Warsztat kierownika projektu: metody tradycyjne i zwinne

Warsztat kierownika projektu: metody tradycyjne i zwinne - JS Project

Dwa światy zarządzania projektami: dominujący coraz bardziej w projektach IT świat metod zwinnych oraz świat metod tradycyjnych, z metodami i technikami stosowanymi od wielu lat to rzeczywistość projektowa XXI wieku. Czy faktycznie metody zwinne wkroczą do innych typów projektów, a metody tradycyjne odejdą do lamusa? Naszym zdaniem przyszłość to integracja tych podejść. Tool-box project managera powinien więc zawierać metody, techniki i podejścia wywodzące się z obu tych światów. I dlatego stworzyliśmy szkolenie pokazujące najlepsze praktyki, metody i techniki z obu tych światów.

Adresaci szkolenia

Kierownicy projektów pragnący pogłębić wiedzę w zakresie zarządzania projektami, rozszerzyć swój warsztat, tak by znać i stosować najlepsze praktyki zarządzania projektami, pochodzące zarówno z tradycyjnego, jak i zwinnego zarządzania projektami i dodatkowo metody związane z łańcuchem krytycznym.

Cele szkolenia

 • Usystematyzowanie, względnie poszerzenie wiedzy metodycznej i praktycznej z zakresu zarządzania projektami, zawartej w standardach i podejściach do zarządzania projektami, zarówno w metodach tradycyjnych, jak i metodach zwinnych (ang. Agile) oraz związanej z praktycznymi doświadczeniami projektowymi trenera
 • Poznanie dobrych praktyk zarządzania projektami dotyczących całego cyklu życia projektu (od inicjowania, poprzez planowanie, monitorowanie, do zamykania)
 • Identyfikacja tych metod i technik zarządzania projektami, które w największym stopniu mogą znaleźć zastosowanie w projektach zarządzanych przez uczestników szkolenia

Program szkolenia

Szkolenie "Warsztat kierownika projektu: metody tradycyjne i zwinne" obejmuje przedstawienie i przećwiczenie dobrych praktyk zarządzania projektami zawartych w:

 1. Tradycyjnych metodykach zarządzania projektami, na przykład bazujących na standardzie PMBOK® Guide
 2. Zwinnych metodach zarządzania projektami (metody Agile, typu SCRUM, XP, DSDM).
 3. Metodzie Łańcucha Krytycznego

Tematy szkolenia

Stosowane podejścia do zarządzania projektem – podstawowe charakterystyki i różnice:

 • Tradycyjne zarządzanie projektem na przykładzie standardu PMBOK® Guide
 • Podstawowe elementy metodyki PRINCE2®
 • Zarządzanie projektem metodą Łańcucha Krytycznego
 • Agile Project Management na przykładzie elementów SCRUM i DSDM
 • Różne podejścia do zarządzania projektem w praktyce

Inicjowanie projektu:

 • Karta Projektu
 • Inne elementy inicjowania projektu

Planowanie zakresu projektu z wykorzystaniem różnych metod zarządzania projektami:

 • Plan projektu i jego elementy
 • Wymagania i ich charakterystyki
 • Podejście MoSCoW
 • Zakres projektu: wymagania, Struktura Podziału Pracy (ang. WBS), Struktura Podziału Wymagań (ang. RBS)
  • Zbieranie wymagań
  • Elementy zarządzania wymaganiami
  • Struktura podziału pracy
  • Struktura Podziału Wymagań
  • Pakiet roboczy i historyjka użytkownika
 • Dobre praktyki planowania zakresu

Budowa harmonogramu projektu z wykorzystaniem różnych metod i technik

 • Główne problemy praktyczne zarządzania czasem w projekcie
 • Rodzaje harmonogramów w zarządzaniu projektem:
  • Poziomy planowania
  • Harmonogram projektu/wydania
  • Harmonogram etapu/iteracji
 • Szacowanie zakresu prac do wykonania:
  • Generalne podejścia do szacowania prac
  • Tradycyjne metody szacowania projektu
  • Agresywne szacowanie prac w metodzie łańcucha Krytycznego
  • Szacowanie w punktach i w idealnych dniach - metody zwinne
  • Techniki szacowania w metodach zwinnych
  • Poker planistyczny
  • Szacowanie prac z wykorzystaniem najlepszych praktyk różnych metod zarządzania projektem
  • Szacowanie budżetu projektu i etapu
 • Budowanie harmonogramu projektu z wykorzystaniem różnych metod zarządzania projektami (tradycyjne, zwinne i metoda Łańcucha Krytycznego):
  • Harmonogram projektu/wydania
  • Harmonogram etapu/iteracji
  • Budowa harmonogramu projektu i etapu (wydania i iteracji) z wykorzystaniem najlepszych praktyk różnych metod zarządzania projektem
 • Optymalizacja harmonogramu – techniki do wykorzystania przez kierownika projektu

Inne podejścia i metody zarządzania projektami:

 • Filozofia Wschodu
 • Inteligencja emocjonalna

Monitorowanie projektu:

 • Procesy realizacji i monitorowania projektu
 • Monitorowanie projektu - podstawowe zasady i techniki:
  • Generalne podejście do monitorowania projektu
  • Zbieranie informacji do monitorowania projektu – stosowane podejścia i praktyki
 • Techniki monitorowania projektu w różnych metodach zarządzania projektem:
  • Metoda Earned Value
  • Zarządzanie buforami w metodzie Łańcucha Krytycznego
  • Wykres spalania (metody zwinne)
 • Zarządzanie zmianami w projekcie

Komunikacja w projekcie:

 • Metody komunikacji tradycyjnej i zwinnej
 • Komunikacja z inteligencją emocjonalną

Formuła szkolenia

Szkolenie ma charakter warsztatu, łączącego prezentacje metod i technik zarządzania projektami pochodzących z podejść tradycyjnych i zwinnych, ćwiczenia praktyczne dotyczące konkretnego projektu, bazującego na rzeczywistym przykładzie oraz inspirujące dyskusje i wymianę praktycznych doświadczeń uczestników szkolenia.

Terminy i organizacja szkolenia

Miejsce szkolenia: Warszawa.
Zajęcia trwają od 9:00 do 17:00. Każdego dnia przewidziana jest godzinna przerwa obiadowa i przerwy kawowe.

Koszty

Koszt szkolenia: 2700 PLN + 23 % VAT od osoby.
Koszt ten obejmuje:

 • Koszt przeprowadzenia 3-dniowego szkolenia, wg przedstawionego powyżej programu przez eksperta z zakresu zarządzania projektami
 • Materiały szkoleniowe (w postaci materiału wykładowego oraz związanych z nim ćwiczeń)
 • Obiady oraz przerwy kawowe w trakcie szkolenia

Jeśli firma zgłasza na szkolenie więcej niż 3 osoby, przysługuje jej zniżka w wysokości 10%.

Dodatkowe informacje

Udział w szkoleniu pozwala na uzyskanie 21 PDU (Professional Development Unit). Ilość punktów PDU przyznawana w każdym z obszarów PMI Talent Triangle jest następująca: Technical Project Management – 18.00, Leadership – 2.00, Business & Strategic skills – 1.00.

 

Zapisz się na szkolenie "Warsztat kierownika projektu: metody tradycyjne i zwinne"

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Dane do faktury
Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane 

 

 

 

Znajdź nas na Facebooku!

 
Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.
Ok