Portfolio Kanban

Portfolio Kanban - JS Project

Warsztat pokazuje jak w praktyczny sposób - poprzez symulację i ćwiczenia –wykorzystać metodę Kanban do zarządzania portfelem prac na poziomie całościowego portfela, na poziomie programu, projektu oraz prac i zadań w ramach projektu, a w konsekwencji do zapewnienia spójności realizowanych projektów i prac ze strategią organizacji.

Cele szkolenia

 • Poznanie szczegółowych zasad i technik Kanban
 • Doświadczenie podczas symulacji podejścia zwinnego (Kanban-owego) w porównaniu z tradycyjnymi metodami pracy
 • Wypracowanie metod zwiększania efektywności pracy zespołu wykonawczego
 • Wypracowanie metod polepszania współpracy zamawiającego (np. biznes) i wykonawcy (np. IT)

Adresaci szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest dla:

 • Menedżerów zarządzających portfelem (zbiorem) projektów i prac lub organizacją projektową, produktami lub usługami
 • Kierowników programów i projektów
 • Menedżerów komórek funkcjonalnych

którzy chcą pogłębić swoją wiedzę w zakresie Kanban-owego zarządzania zbiorem prac i projektów, w celu jego wykorzystania dla zapewnienia spójności realizowanych projektów i prac ze strategią organizacji

Udział w szkoleniu Kanban – zwinne zarządzanie pracami i projektami lub praktyczne doświadczenia stosowania metody Kanban będą bardzo pomocne.

Program szkolenia

 1. Kanban –podstawowe praktyki– usystematyzowanie i uspójnienie wiedzy
 2. Portfolio Kanban
 • Wizualizacja, limit prac w toku oraz zarządzanie przepływem na poziomie systemu prac
 • Poziom projektu
 • Poziom programu
 • Poziom zbioru prac i projektów

3.Implementacja Kanban Roadmap

 1. Ustalanie limitów prac w toku na poziomie portfela
 2. Zarządzanie przepływem na poziomie portfela prac/projektów
 • Symulacja Portfolio Kanban
 • Podsumowanie symulacji: jak uzyskać zwinność biznesową (ang. Business Agility) w swoim środowisku pracy
 1. Portfolio Kanban - podsumowanie

Formuła szkolenia

Szkolenie ma charakter warsztatu, łączącego ćwiczenia i symulacje dotyczące metryk oraz inspirujące dyskusje i wymianę praktycznych doświadczeń uczestników szkolenia.

Organizacja szkolenia

Czas trwania: 1 dzień, godziny: 9:00 – 17:00

Przewidziana jest godzinna przerwa obiadowa i przerwy kawowe.

Miejsce szkolenia: Warszawa.

Koszt szkolenia

1100 PLN + VAT / 1 osobę

Koszt ten obejmuje:

 • Koszt przeprowadzenia 1-dniowego szkolenia, wg przedstawionego powyżej programu przez eksperta z zakresu zwinnego zarządzania projektami
 • Materiały szkoleniowe
 • Obiady oraz przerwy kawowe w trakcie szkolenia
 • Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu

Jeśli firma zgłasza na szkolenie więcej niż 2 osoby, przysługuje jej zniżka w wysokości 10%.

Dodatkowe informacje

 • Szkolenie może być także zrealizowane w formie szkolenia zamkniętego, dla uczestników z jednej firmy/organizacji
 • Udział w szkoleniu pozwala na uzyskanie 7 punktów PDU (Professional Development Unit). Ilość punktów PDU przyznawana w każdym z obszarów PMI Talent Triangle jest następująca: Technical Project Management – 7, Leadership – 0, Business & Strategic skills – 0.

 

Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.
Ok