Flowlab simulations: jak doświadczać flow na drodze do business agility

Flowlab simulations: jak doświadczać flow na drodze do business agility - JS Project

Wprowadzenie do symulacji

W świecie określanym akronimem VUCA (https://www.jsproject.pl/blog/projekty/898-zarzadzanie-w-srodowisku-vuca) funkcjonowanie i utrzymanie firmy na rynku zależy przede wszystkim od zdolności i umiejętności firmy do adaptacji do zachodzących zmian, umiejętności rozwoju w konkurencyjnym środowisku, uczenia się i od szybkiego dostarczania wartości klientom. To jednak tylko jedna strona medalu. Drugą stroną medalu jest stabilność, niezawodność oraz efektywność. Te dwa aspekty muszą więc - niczym yin i yang – iść „ręka w rękę”.

Dla mnie połączenie obu tych elementów: zwinności, dynamiki oraz stabilności i niezawodności to zwinność biznesowa (ang. Business Agility). Natomiast metody zwinnej pracy (ang. Agile) mogą być tylko i wyłącznie efektywnym (lub nie) środkiem prowadzącym do celu, jakim jest właśnie zwinność biznesowa.

Business agility to zwinność w całej organizacji, a nie tylko w obszarze delivery (dostarczania produktów), np. w IT. Business agility to dużo więcej niż Agile development, to myślenie (mind-set) i praktyki zwinne w całej organizacji. Business agility to dostarczanie wartości klientowi dzięki flow pracy, to współpraca jednostek biznesowych (np. IT i biznesu), to samoorganizacja zespołów, to także ciągłe doskonalenie i uczenie się zespołów i całej organizacji.

Czym jest więc ten trudno przetłumaczalny na język polski flow?

Przepływ (ang. flow) czyli metoda pracy pozwalająca na szybkie i efektywne dostarczanie wartości klientowi, dzięki jasnym celom, precyzyjnym priorytetom, współpracy i zaangażowaniu zespołu oraz związany z nią sposób myślenia i mind-set (ang. flow thinking i flow mind-set) jest podstawowym warunkiem osiągnięcia zwinności biznesowej (ang. business agility).

Jeśli – jak stwierdziłem powyżej – zwinność biznesowa dotyczy całej organizacji, to w takim razie celem powinno być zbudowanie w firmie zwinnego systemu zarządzania projektami i pracami, obejmującego – niejako „w pionie” - zespoły, projekty i/lub produkty oraz portfel i portfele projektów i prac oraz – w poziomie – pełny przebieg prac (tzw. przepływ E2E – End-To-End). Nieco więcej o tym zwinnym systemie zarządzania projektami i portfelem przeczytacie w innym tekście.

Gdy więc Waszym celem jest osiągnięcie tak opisanego Business Agility, a narzędziem do osiągnięcia tego celu ma być zwinny System zarządzania projektami i portfelem, to z pewnością stawiacie sobie następujące pytania:

 • Jak wprowadzać myślenie i zasady zwinności, w tym oczywiście flow - przepływ w całej organizacji?
 • Jak spowodować współpracę w zespole, między zespołami i między departamentami, a także uczenie się oraz doskonalenie?
 • Jak liderzy, menedżerowie i członkowie zespołów mogą – w efektywny, praktyczny i inspirujący sposób – doświadczyć tego podejścia (flow) i sposobu myślenia (flow thinking) a także odnieść to podejście do swojego własnego kontekstu: do swoich firm i swoich zespołów?
 • Jak zbudować taki zwinny System zarządzania projektami i portfelem

Nasza odpowiedź na te pytania to seria warsztatów symulacyjnych (nazwanych Okaloa Flowlab – www.okaloa.com), będących swego rodzaju „symulatorem lotu” umożliwiającym doświadczanie, poznanie i zrozumienie, a następnie wprowadzanie Business Agility i flow thinking w Twojej organizacji. Symulacje można także wykorzystywać w procesie budowy Zwinnego Systemu zarządzania projektami i portfelem prac.

 

Flowlab simulations: jak doświadczać flow na drodze do business agility - JS Project

Warsztaty symulacyjne to nowatorska i niezwykle angażująca i inspirująca metoda poznania i zrozumienia Business Agility drogą doświadczania, stawiania hipotez, eksperymentowania i samodzielnego wyciągania wniosków oraz uczenia się na podstawie tych doświadczeń. Tyle, że zamiast robić to w „produkcyjnym” środowisku Twojej firmy, będziemy to robić w bezpiecznym i bardzo zbliżonym do rzeczywistości środowisku symulacji pracy w Twoim zespole i firmie.

W każdej z symulacji jej uczestnicy, pracujący w kilkuosobowych zespołach, zbierają i analizują swoje doświadczenia, a następnie odnoszą je do swojego środowiska pracy. Na tej podstawie przygotowują plany konkretnych działań i usprawnień dotyczących Business Agility i flow do wprowadzenia w swoich zespołach lub częściach organizacji (np. IT, biznes i IT, itp.).

Flowlab simulations: jak doświadczać flow na drodze do business agility - JS Project

Business Agility powinna – w docelowej sytuacji, całościowego Zwinnego Systemu zarządzania projektami i portfelem prac – obejmować całą organizację, czyli cały proces dostarczenia wartości do klienta. Nie tylko etap samego budowania produktu i dostarczania (zwykle realizowanego przez IT), ale także etap budowania koncepcji rozwiązania (zwykle po stronie biznesu), lecz nawet etap analizy problemów wymagających rozwiązania. Osiągniecie takiej Business Agility wymaga podejścia etapowego, nie jest możliwe dokonanie tego w jednym kroku.

Dlatego też seria warsztatów symulacyjnych obejmuje następujące obszary organizacji:

 1. Zespół (Team Flow), symulacja której celem jest uzyskanie i doświadczenie flow i współpracy w zespole
 2. Kilka pracujących razem w jednym projekcie (lub nad jednym produktem) zespołów (Cross Team Flow)
 3. Zespół realizacyjny oraz zespół biznesowy, wymyślający produkty, czyli zapotrzebowanie na prace zespołu realizacyjnego – Upstream & Delivery Flow
 4. Operacyjny portfel projektów – obejmujący poziomy: poszczególnych zespołów, projektów oraz portfela projektów

Widać więc, że zaczynamy od Agility na poziomie pojedynczego zespołu (Team flow). Następnie zajmujemy się współpracą i koordynacją pracy kilku zespołów (cross-team flow) pracujących wspólnie nad projektem/produktem.. W kolejnych krokach rozszerzamy doświadczanie flow na współpracę strony zamawiającej (biznes) i realizującej (IT) przy budowaniu strumienia pracy (upstream flow), a następnie na zarządzanie portfelem projektów.

Opisy poszczególnych warsztatów symulacyjnych znajdziecie na:

 1. Zespół (Team Flow)
 2. Kilka pracujących razem w jednym projekcie (lub nad jednym produktem) zespołów (Cross Team Flow)
 3. Zespół realizacyjny oraz zespół biznesowy, wymyślający produkty, czyli zapotrzebowanie na prace zespołu realizacyjnego – Upstream & Delivery Flow pojawi się
 4. Operacyjny portfel projektów - – opis pojawi się już niedługo

Zainteresowani? Chcecie wiedzieć więcej? Skontaktujcie się nami.

 

Znajdź nas na Facebooku!

 
Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.
Ok