Kanban – metryki Kanban i doskonalenie procesu

Kanban – metryki Kanban i doskonalenie procesu - JS Project

Warsztat pokazuje w praktyczny sposób - poprzez symulację i ćwiczenia – jak wykorzystać różne metryki metody Kanban do zwiększenia przewidywalności dostarczania wartości biznesowej i podnoszenia jakości produktów oraz jakie inne, także Lean-owe techniki doskonalenia procesów biznesowych można zastosować w tym celu.

Cele szkolenia

 • Poznanie szczegółowych zasad i technik kanban
 • Doświadczenie podczas symulacji podejścia zwinnego (Kanban-owego) w porównaniu z tradycyjnymi metodami pracy
 • Wypracowanie metod zwiększania efektywności pracy zespołu wykonawczego
 • Wypracowanie metod polepszania współpracy zamawiającego (np. biznes) i wykonawcy (np. IT)

Adresaci szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest dla:

 • kierowników projektów lub komórek funkcjonalnych
 • kierowników lub liderów zespołów oraz
 • managerów zarządzających zbiorem projektów lub organizacją projektową, produktami lub usługami,

którzy chcą pogłębić swoją wiedzę nt. metryk metody Kanban i Lean-owych metod doskonalenia procesów biznesowych w celu ich wykorzystania dla zwiększenia przewidywalności dostarczania wartości biznesowej dla klienta i podnoszenia jakości produktów.

Udział w szkoleniu Kanban – zwinne zarządzanie pracami i projektami lub praktyczne doświadczenia stosowania mierników metody Kanban będą bardzo pomocne.

Program szkolenia

1. Kanban –podstawowe praktyki i metryki – usystematyzowanie i uspójnienie wiedzy

2. Cele biznesowe pac i projektów i jak je mierzyć

 • Przewidywalność
 • Jakość
 • Zadowolenie zespołu i klienta

3. Metryki metody Kanban

 • Prawo Little'a - ze szczegółami
 • Cumulative Flow Diagram i jego praktyczne zastosowanie
 • Inne mierniki w metodzie Kanban i ich praktyczne zastosowania
 • Prognozowanie metodą Monte Carlo:

4. Lean-owe metody doskonalenia procesu

 • Kanban Kata
 • 5 Why
 • Cykl PDCA
 • Inne metody

5. Meryki Kanban - podsumowanie

Formuła szkolenia

Szkolenie ma charakter warsztatu, łączącego ćwiczenia i symulacje dotyczące metryk oraz inspirujące dyskusje i wymianę praktycznych doświadczeń uczestników szkolenia.

Organizacja szkolenia

Czas trwania: 1 dzień, godziny: 9:00 – 17:00

Przewidziana jest godzinna przerwa obiadowa i przerwy kawowe.

Miejsce szkolenia: Warszawa.

Koszt szkolenia

1100 PLN + VAT / 1 osobę

Koszt ten obejmuje:

 • Koszt przeprowadzenia 1-dniowego szkolenia, wg przedstawionego powyżej programu przez eksperta z zakresu zwinnego zarządzania projektami
 • Materiały szkoleniowe
 • Obiady oraz przerwy kawowe w trakcie szkolenia
 • Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu

Jeśli firma zgłasza na szkolenie więcej niż 2 osoby, przysługuje jej zniżka w wysokości 10%.

Dodatkowe informacje

 • Szkolenie może być także zrealizowane w formie szkolenia zamkniętego, dla uczestników z jednej firmy/organizacji
 • Udział w szkoleniu pozwala na uzyskanie 7 punktów PDU (Professional Development Unit). Ilość punktów PDU przyznawana w każdym z obszarów PMI Talent Triangle jest następująca: Technical Project Management – 7, Leadership – 0, Business & Strategic skills – 0.

 

Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.
Ok