Team flow: symulacje przepływu oraz usprawnienia pracy zespołowej

Przepływ (ang. flow) czyli metoda pracy pozwalająca na szybkie i efektywne dostarczanie wartości, dzięki jasnemu celowi , precyzyjnym priorytetom, współpracy i zaangażowaniu zespołu oraz związany z nią sposób myślenia (ang. flow thinking i flow mind-set) to warunki osiągnięcia zwinności biznesowej (ang. business agility).

Jak liderzy, menedżerowie i członkowie zespołów  mogą – w efektywny, praktyczny i inspirujący sposób – doświadczyć tej metody i sposobu myślenia oraz odnieść to podejście do swojego własnego kontekstu: do swoich firm i swoich zespołów?

Warsztat odpowiada na to pytanie, wykorzystując Okaloa Flowlab (http://www.okaloa.com/flowlab ) - zbiór Kanbanowych symulacji pracy zespołów, pokazujących wpływ przyjętych zasad i organizacji pracy zespołu na rezultaty i na sposób pracy. Taka symulacja jest nowatorską i angażującą metodą poznania przepływu: jego źródeł i zasad, pokazującą jak powstaje przepływ oraz współpraca w zespole. Więcej ma temat różnych symulacji przeczytacie w tekście Flowlab simulations: jak doświadczać flow na drodze do business agility.

Uczestnicy warsztatu, pracując w 4-5 osobowych zespołach doświadczą - podczas dwóch rund symulacji pracy, wykorzystujących tablice kanbanowe - przejścia od tradycyjnych, pozbawionych przepływu metod i form pracy do stanu mniej lub bardziej zaawansowanego przepływu i coraz większej współpracy w zespole. Sami też będą znajdywać takie rozwiązania organizacyjne, które będą ich przybliżać do przepływu i współpracy oraz weryfikować ich efektywność.

Podczas 1-szej rundy symulacji uczestnicy doświadczą konwencjonalnego sposobu pracy, charakteryzowanego przez dążenie do optymalizacji zasobów i dyrektywny styl zarządzania oraz wąską specjalizację pracowników. Zidentyfikują także główne przeszkody osiągnięcia przepływu.

W 2-giej rundzie symulacji uczestnicy zaproponują własne eksperymenty dotyczące metod i organizacji pracy zespołu umożliwiające wystąpienie przepływu. Będą wprowadzali nowe praktyki i zasady i weryfikowali ich wpływ na wyniki pracy, współpracę i zadowolenie z pracy. Druga runda symulacji dotyczyć będzie takich zagadnień jak: system pull i jego wpływ na przepustowość (rezultaty pracy), poziom robót w toku (limity WIP) i ich wpływ na poziom współpracy, miary, jakie mogą być wykorzystane do oceny rezultatów prac oraz dokonywanych usprawnień pracy, inne praktyczne metody sprzyjające osiągnięciu przepływu.

Na zakończenie warsztatu dokonamy wspólnie podsumowania i refleksji dotyczących doświadczeń z dwóch rund symulacji oraz odniesienia tych doświadczeń do realiów pracy uczestników warsztatu. Uczestnicy zidentyfikują także te działania, które mogą zrealizować w swoim środowisku dla wprowadzenia przepływu i zwiększenia współpracy w zespołach. Zastanowimy się także, co można zrobić, by zmienić całą organizację, tak by uzyskać zwinność biznesową (ang. business agility)

Agenda warsztatu:

  1. Wprowadzenie do symulacji przepływu
  2. Runda 1: symulacja tradycyjnego środowiska pracy (10 dni symulacji)
  3. Runda 2: stopniowe wprowadzanie usprawnień umożliwiających przepływ i współpracę (10 lub 15 dni symulacji)
  4. Podsumowanie: wnioski praktyczne oraz dalsze kroki w obszarze zwinności biznesowej

Grupa docelowa:

Praktycy Agile i Kanban, pragnący głębiej poznać podejście wykorzystujące przepływ (ang. flow thinking i mind-set) oraz praktyki umożliwiające przepływ i wysoki poziom współpracy w zespołach.

Liczba uczestników warsztatu:

12-16 osób, pracujących w trzech-czterech 4-osobowych zespołach.

 

Znajdź nas na Facebooku!