Warsztat: Zwinny lider i współpraca w samoorganizujących się zespołach

Warsztat: Zwinny lider i współpraca w samoorganizujących się zespołach - JS Project

Świat zmienia się coraz szybciej. Żyjemy teraz w świecie opisywanym przez akronim VUCA (Vulnerability, Uncertainty, Complexity, Ambiguity). Zmienić się też musi sposób zarządzania firmami i zespołami.

W świecie VUCA przyszłość zarządzania to kompetentne zespoły i ludzie pracujący na zasadzie samoorganizacji, a nie w sztywnych strukturach hierarchicznych. To także liderzy zarządzający systemem pracy, a nie zarządzający ludźmi „w starym stylu”. To liderzy mający wizję i cele zespołu i/lub firmy, promujący wartości stanowiące fundament dla decyzji biznesowych i/lub projektowych i dla podejmowanych działań, działający zgodnie z przyjętymi razem z zespołem wartościami. I dlatego konieczne jest nowe podejście do przywództwa i zarządzania nazwane: Leadership & Management 3.0+ (L&M 3.0).

Cel warsztatu

Praktyczne – w formie ćwiczeń, dyskusji i krótkich prezentacji przedstawienie zasad i wybranych praktyk autorskiego podejścia L&M 3.0 (Leadership & Management 3.0) - zwinnego przywództwa w zespołach oraz przygotowanie uczestników do wprowadzenia i praktycznego stosowania tych zasad i praktyk w swoich zespołach.

Warsztat zorientowany jest na takie zagadnienia zwinnego przywództwa, jak:

 • Rola, zadania i kompetencje lidera w zwinnej organizacji
 • Budowanie systemu wartości w zespole i projekcie
 • Współpraca w samoorganizujących się zespołach
 • Budowanie środowiska pracy opartego na zaufaniu, transparentności i bezpieczeństwie
 • Własny profil lidera 3.0 uczestników warsztatów

Odbiorcy warsztatu

 • Team leaderzy, scrum masterzy
 • Product Ownerzy

pragnący działać jak zwinny lider 3.0 i rozwijać zespoły i środowisko pracy w stronę coraz większej samoorganizacji i lepszej współpracy.

Program warsztatu (2 dni):

1. Punkt startowy warsztatu: Jakim jestem liderem? Z jakim liderem pracuję?:

 • Opisanie aktualnego profilu lidera przez każdego z uczestników warsztatu - w formacie V2MOM (Vision, Values, Methods, Obstacles, Metrics)

2. Leadership & Management 3.0 - zwinne przywództwo:

 • Środowisko VUCA i podejście Leadership & Management 3.0:
 • Zwięzłe przedstawienie koncepcji: pryncypiów i praktyk L&M 3.0 w środowisku pracy uczestników warsztatu
 • Ćwiczenie (dwa zespoły) „Posąg Zin”:
  • Współpraca w samoorganizującym się zespole: co sprzyja? Co przeszkadza?

3. Lider 3.0 - Rola lidera i menedżera w zwinnej firmie – profil lidera 3.0:

 • Lider a menedżer: różnice i podobieństwa
 • Przedstawienie i dyskusja metafory lidera/menedżera jako ogrodnika
 • Burza mózgów w zespołach: rola i zadania zwinnego lidera i menedżera.0.
  • Zadania Lidera
  • Zadania Menedżera
 • Lider 3.0 w środowisku pracy uczestników warsztatu
 • Wypracowanie profilu lidera i elementów składowych profilu (case study)

4. Specyficzne kompetencje lidera 3.0:

 • Myślenie złożone i systemowe
 • Kompetencje inteligencji emocjonalnej:
  • Samoświadomość i samokontrola
 • Uważność
 • Filozofia praktyczna – system wartości

