Szkolenie: Scrum i nie tylko – teoria i praktyka Agile

W Polsce od 2015 roku obserwujemy wyraźny wzrost zainteresowania Scrum w dużych i małych organizacjach. Coraz częściej słyszymy o implementacji Scrum lub transformacji organizacji do Agile. Nie wiesz, jaka jest różnica pomiędzy Scrum a Agile? Nie szkodzi, nauczymy Cię na szkoleniu.

W ciągu siedmiu lat prowadzenia szkoleń z tematyki Agile wyszkoliliśmy dziesiątki grup. Dzięki zebranemu feedbackowi doprowadziliśmy szkolenie "Scrum i nie tylko" do obecnej postaci i nie przestajemy go dalej rozwijać. Gry szkoleniowe, studium przypadku i facylitacja graficzna wzmacniają zaangażowanie uczestników i utrwalanie wiedzy bez wysiłku. Szkolenie "Scrum i nie tylko" w formie otwartej prowadzimy w wersji Standard.

Adresaci szkolenia

Szkolenie "Scrum i nie tylko"  jest skierowane głównie do wszystkich osób, które interesuje solidna wiedza na temat Scrum w wersji propagowanej przez twórców framework, Kena Schwabera i Jeffa Sutherlanda, czyli innymi słowy organizację scrum.org. Agile to więcej niż tylko Scrum.  Agile jest z jednej strony rodziną metod, a z drugiej sposobem myślenia. Warto wiedzieć więcej, żeby nie zatrzymać się na mechanicznym Scrum i przeciętnych efektach. Szkolenie "Scrum i nie tylko" polecamy osobom zainteresowanym tematem metod zwinnych, czyli Agile. Ponieważ ponad 70% organizacji pracujących w Agile korzysta ze Scrum, to na tym framewrku będziemy się głownie skupiali. Również polecamy to szkolenie osobom zainteresowanym w uzyskaniu certyfikatu Professional Scrum Master I lub Professional Scrum Product Owner I. Szkolenie rekomendowane jest na zamknięte szkolenie dla firm, które znają swoje potrzeby warsztatowe. Oferta może w sposób elastyczny zostać dopasowana do danej grupy uczestników.

Cel szkolenia

Głównym celem szkolenia jest uzyskanie dobrego zrozumienia podejścia Agile i frameworku Scrum. W przeciwieństwie do szkoleń na licencji scrum.org, szkolenie "Scrum i nie tylko" nie skupia się na konkretnej roli. Dzięki temu może przekazać także praktyki i narzędzia potrzebne do pracy w zwinnych zespołach. Dodatkowym celem jest przygotowanie uczestników szkolenia do zdania egzaminu Professional Scrum Master I lub Professional Scrum Product Owner I. Co za tym idzie, trener przekazuje wiedzę na temat metod Agile i framework Scrum oraz informacje o specyfice egzaminów certyfikujących. Uczestnicy będą nie tylko pamiętać potrzebne terminy i definicje, ale także zrozumieją podstawy i działanie mechanizmów w zakresie opisanym w przewodniku Scrum Guide i materiałach dodatkowych zalecanych przez scrum.org.

Korzyści szkolenia

Po szkoleniu "Scrum i nie tylko" uczestnicy będą:

 • Rozumieli podejście Agile
 • Znali rodzinę metod Agile, ich przeznaczenie i różnice między nimi
 • Rozwiązywali problemy w sposób zwinny
 • Rozumieli różnicę pomiędzy Product Developement a Project Management
 • Znali narzędzia Exreme Programing
 • Potrafili zbudować tablicę Kanban i nią zarządzać
 • Znali framework Scrum
 • Potrafili wyjaśnić przeznaczenie i sens wydarzeń Scrum, ról Scrum i zasad
 • Rozmumieli i stosowali samoorganizację, empiryzm i przyrostowe dostarczanie produktów
 • Potrafili napisać dobrą User Story i pracować z nią
 • Potrafili oszacować User Story i inne elementy backlogu
 • Potrafili zaplanować iterację, Sprint i Release (wydanie)
 • Potrafili zdać egzamin Professional Scrum Master I (większość naszych uczestników osiąga wynik ponad 90%)

Wymagania szkolenia

Nie ma szczególnych wymagań dla uczestników tego szkolenia poza przeczytaniem przewodnika Scrum Guide. Doskonałym przygotowaniem do szkolenia jest przeczytanie ksiażki Scrum i nie tylko, która wykracza tematycznie poza ramy szkolenia. Szczególnie polecane rozdziały to:

 • Rozdział 3 — Agile
 • Rozdział 5 — Scrum
 • Rozdział 6 — O czym Scrum Guide nie powiedział, a chciałbyś to wiedzieć
 • Rozdział 10 — User story
 • Rozdział 11 — Szacowanie
 • Rozdział 12 — Ustalanie priorytetów
 • Rozdział 13 — Planowanie

Mocne strony szkolenia

Trener prowadzący szkolenie praktykuje Scrum, widział lub implementował Scrum w czystej postaci i posiada kilkuletnie doświadczenie w roli Scrum Mastera lub Product Ownera. Wiedza trenera na temat Scrum jest poświadczona odpowiednimi certyfikatami. W trakcie szkolenia trener dzieli się przypadkami ze swojej pracy w Agile i Scrum oraz różnymi sposobami rozwiązywania problemów. Taki sposób prowadzenia oraz specjalnie dobrane ćwiczenia utrwalające omawiane praktyki powodują, że czas na szkoleniu szybko mija, grupa jest zaangażowana oraz dużo wiedzy pozostaje w głowie.

