Metody i techniki zarządzania produktem

Metody i techniki zarządzania produktem - JS Project

Warsztat pokazuje w praktyczny sposób - poprzez symulację i ćwiczenia – jak zwinnie zarządzać pracami fazy zbierania i definiowania wymagań, czyli fazy analitycznej (nazywanej czasem fazą Discovery): od potrzeby lub problemu do rozwiązania, poprzez idee rozwiązania (produktu) do stworzenia backlogu i roadmapy.

Cele szkolenia

 • Poznanie zwinnego podejścia do fazy analitycznej – fazy inicjowania prac nad produktem lub projektem, w szczególności poznanie możliwych do zastosowania praktyk i technik
 • Doświadczenie podczas gry symulacyjnej zarówno problemów fazy inicjowania prac, jak i możliwych rozwiązań tych problemów
 • Zidentyfikowanie tych metod i technik fazy inicjowania prac nad produktem lub projektem, jakie mogą znaleźć zastosowanie w środowisku pracy uczestników szkolenia

Adresaci szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest dla:

 • Menedżerów Produktów, właścicieli produktów lub właścicieli projektów
 • Analityków biznesowych
 • Kierowników projektów i/lub kierowników lub liderów zespołów
 • Menedżerów zarządzających zbiorem projektów lub organizacją projektową, produktami lub usługami,

Program szkolenia

Początkowe fazy zarządzania projektem/ zarządzanie produktem – przegląd z „lotu ptaka” (Big picture)

Definiowanie celów w fazie generowania i opisywania pomysłu produktu/rozwiązania:

 • Zwinne zarządzanie celami
 • Elementy opisywania celów:
  • Cele
  • Kluczowe rezultaty i ich mierniki
  • Produkty
  • Działania
 • Podstawowe elementy metody OKR (Objective Key Tesults)
 • Teoria Zmiany (ang. Theory of Change)
 • Praktyczne wnioski dotyczące definiowania celów biznesowych produktów i projektów

 Opis projektu/produktu w fazie inicjowania projektu:

 • Karta Projektu i jej warianty
 • Dokumenty biznesowe (business case oraz plan zarządzania korzyściami)
 • Praktyczne wykorzystanie metod opisu projektu/produktu w fazie inicjowania projektu

Techniki „przejścia” od celu i głównych produktów projektu do backlogu projektu

 • Techniki opisania wizji produktu
 • Vision Board
 • Roadmapa produktu
 • Impact mapping
 • Story mapping

Zarządzanie zakresem prac / backlogiem produktu

 • Zakres prac / Backlog produktu
 • Hierarchia prac do wykonania
 • Metody pracy z wymaganiami: historyjka użytkownika, metoda INVEST, 3C
 • Metody priorytetyzacji tematów biznesowych (elementów produktu)

Symulacja Upstream - Delivery Flow:

 • Jak uzyskać efektywny przepływ prac (ang. Flow) w fazie generowania i opisywania pomysłu produktu/rozwiązania po stronie biznesu (zamawiającego), jak i po stronie realizacyjnej (zwykle IT) i jak uzyskać współpracę między tymi stronami, tak by dostarczać klientowi biznesowemu szybko i efektywnie oczekiwaną przez niego wartość?

Podsumowanie

 • Identyfikacja tych technik, które są najistotniejsze dla efektywnej pracy uczestników warsztatu w początkowych fazach projektu
 • Analiza celowości przeprowadzenia 2-ego dnia warsztatu, dotyczącego pogłębienia wiedzy i zdobycia dodatkowej praktyki dotyczących zidentyfikowanych powyżej najistotniejszych technik

Formuła szkolenia

Szkolenie ma charakter warsztatu, łączącego symulacje prac nad produktem/projektem, prezentacje różnych metod i technik, ćwiczenia praktyczne oraz inspirujące dyskusje i wymianę praktycznych doświadczeń uczestników szkolenia.

Organizacja szkolenia

Czas trwania: 2 dni, godziny: 9:00 – 17:00

Każdego dnia przewidziana jest godzinna przerwa obiadowa i przerwy kawowe.

Miejsce szkolenia: Warszawa.

Koszt szkolenia

2200 PLN + VAT / 1 osobę

Koszt ten obejmuje:

 • Koszt przeprowadzenia 2-dniowego szkolenia, wg przedstawionego powyżej programu przez eksperta z zakresu zwinnego zarządzania
 • Materiały szkoleniowe
 • Obiady oraz przerwy kawowe w trakcie szkolenia
 • Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu

Jeśli firma zgłasza na szkolenie więcej niż 2 osoby, przysługuje jej zniżka w wysokości 10%.

Dodatkowe informacje

Szkolenie może być także zrealizowane w formie szkolenia zamkniętego, dla uczestników z jednej firmy/organizacji.

Udział w szkoleniu pozwala na uzyskanie 14 punktów PDU (Professional Development Unit). Ilość punktów PDU przyznawana w każdym z obszarów PMI Talent Triangle jest następująca: Technical Project Management: 5, Leadership: 2, Business & Strategic skills: 7

 

 

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.

Ok