Metoda Kanban - Wprowadzenie

Metoda Kanban - Wprowadzenie - JS Project

Warsztat pokazuje w praktyczny sposób - poprzez grę i ćwiczenia - podstawowe pryncypia i praktyki metody Kanban. Jest on punktem wyjścia do kolejnych szkoleń dotyczących zwinnego zarządzania pracami i projektami metodą Kanban.

Cele szkolenia

 • Zdobycie podstawowej wiedzy o metodzie Kanban
  • Poznanie pryncypiów i praktyk metody Kanban
  • Poznanie tablic i kart kanban-owych
  • Poznanie limitu prac wtoku (WIP Limit) raz zasad priorytetyzacji zadań
  • Poznanie zasad przepływu (ang. flow) i jego znaczenia w zarządzaniu pracami projektami
  • Poznanie obszarów zastosowania metody Kanban

Adresaci szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest dla:

 • kierowników projektów lub komórek funkcjonalnych
 • kierowników lub liderów zespołów oraz
 • managerów zarządzających zbiorem projektów lub organizacją projektową, produktami lub usługami,

którzy chcą zdobyć -podstawową wiedzę nt. metody Kanban oraz przygotować się do dalszego jej pogłębiania zarówno podczas swojej praktyki zawodowej, jak i podczas kolejnych szkoleń.

Program szkolenia

1. Kanban w praktyce - symulacja Kanban-owa cz. 1

 • Gra Kanban-owa
 • Dyskusja i wnioski praktyczne

2. Podejście Lean i Agile – jako podstawa metody Kanban

 • Główne założenia Agile i Lean
 • Mechanizmy Agile i Lean
 • Korzyści i wyzwania Agile i Lean

3. Kanban: podstawowe pojęcia i koncepcje

 • Zasady i praktyki Kanban
 • Zarządzanie przepływem, tablica Kanban, zadania
 • Limit prac w toku (Work in Progress Limit)
 • Metody określania WIP Limit

4. Kanban w praktyce - symulacja Kanban-owa cz. 2

 • Gra Kanban-owa
 • Metryki Kanban
 • Dyskusja i wnioski praktyczne

5. Projekt Kanban-owy

 • Organizacja pracy
 • Tablice Kanban-owe i komunikacja

6. Kanban - podsumowanie

 • Kanban zastosowania praktyczne
 • Możliwości zastosowania Kanban w środowisku uczestników szkolenia
 • Co dalej - dalsza praktyka i szkolenia Kanban

Formuła szkolenia

Szkolenie ma charakter warsztatu, łączącego prezentacje metody Kanban, ćwiczenia praktyczne dotyczące różnych projektów, bazujących na rzeczywistych przykładach, grę symulacyjną oraz inspirujące dyskusje i wymianę praktycznych doświadczeń uczestników szkolenia.

Organizacja szkolenia

Czas trwania: 1 dzień, godziny: 9:00 – 17:00

Każdego dnia przewidziana jest godzinna przerwa obiadowa i przerwy kawowe.

Miejsce szkolenia: Warszawa.

Koszt szkolenia

1100 PLN + VAT / 1 osobę

Koszt ten obejmuje:

 • Koszt przeprowadzenia 1-dniowego szkolenia, wg przedstawionego powyżej programu przez eksperta z zakresu zwinnego zarządzania projektami
 • Materiały szkoleniowe
 • Obiady oraz przerwy kawowe w trakcie szkolenia
 • Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu

Jeśli firma zgłasza na szkolenie więcej niż 2 osoby, przysługuje jej zniżka w wysokości 10%.

Dodatkowe informacje

 • Szkolenie może być także zrealizowane w formie szkolenia zamkniętego, dla uczestników z jednej firmy/organizacji
 • Udział w szkoleniu pozwala na uzyskanie 7 punktów PDU (Professional Development Unit). Ilość punktów PDU przyznawana w każdym z obszarów PMI Talent Triangle jest następująca: Technical Project Management – 7, Leadership – 0, Business & Strategic skills – 0.

 

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.

Ok