Portfolio Kanban

Portfolio Kanban - JS Project

Warsztat pokazuje jak w praktyczny sposób - poprzez symulację i ćwiczenia –wykorzystać metodę Kanban do zarządzania portfelem prac na poziomie całościowego portfela, na poziomie programu, projektu oraz prac i zadań w ramach projektu, a w konsekwencji do zapewnienia spójności realizowanych projektów i prac ze strategią organizacji.

Cele szkolenia

 • Poznanie szczegółowych zasad i technik Kanban
 • Doświadczenie podczas symulacji podejścia zwinnego (Kanban-owego) w porównaniu z tradycyjnymi metodami pracy
 • Wypracowanie metod zwiększania efektywności pracy zespołu wykonawczego
 • Wypracowanie metod polepszania współpracy zamawiającego (np. biznes) i wykonawcy (np. IT)

Adresaci szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest dla:

 • Menedżerów zarządzających portfelem (zbiorem) projektów i prac lub organizacją projektową, produktami lub usługami
 • Kierowników programów i projektów
 • Menedżerów komórek funkcjonalnych

którzy chcą pogłębić swoją wiedzę w zakresie Kanban-owego zarządzania zbiorem prac i projektów, w celu jego wykorzystania dla zapewnienia spójności realizowanych projektów i prac ze strategią organizacji

Udział w szkoleniu Kanban – zwinne zarządzanie pracami i projektami lub praktyczne doświadczenia stosowania metody Kanban będą bardzo pomocne.

Program szkolenia

 1. Kanban –podstawowe praktyki– usystematyzowanie i uspójnienie wiedzy
 2. Portfolio Kanban
 • Wizualizacja, limit prac w toku oraz zarządzanie przepływem na poziomie systemu prac
 • Poziom projektu
 • Poziom programu
 • Poziom zbioru prac i projektów

3.Implementacja Kanban Roadmap

 1. Ustalanie limitów prac w toku na poziomie portfela
 2. Zarządzanie przepływem na poziomie portfela prac/projektów
 • Symulacja Portfolio Kanban
 • Podsumowanie symulacji: jak uzyskać zwinność biznesową (ang. Business Agility) w swoim środowisku pracy
 1. Portfolio Kanban - podsumowanie

Formuła szkolenia

Szkolenie ma charakter warsztatu, łączącego ćwiczenia i symulacje dotyczące metryk oraz inspirujące dyskusje i wymianę praktycznych doświadczeń uczestników szkolenia.

Organizacja szkolenia

Czas trwania: 1 dzień, godziny: 9:00 – 17:00

Przewidziana jest godzinna przerwa obiadowa i przerwy kawowe.

Miejsce szkolenia: Warszawa.

Koszt szkolenia

1100 PLN + VAT / 1 osobę

Koszt ten obejmuje:

 • Koszt przeprowadzenia 1-dniowego szkolenia, wg przedstawionego powyżej programu przez eksperta z zakresu zwinnego zarządzania projektami
 • Materiały szkoleniowe
 • Obiady oraz przerwy kawowe w trakcie szkolenia
 • Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu

Jeśli firma zgłasza na szkolenie więcej niż 2 osoby, przysługuje jej zniżka w wysokości 10%.

Dodatkowe informacje

 • Szkolenie może być także zrealizowane w formie szkolenia zamkniętego, dla uczestników z jednej firmy/organizacji
 • Udział w szkoleniu pozwala na uzyskanie 7 punktów PDU (Professional Development Unit). Ilość punktów PDU przyznawana w każdym z obszarów PMI Talent Triangle jest następująca: Technical Project Management – 7, Leadership – 0, Business & Strategic skills – 0.

Zapisz się na warsztat "Kanban - Portfolio Kanban"

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Dane do faktury
Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe daneNieprawidłowe dane

Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.
Ok