Rozwiązania dla firm - JS Project

Komponenty Zarządzania Projektami

Na drodze doskonalenia zarządzania projektami znajdziecie komponenty wymienione poniżej. Są one przedstawione w kolejności od zarządzania pojedynczym projektem, poprzez przeglądy projektów i tworzenie metodyki zarządzania projektem, do zarządzania portfelem projektów i budowania PMO.

Z poniższych komponentów można korzystać, tak jak z klocków Lego: zarówno pojedynczo, jak i metodą łączenia poszczególnych komponentów. Chętnie też podpowiemy, jakie ich połączenie będzie dla Państwa najefektywniejsze, względnie czy nie warto byłoby skręcić jednak na drogę systemowego podejścia czyli Systemu Zarządzania Projektami.

Rozwiązania dla firm - JS Project

Klinika projektu

Klinika projektu to usługa doradcza polegająca na sprawdzeniu, czy projekt jest realizowany w sposób umożliwiający osiągnięcie celów biznesowych Klienta.

Dodatkowo oceniamy praktyki zarządzania projektem względem wynikających z naszego doświadczenia najlepszych praktyk w tym zakresie. Na podstawie tej oceny przedstawiamy zdiagnozowany przez nas stan projektu oraz, w razie potrzeby, proponujemy modyfikacje lub uzupełnienie sposobu realizacji projektu o elementy, których stosowanie w tym projekcie będzie naszym zdaniem celowe.

Czytaj więcej...
Rozwiązania dla firm - JS Project

Doradztwo w zarządzaniu projektem

Twoi kierownicy projektów potrzebują wsparcia, konsultacji i wskazówek dotyczących inicjowania, planowania oraz bieżącego zarządzania i kontroli realizacji, zamykania projektu, a także innych zagadnień i problemów, jakie napotykają podczas zarządzania projektem?

Czytaj więcej...
Rozwiązania dla firm - JS Project

Analiza i koncepcja zarządzania projektami w organizacji

Wszelkie prace mające na celu usprawnianie zarządzania projektami w firmie, czy to wybranych elementów, czy też całego systemu zarządzania projektami powinny za punkt wyjścia mieć ocenę aktualnego stanu zarządzania projektami. A z drugiej strony powinna być określona wizja stanu docelowego, nazywana przez nas generalną koncepcją zarządzania projektami.

Czytaj więcej...
Rozwiązania dla firm - JS Project

Opracowanie metodyki zarządzania projektem, zarządzania projektami i portfelem projektów

Bez wspólnego, jednolitego, stosowanego powszechnie podejścia, określającego "zasady gry" w projektach, Twoje projekty będą przypominać i zakończą się tak jak projekt budowy wieży Babel. Rozwiązaniem problemu jest opracowanie metodyki zarządzania projektem, zarządzania projektami i portfelem projektów dla istniejących lub zidentyfikowanych w trakcie analizy typów projektów.

Czytaj więcej...
Rozwiązania dla firm - JS Project

Doradztwo w zarządzaniu portfelem projektów

W strategicznym, całościowym podejściu do zarządzania projektami w firmie, projekt to tylko podstawa tej piramidy. Wyżej mamy zarządzanie programem projektów, jeszcze wyżej zarządzanie portfelem projektów, a jeszcze wyżej … strategię Twojej firmy. I wszystkie te elementy muszą "grać razem" by zapewnić sukces biznesowy Twojej firmie. Przecież projekt to tak naprawdę narzędzie realizacji strategii firmy.

Czytaj więcej...
Rozwiązania dla firm - JS Project

Doradztwo dotyczące budowania PMO (Project Management Office)

Dążąc do większej efektywności i poprawienia swoich wyników finansowych coraz więcej firm na świecie tworzy obecnie Biura Zarządzania Projektami (ang. PMO). PMO jest podmiotem w ramach struktury organizacyjnej firmy, stanowiącym centrum kompetencyjne w zakresie zarządzania projektami. Umożliwia ono standaryzację praktyk zarządzania projektami, ułatwia zarządzanie portfelem projektów, a także wspomaga realizację projektów w firmie.

Czytaj więcej...
Rozwiązania dla firm - JS Project

Po pierwsze odpowiedzmy na pytanie dlaczego warto stworzyć i stosować zintegrowane podejście do zarządzania projektami i zarządzania projektowego firmą, czyli – w naszej terminologii – systemu zarządzania projektami.

Całościowe podejście do zarządzania projektami, czyli podejście systemowe, holistyczne, obejmujące: zarządzanie projektem, programem i portfelem projektów umożliwia rzeczywiste wspomaganie realizacji celów biznesowych firmy i osiągania przewagi konkurencyjnej.

Czytaj więcej...
Rozwiązania dla firm - JS Project

Szkolenia i warsztaty dla firm

Warsztaty i szkolenia dla firm – budujemy wg potrzeb i wymagań.

Wszystkie nasze warsztaty i szkolenia otwarte – wymienione na stronie - możemy zrealizować także w wersji „in-house”, tj. dla uczestników z konkretnej firmy, lub organizacji.

Wtedy takie szkolenie zawsze budujemy wg potrzeb i wymagań Zamawiającego: rozmawiamy o celu szkolenia, o Waszych potrzebach i wymaganiach, o grupie uczestników, ich aktualnym poziomie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. I na tej podstawie budujemy propozycję zakresu szkolenia, którą wspólnie omawiamy i ustalamy finalną jego wersję.

Chcesz byśmy zbudowali warsztat lub szkolenie dla Twoich pracowników?

           Napisz do nas wypełniając poniższy formularz.

Jakie szkolenie lub warsztat Cię interesuje?

Poszukujesz dedykowanego szkolenia lub warsztatu? Wypełnij poniższy formularz:
Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe daneNieprawidłowe dane

Znajdź nas na Facebooku!

 
Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.
Ok