatne dla osób zainteresowanych tymi właśnie zagadnieniami. Wydanie polskie:" Zarządzanie projektami w organizacji"

Kendall Gerald I., Rollins Steven C.: Advanced Project Portfolio Management and the PMO
Jedna z nielicznych książek dotyczących zagadnień zarządzania portfelem projektów oraz project management office (PMO). Zawiera wiele praktycznych przykładów i case study z tych obszarów. Co ciekawe wykorzystuje – w pewnych obszarach – podejście związane z Zarządzaniem Ograniczeniami (Theory of Constraints - TOC). Polecam wszystkim zainteresowanym tematyką zarządzania portfelem projektów i PMO, choć raczej nie jako wprowadzenie w tę tematykę.

Kerzner Herold: Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling, Tenth Edition
Pozycja określana przez wielu mianem "biblii" zarządzania projektami (891 stron). Przydatna jako prezentacja całości zagadnień zarządzania projektami oraz przy przygotowywaniu się do certyfikacji PMP®. Liczne przykłady i case study. Jak zwykle przy tego typu pozycjach: niektóre zagadnienia (jak np. Łańcuch Krytyczny) omówione właściwie,ale pobieżnie.

Levine Harvey A.: Practical Project Management. Tips, Tactics, and Tools
Bardzo praktyczne omówienie wybranych zagadnień zarządzania projektami przez jednego z "guru" zarządzania projektami. Koncentruje się głównie na tzw. "twardych" zagadnieniach zarządzania projektami (harmonogramowanie, budżetowanie, zarządzanie ryzykiem), choć zawiera też rozdziały nt. zarządzania zasobami i zarządzania portfelem projektów oraz zarządzania metodą Łańcucha Krytycznego. Polecam już od poziomu średnio zaawansowanego w zarządzaniu projektami.

Mantel Samuel J., Jr, Meredith Jack R., Shafer Scott M., Sutton Margaret M.: Project Management in Practice

Bardzo dobre i bardzo przystępne omówienie całości zagadnień zarządzania projektami (od inicjowania i wyboru projektów do zamykania) w układzie bazującym na PMBOK®Guide. Zawiera 2 CD z oprogramowaniem MS Project 2000 oraz Crystall Ball (nakładka do Excela umożliwiająca zaawansowane symulacje Monte Carlo) w wersji ograniczonego czasu dostępu.
Polecam jako bardzo dobre rozpoczęcie przygody z zarządzaniem projektami.

Mulcahy Rita: Risk Management: Trick of the Trade

Bardzo szczegółowe omówienie zagadnień zarządzania ryzykiem w układzie bazującym na PMBOK®Guide. Liczne przykłady, testy i zadania. Bardzo przydatne przy przygotowywaniu się do certyfikacji PMP®.
Polecam dla osób zainteresowanych zarządzaniem ryzykiem, zwłaszcza bardzo szczegółowym podejściem.

Phillips Joseph: Zarządzanie projektami IT
Książka dla kierowników projektów oraz kierowników zespołów projektowych, pragnących poznać nowoczesne metody i techniki zarządzania projektami. Przechodzi w przystępny i praktyczny sposób przez niemal wszystkie (wyjątek to zarządzanie zamówieniami) obszary wiedzy zarządzania projektami wg PMBOK®Guide. Choć w tytule mowa jest o projektach IT i zamieszczone przykłady dotyczą właśnie projektów IT, to polecam - jako lekturę obowiązkową - także dla osób spoza IT.

David Allen: „Getting Things Done, czyli sztuka bezstresowej efektywności”

David Allen: „Życie i praca. Jak znaleźć czas na wszystko”

Jeffrey K.Liker, David P.Meier:  „Droga Toyoty. Fieldbook”
Praktyczny przewodnik wdrażania 4P Toyoty.

James P.Womack, Daniel T.Jones: "Lean Thinking – szczupłe myślenie"

 

Znajdź nas na Facebooku!