Kanban & TOC – zarządzanie przepływem

Kanban & TOC – zarządzanie przepływem - JS Project

Warsztat pokazuje w praktyczny sposób - poprzez symulację i ćwiczenia – jak bardziej efektywnie można zwinnie zarządzać pracami, projektem i produktem rozszerzając Metodę Kanban o techniki i metody zarządzania stosowane w Zarządzaniu Ograniczeniami (TOC) i  w metodzie łańcucha krytycznego.

Cele szkolenia

 • Poznanie zasad i praktyk Metody Kanban
 • Doświadczenie podczas gry symulacyjnej podejścia zwinnego (Kanban-owego) w porównaniu z tradycyjnymi metodami pracy
 • Zidentyfikowanie Kanban-owych metod pracy możliwych do zastosowania w środowisku pracy uczestników szkolenia

Adresaci szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest dla:

 • kierowników projektów lub komórek funkcjonalnych
 • kierowników lub liderów zespołów oraz
 • managerów zarządzających zbiorem projektów lub organizacją projektową, produktami lub usługami,

którzy chcą rozszerzyć swoją wiedzę nt. Kanban-owych metod pracy, poznać zastosowanie metod i technik stosowanych w Zarządzaniu Ograniczeniami i łańcuchu krytycznym w połączeniu z praktykami Kanban-owymi  i wprowadzić w swoich zespołach i firmach metody pracy prowadzące do efektywności, stabilności i przewidywalności, z jednoczesną zwinnością biznesową i adaptowalnością.

Udział w szkoleniu Kanban - zwinne zarządzanie pracami i projektami lub posiadanie doświadczenia stosowania metody Kanban będą bardzo pomocne. Także znajomość podstawowych technik TOC i ŁK będą pomocne, choć nie są niezbędne.

Program szkolenia

Metoda Kanban – przypomnienie

 • Zasady i praktyki Metody Kanban
 • Obszary udoskonalenia metody Kanban

Efektywność przepływu

 • Efektywność przepływu
 • Znaczenie biznesowe efektywności przepływu

Metoda Kanban – limit prac w toku (WIP limit)

 • Limit prac w toku i zasada pull
 • Problemy praktyczne stosowania limitu prac w toku dla fazy procesu

Zarządzanie Ograniczeniami (TOC): podstawowe koncepcje

 • Wąskie gardło i ograniczenie
 • Pięć kroków doskonalenia
 • Ograniczenie w procesie pracy

Wizualizacja przepływu – udoskonalona tablica Kanban-owa

 • Tradycyjna tablica Kanban-owa
 • Tablica Kanban-owa umożliwiająca efektywne zarządzanie przepływem
 • Budowanie tablicy Kanban-owej umożliwiającej efektywne zarządzanie przepływem

Symulacja przepływu prac w projekcie

 • Runda 1 symulacji
 • Runda 2 symulacji
 • Praktyczne wnioski z symulacji

Zarządzanie przepływem prac – proaktywne monitorowanie projektu

 • Bufor i zarządzanie buforami
 • Zastosowanie zarządzania buforami w podejściu Kanban-owym
 • Runda 3 symulacji

Wprowadzanie metody Kanban & TOC w swojej firmie

 • Od czego zacząć
 • Czynniki sukcesu wprowadzenia metody Kanban & TOC

Formuła szkolenia

Szkolenie ma charakter warsztatu, łączącego symulacje prac i projektu metodą Kanban, prezentacje metody Kanban, inne ćwiczenia praktyczne oraz inspirujące dyskusje i wymianę praktycznych doświadczeń uczestników szkolenia.

Organizacja szkolenia

Czas trwania: 2 dni, godziny: 9:00 – 17:00

Każdego dnia przewidziana jest godzinna przerwa obiadowa i przerwy kawowe.

Miejsce szkolenia: Warszawa.

Koszt szkolenia

2200 PLN + VAT / 1 osobę

Koszt ten obejmuje:

 • Koszt przeprowadzenia 2-dniowego szkolenia, wg przedstawionego powyżej programu przez eksperta z zakresu zwinnego zarządzania projektami
 • Materiały szkoleniowe
 • Obiady oraz przerwy kawowe w trakcie szkolenia
 • Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu

Jeśli firma zgłasza na szkolenie więcej niż 2 osoby, przysługuje jej zniżka w wysokości 10%.

Dodatkowe informacje

Szkolenie może być także zrealizowane w formie szkolenia zamkniętego, dla uczestników z jednej firmy/organizacji.

Udział w szkoleniu pozwala na uzyskanie 14 punktów PDU (Professional Development Unit). Ilość punktów PDU przyznawana w każdym z obszarów PMI Talent Triangle jest następująca: Technical Project Management – 10, Leadership – 4, Business & Strategic skills – 0.

 

Zapisz się na warsztat "Kanban & TOC - zarządzanie przepływem"

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Dane do faktury
Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe daneNieprawidłowe dane

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.

Ok