Warsztat: Zarządzanie przez wartości - jak spowodować, by wartości kierowały zachowaniami i działaniami zespołu

Warsztat: Zarządzanie przez wartości - jak spowodować, by wartości kierowały zachowaniami i działaniami zespołu - JS Project

Przywództwo to przede wszystkim ustalanie celów oraz wartości. O ile jednak ustalanie celów jest już powszechną praktyką, to z wartościami mamy poważne problemy. Wartości często nie są identyfikowane i uzgadniane wspólnie z zespołem projektowym. Często bywa gorzej: wartości firmy lub zespołu nie są skorelowane z zachowaniami i działaniami ludzi w zespole. A przecież spójne cele i wartości mogą pomóc w podejmowaniu dobrych decyzji w niepewnym i złożonym środowisku biznesowym i projektowym. Wartości są fundamentem dla decyzji projektowych lub decyzji zespołu i dla później podejmowanych działań.

Warsztat „Zarządzanie przez wartości” koncentruje się właśnie na obszarze wartości. Podczas warsztatu – wykorzystując studium przypadku, burzę mózgów, Value Game, metafory i inne techniki – uczestnicy w rolach liderów i członków zespołu poznają rolę i znaczenie wartości w organizacji i projekcie. Poprzez burze mózgów i dyskusje w kilku osobowych zespołach zidentyfikują metody, dzięki którym wartości staną się „driverem” zachowań i działań członków zespołu.

Warsztat jako element inicjatywy Leadership & Management 3.0+

Warsztat „Zarządzanie przez wartości” jest elementem składowym inicjatywy Leadership & Management 3.0+ czyli naszego autorskiego cyklu warsztatów i krótszych sesji doradczych skierowanych do menedżerów firm, liderów działów i zespołów, kierowników projektów i liderów zespołów, pragnących rozwijać swoje firmy i zespoły w zgodzie z tym nowym, wyłaniającym się paradygmatem przywództwa i zarządzania.

Warsztaty tej inicjatywy  wspomagają budowanie systemu zarządzania firmą zorientowanego na:

 • strategiczną rolę kadry kierowniczej, której głównym zadaniem jest zarządzanie systemem, oraz na
 • rozwijanie samoorganizacji zespołów i pracowników.

Inicjatywa ta jest autorskim rozwinięciem przez zespół naszych współpracowników idei Management 3.0, stworzonej przez Jurgena Appelo.

Materiały prezentujące inicjatywę Leadership & Management 3.0+ znajdują się na stronie: http://www.jsproject.pl/management-30.

Cele warsztatu:

Warsztat - w interaktywnym, przyjaznym i inspiracyjnym środowisku pracy i współpracy  - dostarczy uczestnikom idee i praktykę, wymianę myśli i doświadczeń oraz praktyczne przykłady z innych firm, dotyczące identyfikowania i opisywania wspólnych wartości zespołu oraz ich wprowadzania w życie zespołu i utrzymywania lub adaptowania do nowych sytuacji.

W trakcie naszego spotkania:

 • poznasz sylwetkę lidera 3.0 działającego w środowisku VUCA
 • określisz, jakim liderem chcesz być
 • doświadczysz jak można odkryć i dodefiniować wspólne wartości zespołu
 • wypracujesz sposoby, dzięki którym wartości będą dla zespołu rzeczywistym drogowskazem dla działań i decyzji

Warsztat jest skierowany do:

 • Menedżerów i liderów firm i działów, kierowników zespołów funkcjonalnych
 • Kierowników projektów, kierowników zespołów projektowych (nie tylko ze świata IT),
 • Product ownerów i scrum masterów,

którzy chcą wprowadzić do swoich zespołów zarządzanie przez wartości, tak by wspólnie wypracowane wartości kierowały zachowaniami i działaniami ich zespołu lub zespołów.

Program warsztatu:

Co Lider 3.0 ma wspólnego z wartościami zespołu lub wartościami projektu

Punktem startowym warsztatu jest pytanie: jakim liderem jestem, jakim liderem chciałbym i powinienem być, biorąc pod uwagę środowisko VUCA oraz wynikające z niego nowe wymagania pod adresem przywództwa. Dla Lidera 3.0 określimy: jego wizję, zadania i odpowiedzialności, jego poglądy, wartości i zachowania. Określimy także co Lider 3.0 ma wspólnego z wartościami zespołu lub – będąc liderem projektu – z wartościami projektu.

Wartości w zespole

Rozpoczniemy od pytania: Jak zidentyfikować i uzgodnić wspólne wartości członków zespołu? Kolejnym krokiem pracy z wartościami będzie zidentyfikowanie i opisanie wspólnych wartości zespołu, istotnych z punktu widzenia wymagań i wyzwań z nim związanych. Najważniejsze, wspólnie zdefiniowane wartości stanowić będą fundament dla decyzji podejmowanych przez zespół. Podczas tej części warsztatu będziemy stosowali metody i techniki, które mogą być zastosowane przez uczestników warsztatu w ich środowisku biznesowym, w pracy z ich zespołami.

„Walk the talk”

Co lider 3.0 oraz członkowie zespołu mogą zrobić dla wprowadzenia i zachowania w projekcie wartości? Pytanie, jakie będzie przyświecać nam na tym etapie pracy to: jak uczynić wartości rzeczywistą „silą napędową” zachowań i działań w projekcie. Uczestnicy metodą burzy mózgów i dyskusji w pod-grupach wypracują metody lub przedstawią przykłady już stosowanych przez nich sposobów realizacji „walk the talk”, czyli spowodowania by zespół i projekt „żył wartościami”.

Retrospektywa warsztatu

Osobiste “take-off's” uczestników warsztatu obejmujące ich refleksje, a także metody i koncepcje do zastosowania w ich środowisku i w ich zespołach.

Organizacja warsztatu

Czas trwania warsztatu: 1 dzień.

Terminy warsztatu:

 • 13.09.2017
 • 02.10.2017
 • 20.11.2017

Warsztat prowadzą:

Magdalena Robak

Warsztat: Zarządzanie przez wartości - jak spowodować, by wartości kierowały zachowaniami i działaniami zespołu - JS Project

Magda jest psychologiem organizacji, który fascynuje się zarządzaniem projektami. Od ponad 20 lat pomaga menedżerom (w tym menedżerom projektów) i pracownikom rozwijać ich kompetencje i ulepszać zarządzanie zespołem, obsługę Klientów i efektywność osobistą. Jest trenerem, doradcą, facylitatorem.

Jej marzeniem jest by i organizacje i ludzie wybierali swoją drogę i szli nią świadomie.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

magdalenarobak.pl, cleandynamics.pl

Jerzy Stawicki

Warsztat: Zarządzanie przez wartości - jak spowodować, by wartości kierowały zachowaniami i działaniami zespołu - JS Project

Jerzy jest konsultantem, trenerem i coachem zarządzania projektami I zarządzania portfelem projektów, z ponad 25 letnim doświadczeniem. Czasem bywa też spikerem na konferencjach, autorem tekstów i artykułów, czytelnikiem oraz liderem.

Pasją Jerzego jest “reinventing and improving organizations and teams”. Jest to wspomaganie firm i zespołów, a także menedżerów i kierowników projektów w przekształcaniu ich organizacji i zespołów w kierunku samo-organizujących się zespołów i liderów 3.0.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zapisz się na warsztat "Zarządzanie przez wartości - jak spowodować, by wartości kierowały zachowaniami i działaniami zespołu"

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Dane do faktury
Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

 

Znajdź nas na Facebooku!

 

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.

Ok