System zarządzania projektami - JS Project

Po pierwsze odpowiedzmy na pytanie dlaczego warto stworzyć i stosować zintegrowane podejście do zarządzania projektami i zarządzania projektowego firmą, czyli – w naszej terminologii – systemu zarządzania projektami.

Całościowe podejście do zarządzania projektami, czyli podejście systemowe, holistyczne, obejmujące: zarządzanie projektem, programem i portfelem projektów umożliwia rzeczywiste wspomaganie realizacji celów biznesowych firmy i osiągania przewagi konkurencyjnej.

Odpowiedź na pytanie: dlaczego warto stworzyć i stosować zintegrowane podejście do zarządzania projektami i zarządzania projektowego firmą jest stosunkowo prosta ponieważ:

 • Zarządzanie projektowe jest obecnie jedną z metod doskonalenia i usprawniania działalności firmy
 • Przedsiębiorstwa i ich kadra zarządzająca muszą przygotować się do współczesnych wyzwań, związanych z projektowo zorganizowaną firmą
 • Poprawa rezultatów biznesowych może nastąpić poprzez lepszy dobór projektów i właściwe nimi zarządzanie, jak i poprzez zapewnienie spójności prac projektowych z innymi częściami organizacji
 • Zarządzanie programem projektów i portfelem projektów jest drogą podwyższenia zarówno wydajności, jak i efektywności organizacji (efficiency and effectiveness)

Całościowe podejście do zarządzania projektami, czyli podejście systemowe, holistyczne, obejmujące: zarządzanie projektem, programem i portfelem projektów umożliwia rzeczywiste wspomaganie realizacji celów biznesowych firmy i osiągania przewagi konkurencyjnej.

W jakich krokach tworzony jest system zarządzania projektami?

Tworzenie systemu zarządzania projektami realizowane jest w dwóch krokach:

 1. Przeprowadzenie analizy aktualnego stanu i poziomu zarządzania projektami
 2. Budowanie Systemu Zarządzania Projektami - narzędzia realizacji celów biznesowych firmy i osiągania przewagi konkurencyjnej

Jakie są elementy analizy aktualnego stanu systemu zarządzania projektami?

 • Środowisko organizacyjne firmy, w ramach którego realizowane są projekty
 • Sposób i poziom zarządzania projektami przez kierowników projektów
 • Stosowane zasady i/lub metody zarządzania projektami
 • Sposób i poziom strategicznego zarządzania projektami przez Sponsorów i Komitety Sterujące
 • Poziom wiedzy oraz kierunki rozwoju zawodowego kierowników projektów
 • Przygotowanie członków Komitetów Sterujących i Sponsorów do strategicznego zarządzania projektem
 • Wyodrębnione typy projektów
 • Sposób i poziom zarządzania programami
 • Sposób i poziom zarządzania portfelem projektów
 • Wsparcie zarządzania projektem i portfelem projektów przez Biuro Projektów
 • Zarządzanie zasobami projektowymi
 • Istniejąca świadomość podejścia projektowego i kultura projektowa organizacji
 • System informatyczny wspierający ZP i ZPP.

Jakie są wyniki analizy aktualnego stanu systemu zarządzania projektami?

Synteza aktualnego stanu zarządzania projektami
Rekomendacje dotyczące organizacji i wprowadzanego zarządzania projektowego - systemu zarządzania projektami

 • Program rozwoju zawodowego kierowników projektów
 • Koncepcja SZP

Jakie są elementy systemu zarządzania projektami?

SZP stanowi zbiór rozwiązań zarządczych w następujących obszarach:

 • Środowisko organizacyjne i kultura projektowa firmy, w ramach których realizowane są projekty
 • Sponsor projektu, przedstawiciele kadry zarządzającej - członkowie komitetów Sterujących projektów, kierownicy projektów oraz członkowie zespołów projektowych, przygotowani do realizacji zadań projektowych
 • Kategoryzacja projektów i innych mniejszych prac projektowych z uwagi na znaczenie dla firmy, stopień skomplikowania, umocowanie w strukturze organizacyjnej i efekty skali wynikające ze wspólnego zarządzania
 • Struktura organizacyjna projektów oraz role projektowe (uprawnienia, odpowiedzialności) odpowiednie dla poszczególnych kategorii projektów
 • Procesy zarządzania projektem - metodyka zarządzania projektami dla wyodrębnionych kategorii projektów
 • Procesy zarządzania portfelem projektów oraz role i instytucjonalizacja tych procesów
 • Zarządzanie specyficznymi zagadnieniami projektowymi, jak: zasoby ludzkie, koszty, podwykonawcy
 • Podejście do kierowników projektów w takich kwestiach, rozwój zawodowy, ścieżki kariery, certyfikacje
 • Biuro Projektów: cele i zadania Biura Projektów ("na dziś" i "na przyszłość"), umiejscowienie w strukturze organizacyjnej, struktura i organizacja (role: uprawnienia i odpowiedzialność), mierniki efektywności Biura Projektów
 • Inne elementy SZP:

• System informatyczny wspierający ZP i ZPP
• Audyty i przeglądy projektów
• Ocena dojrzałości firmy w zarządzaniu projektami

Jak budowany jest system zarządzania projektami?

 • W formie:

•  Typowego projektu, z jego strukturami i zasadami
•  Projektu zmian organizacyjnych w firmie

 • Jako projekt wewnętrzny firmy, wspierany zespołem zewnętrznych ekspertów w obszarze zarządzania projektami
 • W sposób ewolucyjny, odpowiadający aktualnej sytuacji ZP, wymaganiom biznesowym obecnym i przyszłym
 • Przy uwzględnieniu szkoleń w obszarze zarządzania projektami dla kadry kierowniczej, kierowników liniowych, kierowników projektów

Kto realizuje te prace?

Grono doświadczonych praktyków, ekspertów w zakresie systemów zarządzania projektami JS PROJECT.

Jakie są korzyści biznesowe ze zbudowania systemu zarządzania projektami?

O, to temat na nasze wspólne spotkanie. Będzie nam niezmiernie miło przedstawić te korzyści podczas bezpośredniego spotkania z Państwem - prosimy więc o kontakt.

Znajdź nas na Facebooku!

 

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.

Ok