5. Lider 3.0: rozwijanie wartości w zespole i projekcie

 • Wartości w zespole i projekcie: czym są i dlaczego są tak ważne
 • Identyfikacja wartości w zespole (ćwiczenie - case study)
 • Jak spowodować, by wartości kierowały działaniami i zachowaniami zespołu – „Walk the talk” (ćwiczenie)
 • Wartości w zespole - podsumowanie

6.Lider 3.0: określanie celów i kluczowych rezultatów (metoda OKR)

 • OKRs (Objectives and Key Results): system określania celów oraz definiowania rezultatów:
  • Przedstawienie metody OKR
  • Praktyczne przykłady OKR
  • Ćwiczenie w zespołach: wypracowanie OKR w zespole

7. Rozwijanie współpracy w samoorganizujących się zespołach

 • Samoorganizacja i jej praktyczne znaczenie biznesowe
 • Współpraca w samoorganizującym się zespole – ćwiczenie 1 (klocki LEGO)
 • Warunki współpracy w samoorganizujących się zespołach (burza mózgów w zespołach):
  • Na poziomie organizacji
  • Na poziomie lidera
  • Na poziomie zespołu
 • Poznanie motywacji, wartości i cech członków zespołu:
  • Podejścia do motywacji
  • Ćwiczenie Moving Motivators (uczestnicy)
  • Praktyczne wykorzystanie Moving Motivators w zespole (przykłady)
  • Praktyczne metody poznania członków zespołu
 • Czynniki zaufania (model i dyskusja)
 • Rozwijanie zaufania, transparentności i bezpieczeństwa w zespole
  • Zaufanie: co można zrobić dla rozwijania zaufania w zespole
  • Transparentność: co można zrobić dla rozwijania transparentności w zespole
  • Bezpieczeństwo: co można zrobić dla rozwijania bezpieczeństwa w zespole
 • Współpraca w samoorganizującym się zespole – ćwiczenie 2 (klocki LEGO)
 • Komunikacja sprzyjająca współpracy w zespole:
  • Aktywne słuchanie
  • Udzielanie informacji zwrotnej i budowanie kultury feedbacku
   • Zasady udzielania informacji zwrotnej
   • Metody udzielania informacji zwrotnej
   • Doświadczenia praktyczne
  • Improwizacja w komunikacji
   • Metody teatru improwizacji
  • Okno Johari: analiza własnego stylu komunikacji
 • Współpraca w samoorganizującym się zespole – ćwiczenie 3 (klocki LEGO)
 • Upełnomocnianie zespołów – droga do samoorganizacji:
  • Tablica delegowania - metoda upełnomocniania zespołów i współpracowników
   • Ćwiczenie - case
  • Zastosowanie Tablic delegowania w środowisku uczestników warsztatu (ćwiczenie)
 • Podsumowanie: (opcja: Marshmallow Challenge - ćwiczenie w zespołach)

8. Mój profil Lidera 3.0

Jako podsumowanie warsztatu, na zakończenie każdy z uczestników dopracuje swój własny profil Lidera 3.0 w formacie V2MOM oraz własny plan rozwoju jako Lidera 3.0.

Organizacja warsztatu

Szkolenie trwa 2 dni. Zajęcia trwają od 9:00 do 17:00. Każdego dnia przewidziana jest godzinna przerwa obiadowa i przerwy kawowe.

Koszty

Koszt warsztatu: 2400 PLN + 23 % VAT od osoby.

Koszt ten obejmuje:
•    Koszt przeprowadzenia 2-dniowego warsztatu, wg przedstawionego powyżej programu
•    Materiały szkoleniowe
•    Obiady oraz przerwy kawowe w trakcie warsztatu

Dodatkowe informacje

Warsztat prowadzi dr Jerzy Stawicki.

Udział w warsztaciepozwala na uzyskanie 14 PDU (Professional Development Unit). Ilość punktów PDU przyznawana w każdym z obszarów PMI Talent Triangle jest następująca: Technical Project Management – 0, Leadership – 14, Business & Strategic skills – 0.

 

 

Znajdź nas na Facebooku!

 
Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.
Ok