Warsztat: OKRy w praktyce

OKR (Objectives Key Results) to system ustalania celów, określania ich kluczowych rezultatów oraz przeglądu realizacji. Stosowany w firmach Doliny Krzemowej (Google, LinkedIn) zdobywa coraz większą popularność w polskich biznesach (Allegro, OLX, Gazeta.pl)

OKRy definiują inspirujące cele, mierzalne rezultaty oraz konkretne akcje (np. projekty, inicjatywy lub zadania) umożliwiające uzyskanie rezultatów. Mogą być stosowane na poziomie firmy, jej obszarów biznesowych i/lub zespołu.

Metoda OKR pozwala osiągnąć:

– Spójność celów w układzie pionowym (hierarchia komórek firmy), jak i poziomym (między komórkami na tym samym poziomie)
– Zaangażowanie i współpracę zespołów i ludzi
– Zwinność biznesową (business agility) na skutek szybkiej adaptacji do zmieniającej się sytuacji biznesowej

Dzięki wykorzystaniu casów i praktycznym ćwiczeniom warsztat pozwoli uczestnikom na poznanie metody OKR, stworzenie OKR-ów dla przykładowej firmy, a także na stworzenie pierwszej wersji OKR-ów dla swojego kontekstu biznesowego (np. dla zespołu).

Będzie też inspiracją dla uczestników do rozpoczęcia własnej podróży w świat OKR-ów w ich firmie lub zespole.

Cele warsztatu:

- Poznanie metody OKR i jej zastosowania
- Poznanie dobrych praktyk tworzenia OKR-ów
- Ćwiczenie określania celów w podejściu OKR
- Zrobienie pierwszego kroku na drodze stworzenia OKR w firmie i/lub zespole oraz przygotowanie planu podejścia i dalszych kroków umożliwiających wdrożenie OKR w firmie/zespole

Odbiorcy warsztatu:

– Szefowie i menedżerowie firm i startupów zainteresowani metodą OKR
– Kierownicy zwinnych zespołów i  trenerzy agile

Program warsztatu:

1. Podejście do ustalania celów zespołów i firm w duchu Agile i Management 3.0:

– Słabości tradycyjnego podejścia do ustalania celów (np. MBO)
– Inne metody określania celów (V2MOM)

2. OKR: podstawowe elementy metody

– Jakie zagadnienia i problemy adresują OKR-y
– Podstawowe elementy metody: cele, kluczowe rezultaty
– Dobre praktyki ustalania celu, kluczowych rezultatów
– Akcje - jak cele przekładać na konkretne działania

3. Ćwiczenia praktyczne: ustalanie zestawu OKR-ów

4. Proces OKR-owy: ustalanie (planowanie), okresowy przegląd, podsumowanie kwartału i planowanie następnego okresu (kwartału)

5. Ćwiczenie praktyczne – ustalenie OKR w firmie ABC:

– Poziom firmy
– Poziom zespołów
– Dyskusja i analiza OKR-ów

6. Wprowadzanie OKR-ów w praktyce:

– Doświadczenia praktyczne
– Wskazówki dotyczące wprowadzania OKR-ów

7. OKR w zespole/firmie uczestnika warsztatu

– Podejście do wdrożenia w środowisku biznesowym uczestnika (praca indywidualna lub w grupach na poziomie firm)
– Q&A i dyskusja nad zgłoszonymi problemami

8. Podsumowanie warsztatu:

– Najważniejsze zagadnienia tworzenia, stosowania i wdrażania OKR-ów
– OKR jako narzędzie uzyskania business agility
– Indywidualny plan działań dotyczących wprowadzenia OKR-ów w zespole/firmie uczestników warsztatu

Prowadzący warsztat:

Tomasz Bienias

Tomasz jest znawcą metodyki OKR. Jako członek kierownictwa segmentu internetowego Agory wprowadzał ją w zespołach biznesowych skupiających ponad 200 osób. Przez 15 lat kariery zawodowej odpowiadał za produkty internetowe, design i UX, project management, a po transformacji za pracę zespołów produktowych oraz technologię.

Stworzył stronę Okry.pl, która jest darmowym kompendium wiedzy o metodyce. Od 2004 roku pisze bloga "Tebe Gada" o User Experience, rozwoju produktów cyfrowych i zarządzaniu. Pasjonują go nowoczesne organizacje i systemy, w których autonomiczne zespoły zaangażowanych ludzi współpracują ze sobą dążąc do wspólnego celu.

Jerzy Stawicki

Jerzy jest konsultantem, trenerem i coachem w dziedzinie zarządzania oraz zarządzania projektami, programami i portfelem projektów. Prowadzi warsztaty i szkolenia oraz uczestniczy w projektach zmian organizacyjnych i transformacji firm i zespołów w duchu Agile i Management 3.0.

Posiada 25-letnie doświadczenie w zarządzaniu i zarządzaniu projektami, jako menedżer zespołów konsultantów, kierownik projektów wdrożeniowych systemu SAP i projektów doradczych, członek komitetów sterujących oraz audytor i asesor projektów.

Pasją Jerzego jest doskonalenie pracy organizacji, zespołów oraz kierowników projektów, tak by korzyści biznesowe powstawały dzięki samo-organizacji i upełnomocnieniu zespołów oraz strategicznej roli menedżerów. Jest promotorem nowoczesnych metod i technik zarządzania i samoorganizacji.

Terminy i koszt warsztatu:

Warsztat otwarty prowadzony jest w Warszawie w następujących terminach:

- 19.06.2018, koszt 1300 PLN + VAT przy zgłoszeniu do 8.06.2018, po tym terminie 1700 PLN + VAT

Warsztat zamknięty dla firmy

Warsztat może być też zrealizowany w formie warsztatu dedykowanego dla pracowników jednej organizacji.

 

Zapisz się na warsztat: OKRy w praktyce

Imię(*)
Nieprawidłowe dane

Nazwisko(*)
Nieprawidłowe dane

Adres e-mail(*)
Nieprawidłowe dane

Numer telefonu(*)
Nieprawidłowe dane

Stanowisko
Nieprawidłowe dane

Dane do faktury
Nazwa firmy
Nieprawidłowe dane

Adres firmy
Nieprawidłowe dane

NIP
Nieprawidłowe dane

Wybierz termin(*)
Nieprawidłowe dane

Komentarze i uwagi
Nieprawidłowe dane

(*)
Nieprawidłowe daneNieprawidłowe dane

Znajdź nas na Facebooku!