Szkolenie swoim materiałem wykracza poza Scrum i porusza także inne metody Agile, dzięki czemu uczestnicy szerzej poznają i lepiej rozumieją świat Agile i pracę zwinnych zespołów. W ten sposób osiągamy dobre zrozumienie Agile, różnorodność technik i narzędzi i świadome ich stosowanie w praktyce. Ponieważ uczymy praktyk, które nie są opisane w Scrum Guide, a są wykorzystywane w praktyce, uczestnicy szkolenia są wyposażeni w narzędzia do pracy w Agile. Na szkoleniu "Scrum i nie tylko" staramy się przekazać nie tylko co, ale kładziemy nacisk na jak i dlaczego. Szkolenie "Scrum i nie tylko" jest oparte na najbardziej aktualnej wersji Scrum Guide. Omawiane są również zmiany jakie zachodziły w standardzie na przestrzeni lat i jak je należy rozumieć z punktu widzenia przystępowania do egzaminu. Uczestnicy ćwiczą odpowiedzi na pytania zbliżone do tych z egzaminu i podchodzą do egzaminu próbnego. Zgodnie z językiem używanym na egzaminie, na szkoleniu obowiązuje słownictwo angielskie.

Trenerzy prowadzący szkolenie:

 1. Krystian Kaczor, Professional Scrum Trainer
 2. Agnieszka Kaczor, Professional Scrum Master, Professional Scrum Product Owner

Plan szkolenia

Założenia Agile i Podstawy Scrum

Agile

 • Manifest Agile
 • 12 zasad Agile
 • Porównanie paradygmatów Agile i Waterfall
 • Przyrostowy czy Iteracyjny?
 • Inne metody i frameworki Agile.

Scrum

 • Geneza
 • Zastosowanie
 • Rola Scrum
 • Filary Scrum
 • Scrum Team
Role Scrum
 • Scrum Master
 • Product Owner
 • Development Team
Wydarzenia Scrum
 • Sprint Planning Meeting
 • Sprint
 • Sprint Review Meeting
 • Sprint Retrospective Meeting
 • Daily Scrum
Artefakty Scrum
 • Product Backlog
 • Sprint Backlog
 • Increment
 • Definition of Done and Ready state
Śledzenie postępu
 • Product Backlog Burndown/Release Burndown
 • Scrum Board i Agile Wall
 • Sprint Burndown
Pojęcia dodatkowe
 • Velocity
 • Scrum of Scrums
 • Sprint Zero
 • Scrum BUT

Tworzymy Produkt używając Scrum

Wymagania w Agile

 • Wizja
 • Persony
 • User Story

Priorytety w Agile

 • 100 points
 • Story Mapping

Szacowanie w Agile

 • Definicja i założenia
 • Triangulation
 • Swimming lanes
 • Planning Poker

Planowanie w Agile

 • Tradycyjnie vs Agile
 • Planning Onion
 • Fix Scope Planning
 • Fix Date Planning

Egzamin próbny Professional Scrum Master I

Formuła szkolenia

Szkolenie ma charakter warsztatu łączącego wykład i ćwiczenia praktyczne.

Organizacja szkolenia

Miejsce szkolenia: Warszawa.
Zajęcia trwają od 9:00 do 17:00. Każdego dnia przewidziana jest godzinna przerwa obiadowa i przerwy kawowe.

Maksymalna wielkość grupy to 16 osób.

Język szkolenia: polski, angielski.

Koszt szkolenia

1750 PLN + VAT od osoby.

Koszt ten obejmuje:

 • Koszt przeprowadzenia 2-dniowego szkolenia przez trenerów ekspertów
 • Materiały szkoleniowe
 • Obiady oraz przerwy kawowe w trakcie szkolenia

Cena szkolenia nie zawiera podejścia do egzaminu scrum.org online

Dodatkowe informacje

Udział w szkoleniu pozwala na uzyskanie 14 punktów PDU (Professional Development Unit). Ilość punktów PDU przyznawana w każdym z obszarów PMI Talent Triangle jest następująca: Technical Project Management – 14, Leadership – 0, Business & Strategic skills – 0.

 

 

 

Znajdź nas na Facebooku!