Team flow: symulacje przepływu oraz usprawnienia pracy zespołowej

Team flow: symulacje przepływu oraz usprawnienia pracy zespołowej  - JS Project

Business agility to zwinność w całej organizacji, a nie tylko w obszarze delivery (dostarczania produktów), np. w IT. Business agility to dużo więcej niż Agile development, to myślenie (mind-set) i praktyki zwinne w całej organizacji. Business agility to dostarczanie wartości klientowi dzięki przepływowi (ang. flow) pracy, to współpraca jednostek biznesowych (np. IT i biznesu), to samoorganizacja zespołów, to także ciągłe doskonalenie i uczenie się zespołów i całej organizacji.

Przepływ czyli metoda pracy pozwalająca na szybkie i efektywne dostarczanie wartości, dzięki jasnemu celowi , precyzyjnym priorytetom, współpracy i zaangażowaniu zespołu oraz związany z nią sposób myślenia (ang. flow thinking i flow mind-set) to warunki osiągnięcia zwinności biznesowej (ang. business agility).

Jak więc rozpocząć „wędrówkę” do tak opisanego Business Agility i zbudowania zwinnego Systemu zarządzania projektami i portfelem?

Jak liderzy, menedżerowie i członkowie zespołów  mogą – w efektywny, praktyczny i inspirujący sposób – doświadczyć tej metody i sposobu myślenia oraz odnieść to podejście do swojego własnego kontekstu: do swoich firm i swoich zespołów?

Jako pierwszy krok proponujemy warsztat symulacyjny Team Flow, którego celem jest uzyskanie odpowiedzi na następujące pytanie:

  • Jak uzyskać flow i współpracę w pojedynczym zespole realizacyjnym (np. developerskim)?

Warsztat odpowiada na to pytanie, wykorzystując podejście Okaloa Flowlab (http://www.okaloa.com/flowlab ) - Kanbanową symulację pracy zespołu, pokazującą wpływ przyjętych zasad i organizacji pracy zespołu na rezultaty i na sposób pracy. Symulacja jest nowatorską i angażującą metodą poznania Business Agility i przepływu: jego źródeł i zasad, pokazującą jak można uzyskać przepływ oraz współpracę w zespole.

Więcej ma temat różnych symulacji przeczytacie w tekście Flowlab simulations: jak doświadczać flow na drodze do business agility.

W standardowej wersji warsztatu jego uczestnicy pracując w 4-5 osobowych zespołach doświadczą - podczas dwóch rund symulacji pracy, wykorzystujących tablice kanbanowe - przejścia od tradycyjnych, pozbawionych przepływu metod i form pracy do stanu mniej lub bardziej zaawansowanego przepływu i coraz większej współpracy w zespole. Sami też będą znajdywać takie rozwiązania organizacyjne, które będą ich przybliżać do przepływu i współpracy oraz sami będą weryfikować ich efektywność.

Podczas 1-szej rundy symulacji uczestnicy doświadczą konwencjonalnego sposobu pracy, charakteryzowanego przez dążenie do optymalizacji zasobów i dyrektywny styl zarządzania oraz wąską specjalizację pracowników. Zidentyfikują także główne przeszkody osiągnięcia przepływu.

Podczas retrospektywy po 1-szej rundzie uczestnicy zaproponują własne eksperymenty dotyczące metod i organizacji pracy zespołu umożliwiające wystąpienie przepływu.

W 2-giej rundzie symulacji. będą wprowadzali te zaproponowane praktyki i zasady i weryfikowali ich wpływ na wyniki pracy, współpracę i zadowolenie z pracy. Druga runda symulacji dotyczyć będzie takich zagadnień jak: system pull i jego wpływ na przepustowość (rezultaty pracy), poziom robót w toku (limity WIP) i ich wpływ na poziom współpracy, miary, jakie mogą być wykorzystane do oceny rezultatów prac oraz dokonywanych usprawnień pracy, a także inne praktyczne metody sprzyjające osiągnięciu przepływu.

Na zakończenie warsztatu dokonamy wspólnie podsumowania i refleksji dotyczących doświadczeń z dwóch rund symulacji oraz odniesiemy te doświadczenia do realiów pracy uczestników warsztatu. Uczestnicy zidentyfikują także te działania, które mogą zrealizować w swoim środowisku dla wprowadzenia przepływu i zwiększenia współpracy w zespołach. Zastanowimy się także, co można zrobić, by zmienić całą organizację, tak by uzyskać zwinność biznesową (ang. Business Agility)

Agenda warsztatu:

  1. Wprowadzenie do symulacji Team Flow
  2. Runda 1: symulacja tradycyjnego środowiska pracy (10 dni symulacji)
  3. Retrospektywa: co można zrobić dla zwiększenia efektywności i zadowolenia z pracy
  4. Runda 2: stopniowe wprowadzanie usprawnień umożliwiających przepływ i współpracę (10 lub 15 dni symulacji)
  5. Podsumowanie: wnioski praktyczne oraz dalsze kroki w obszarze zwinności biznesowej

Grupa docelowa:

Praktycy Agile i Kanban, pragnący głębiej poznać podejście wykorzystujące przepływ (ang. flow thinking i mind-set) oraz praktyki umożliwiające przepływ i wysoki poziom współpracy w zespołach.

Liczba uczestników warsztatu:

12-16 osób, pracujących w trzech-czterech 4-osobowych zespołach.

 

Zapisz się na warsztat "Team flow: symulacje przepływu oraz usprawnienia pracy zespołowej"

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Dane do faktury
Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe daneNieprawidłowe dane

 

Znajdź nas na Facebooku!

 

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.

Ok