Doradztwo dla Sponsora lub członków Komitetu Sterującego projektu

Doradztwo dla Sponsora lub członków Komitetu Sterującego projektu  - JS Project

Zrealizowanie celów biznesowych projektu oraz dostarczenie produktów projektu zgodnie z pierwotnym zakresem, harmonogramem i budżetem wymaga nie tylko profesjonalnego zarządzania projektem, lecz także:

  • Precyzyjnego zdefiniowania na poziomie Sponsora projektu celów biznesowych projektu oraz zapewnienia zgodności projektu ze strategią organizacji
  • Kontrolowania i podejmowania, na poziomie Sponsora projektu, strategicznych decyzji projektowych w kluczowych momentach projektu
  • Dobrej współpracy kierownika projektu ze Sponsorem/Komitetem Sterującym projektu

Z doradztwa dla Sponsora lub członków Komitetu Sterującego projektu warto skorzystać, gdy Sponsorzy lub członkowie Komitetów Sterujących Twoich projektów pragną:

  • Usystematyzować, względnie poszerzyć swoją wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu zarządzania projektami niezbędną na poziomie Sponsora/Komitetu Sterującego
  • Poznać dobre praktyki zarządzania projektem, w tym praktyki niezbędne na poziomie Sponsora/Komitetu Sterującego
  • Poznać zadania, obowiązki i uprawnienia członka Komitetu Sterującego w strukturach projektu
  • W praktyczny sposób przygotować się do roli efektywnego ("prawdziwego") Sponsora/członka Komitetu Sterującego

Dzięki współpracy z naszymi ekspertami Twoja organizacja będzie dysponowała kadrą kierowniczą perfekcyjnie przygotowaną do roli Sponsorów lub członków Komitetów Sterujących. A dzięki temu szanse sukcesu Twoich projektów będą olbrzymie!

Znajdź nas na Facebooku!

 
Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.
Ok