Team flow: symulacje przepływu oraz usprawnienia pracy zespołowej

Team flow: symulacje przepływu oraz usprawnienia pracy zespołowej  - JS Project

Przepływ (ang. flow) czyli metoda pracy pozwalająca na szybkie i efektywne dostarczanie wartości, dzięki jasnemu celowi , precyzyjnym priorytetom, współpracy i zaangażowaniu zespołu oraz związany z nią sposób myślenia (ang. flow thinking i flow mind-set) to warunki osiągnięcia zwinności biznesowej (ang. business agility).

Jak liderzy, menedżerowie i członkowie zespołów  mogą – w efektywny, praktyczny i inspirujący sposób – doświadczyć tej metody i sposobu myślenia oraz odnieść to podejście do swojego własnego kontekstu: do swoich firm i swoich zespołów?

Warsztat odpowiada na to pytanie, wykorzystując Okaloa Flowlab (http://www.okaloa.com/flowlab ) - zbiór Kanbanowych symulacji pracy zespołów, pokazujących wpływ przyjętych zasad i organizacji pracy zespołu na rezultaty i na sposób pracy. Taka symulacja jest nowatorską i angażującą metodą poznania przepływu: jego źródeł i zasad, pokazującą jak powstaje przepływ oraz współpraca w zespole. Więcej ma temat różnych symulacji przeczytacie w tekście Flowlab simulations: jak doświadczać flow na drodze do business agility.

Uczestnicy warsztatu, pracując w 4-5 osobowych zespołach doświadczą - podczas dwóch rund symulacji pracy, wykorzystujących tablice kanbanowe - przejścia od tradycyjnych, pozbawionych przepływu metod i form pracy do stanu mniej lub bardziej zaawansowanego przepływu i coraz większej współpracy w zespole. Sami też będą znajdywać takie rozwiązania organizacyjne, które będą ich przybliżać do przepływu i współpracy oraz weryfikować ich efektywność.

Podczas 1-szej rundy symulacji uczestnicy doświadczą konwencjonalnego sposobu pracy, charakteryzowanego przez dążenie do optymalizacji zasobów i dyrektywny styl zarządzania oraz wąską specjalizację pracowników. Zidentyfikują także główne przeszkody osiągnięcia przepływu.

W 2-giej rundzie symulacji uczestnicy zaproponują własne eksperymenty dotyczące metod i organizacji pracy zespołu umożliwiające wystąpienie przepływu. Będą wprowadzali nowe praktyki i zasady i weryfikowali ich wpływ na wyniki pracy, współpracę i zadowolenie z pracy. Druga runda symulacji dotyczyć będzie takich zagadnień jak: system pull i jego wpływ na przepustowość (rezultaty pracy), poziom robót w toku (limity WIP) i ich wpływ na poziom współpracy, miary, jakie mogą być wykorzystane do oceny rezultatów prac oraz dokonywanych usprawnień pracy, inne praktyczne metody sprzyjające osiągnięciu przepływu.

Na zakończenie warsztatu dokonamy wspólnie podsumowania i refleksji dotyczących doświadczeń z dwóch rund symulacji oraz odniesienia tych doświadczeń do realiów pracy uczestników warsztatu. Uczestnicy zidentyfikują także te działania, które mogą zrealizować w swoim środowisku dla wprowadzenia przepływu i zwiększenia współpracy w zespołach. Zastanowimy się także, co można zrobić, by zmienić całą organizację, tak by uzyskać zwinność biznesową (ang. business agility)

Agenda warsztatu:

  1. Wprowadzenie do symulacji przepływu
  2. Runda 1: symulacja tradycyjnego środowiska pracy (10 dni symulacji)
  3. Runda 2: stopniowe wprowadzanie usprawnień umożliwiających przepływ i współpracę (10 lub 15 dni symulacji)
  4. Podsumowanie: wnioski praktyczne oraz dalsze kroki w obszarze zwinności biznesowej

Grupa docelowa:

Praktycy Agile i Kanban, pragnący głębiej poznać podejście wykorzystujące przepływ (ang. flow thinking i mind-set) oraz praktyki umożliwiające przepływ i wysoki poziom współpracy w zespołach.

Liczba uczestników warsztatu:

12-16 osób, pracujących w trzech-czterech 4-osobowych zespołach.

 

Zapisz się na warsztat "Team flow: symulacje przepływu oraz usprawnienia pracy zespołowej"

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Dane do faktury
Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe daneNieprawidłowe dane

 

Znajdź nas na Facebooku!

 
Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.
Ok