Praktyka zwinnego zarządzania celami

Praktyka zwinnego zarządzania celami - JS Project

Zarządzanie celami to jeden z najważniejszych fundamentów efektywnego funkcjonowania firm.  W czasach zmienności i niepewności, określanych akronimem VUCA, niezbędne jest zwinne podejście do zarządzania celami.

Najczęściej stosowane podejście do zwinnego zarządzania celami to metoda OKR (Objectives Key Results). Jest system ustalania celów, określania ich kluczowych rezultatów oraz przeglądu ich realizacji. Stosowany jest w firmach Doliny Krzemowej (Google, LinkedIn), zdobywa coraz większą popularność w polskich biznesach (Allegro, OLX, Gazeta.pl).

Doświadczenia praktyczne JS PROJECT pokazują jednak, że choć metoda OKR ma kilka bardzo dobrych elementów, to jednak dla uzyskania faktycznej zwinności powinna być udoskonalona i uzupełniona. Po takim udoskonaleniu powstaje zwinny system zarządzania celami, który może być dostosowany do kontekstu konkretnej firmy i organizacji.

Cele warsztatu:

 • Poznanie i przećwiczenie:
  • Zarządzania celami z wykorzystaniem udoskonalonej metody OKR
  • Kompleksowego procesu zarządzania celami (od strategii, poprzez planowanie, przeglądy do okresowych podsumowań)
 • Zdobycie wskazówek do praktycznego wprowadzenia i stosowania metody zarządzania celami

Odbiorcy warsztatu:

 • Kadra zarządzająca i menedżerowie firm i zespołów
 • Właściciele małych i średnich firm zainteresowani nowymi metodami zarządzania, w tym zwinnymi metodami ustalania celów firmy i zespołów
 • Menedżerowie i liderzy zwinnych zespołów
 • Liderzy startupów zainteresowani skuteczną metodą zarządzania celami i monitorowania celów firmy i zespołów

Program warsztatu:

1. Metoda OKR (Objective Key Results): przypomnienie podstawowych elementów

 • Cele i kluczowe rezultaty
 • Kroki procesu OKR-owego
 • Przykłady OKR-ów
 • Ćwiczenie: tworzenie OKR-ów na poziomie firmy

2. Zarządzanie celami: czego brakuje w metodzie OKR

 • Gdzie jest strategia i jak ją opisać
 • Jak podejść do priorytetyzacji?
 • Gdzie są interesariusze i aktorzy?
 • Co z bieżącym biznesem czyli BAU (ang. Business as Usual)
 • System zarządzania celami – udoskonalone OKR-y
 • Ćwiczenie: system zarządzania celami w mojej firmie

3. Proces zarządzania celami w firmie

 • Strategia firmy jako punkt wyjścia dla zarządzania celami
 • Planowanie i uzgadnianie celów: „w pionie” i „w poziomie”
 • Krótkookresowe przeglądy realizacji celów
 • Okresowe podsumowania realizacji celów i planowanie kolejnych okresów
 • Ćwiczenie: proces zarządzania celami w mojej firmie

4. Proces wdrażania systemu zarządzania celami

 • Doświadczenia praktyczne wdrażania systemu zarządzania celami
 • Coffee table: wyzwania uczestników warsztatu dotyczące wprowadzania systemu zarządzania celami

5. Podsumowanie warsztatu

Warsztat prowadzi: dr Jerzy Stawicki

Termin warsztatu otwartego:

Terminy warsztatu w 1-szej połowie 2020 to: 19 lutego, 6 kwietnia, 10 czerwca

Koszt warsztatu:  1000 PLN + 23% VAT za osobę.

Warsztat zamknięty dla firmy

Warsztat może być też zrealizowany w formie warsztatu dedykowanego dla pracowników jednej organizacji. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani przeprowadzeniem warsztatu w Państwa firmie, prosimy o kontakt.

 

 

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.

Ok