Cross Team Flow: symulacja pracy kilku współpracujących zespołów

Cross Team Flow: symulacja pracy kilku współpracujących zespołów - JS Project

Business agility to zwinność w całej organizacji, a nie tylko w obszarze delivery (dostarczania produktów), np. w IT. Business agility to dużo więcej niż Agile development, to myślenie (mind-set) i praktyki zwinne w całej organizacji. Business agility to dostarczanie wartości klientowi dzięki przepływowi (ang. flow) pracy, to współpraca jednostek biznesowych (np. IT i biznesu), to samoorganizacja zespołów, to także ciągłe doskonalenie i uczenie się zespołów i całej organizacji.

Przepływ czyli metoda pracy pozwalająca na szybkie i efektywne dostarczanie wartości, dzięki jasnemu celowi, precyzyjnym priorytetom, współpracy i zaangażowaniu zespołu oraz związany z nią sposób myślenia (ang. flow thinking i flow mind-set) to warunki osiągnięcia zwinności biznesowej (ang. business agility).

Doświadczenia praktyczne wielu firm i zespołów, jak i doświadczenia z symulacji Team Flow pokazują, że uzyskanie przepływu na poziomie pojedynczego zespołu jest jedynie 1-szym krokiem do zwinności biznesowej. Przecież tak naprawdę nie tyle chodzi nam o przepływ i efektywną prace poszczególnych zespołów, co o zwinne i szybkie dostarczanie produktu lub jego składowych, a tym samym dostarczanie wartości do naszego klienta, czy to wewnętrznego, czy to zewnętrznego. Bo to właśnie interesuje klienta, a nie to czy nasz zespół pracuje efektywnie!

Jak więc liderzy, menedżerowie i członkowie zespołów  mogą – w efektywny, praktyczny i inspirujący sposób – doświadczyć tej zwinności biznesowej i przepływu na poziomie projektu lub produktu, w którym współpracuje kilka zespołów? Jak mogą odnieść to podejście do swojego własnego kontekstu: do swojego projektu lub produktu i swoich zespołów?

Nasza odpowiedź to warsztat symulacyjny Cross Team Flow, którego celem jest uzyskanie odpowiedzi na następujące pytanie:

  • Jak uzyskać flow na poziomie produktu lub projektu, tak by dostarczać klientowi szybko i efektywnie oczekiwaną przez niego wartość?

Warsztat odpowiada na to pytanie, wykorzystując podejście Okaloa Flowlab (http://www.okaloa.com/flowlab ) - Kanbanową symulację pracy kilku współpracujących zespołów, pokazującą wpływ przyjętych zasad i organizacji pracy zespołu i na sposób pracy i na rezultaty na poziomie projektu/produktu. Symulacja jest nowatorską i angażującą metodą poznania Business Agility i przepływu: jego źródeł i zasad, pokazującą jak można uzyskać przepływ produktu/projektu.

Więcej ma temat różnych symulacji przeczytacie w tekście Flowlab simulations: jak doświadczać flow na drodze do business agility.

W standardowej wersji warsztatu jego uczestnicy pracując w 4-5 osobowych zespołach, pracujących nad wspólnym produktem doświadczą - podczas dwóch rund symulacji pracy, wykorzystujących tablice kanbanowe - przejścia od tradycyjnych, pozbawionych przepływu metod i form pracy do stanu mniej lub bardziej zaawansowanego przepływu na poziomie produktu i coraz większej współpracy między zespołami, zorientowanej na dostarczanie wartości klientowi. Sami też będą znajdywać takie rozwiązania organizacyjne, które będą ich przybliżać do przepływu na poziomie produktu i współpracy między zespołowej oraz sami będą weryfikować efektywność zaproponowanych rozwiązań.

Podczas 1-szej rundy symulacji uczestnicy doświadczą konwencjonalnego sposobu pracy, charakteryzowanego przez dążenie do optymalizacji lokalnej i słabej współpracy między zespołowej. Zidentyfikują także główne przeszkody osiągnięcia przepływu na poziomie produktu.

Podczas retrospektywy po 1-szej rundzie uczestnicy zaproponują własne eksperymenty dotyczące metod i organizacji pracy zespołów, umożliwiające wystąpienie przepływu na poziomie produktu.

W 2-giej rundzie symulacji uczestnicy będą wprowadzali te zaproponowane praktyki i zasady i weryfikowali ich wpływ na wyniki pracy nad produktem, współpracę i zadowolenie z pracy. Druga runda symulacji dotyczyć będzie takich zagadnień jak: wąskie gardło (ograniczenie systemu), limity prac w toku na poziomie funkcjonalności oraz miary, jakie mogą być wykorzystane do oceny rezultatów prac oraz do dokonywania usprawnień pracy, a także inne praktyczne metody sprzyjające osiągnięciu przepływu dla produktu.

Na zakończenie warsztatu dokonamy wspólnie podsumowania i refleksji dotyczących doświadczeń z dwóch rund symulacji oraz odniesiemy te doświadczenia do realiów pracy uczestników warsztatu dotyczących pacy nad produktem lub pracy w projekcie. Uczestnicy zidentyfikują także te działania, które mogą zrealizować w swoim środowisku dla wprowadzenia przepływu produktu i zwiększenia współpracy między zespołami. Zastanowimy się także, co można zrobić, by zmienić całą organizację, tak by uzyskać zwinność biznesową (ang. Business Agility).

Agenda warsztatu:

  1. Wprowadzenie do symulacji Cross Team Flow
  2. Runda 1: symulacja tradycyjnego środowiska pracy (10 dni symulacji)
  3. Retrospektywa: co można zrobić dla zwiększenia efektywności pracy nad produktem/projektem i zadowolenia z pracy
  4. Runda 2: stopniowe wprowadzanie usprawnień umożliwiających przepływ produktu i współpracę między zespołową (10 lub 15 dni symulacji)
  5. Podsumowanie: wnioski praktyczne oraz dalsze kroki w obszarze zwinności biznesowej

Grupa docelowa:

Menedżerowie działów/departamentów, menedżerowi projektów i produktów, liderzy zespołów projektowych, praktycy Agile i Kanban, pragnący:

  • Usprawnić pracę swoich działów, projektów, produktów i zespołów oraz
  • Doświadczyć i poznać zarządzanie pracami, projektami i produktami wykorzystujące wizualizację, przepływ oraz limity prac w toku.

Liczba uczestników warsztatu:

8-16 osób, pracujących w dwóch-czterech 4-5 osobowych zespołach.

 

Znajdź nas na Facebooku!

 

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.

Ok