Warsztat: Skuteczne cele dla firmy i zespołu - OKRy w praktyce

Warsztat: Skuteczne cele dla firmy i zespołu - OKRy w praktyce - JS Project

OKR (Objectives Key Results) to system ustalania celów, określania ich kluczowych rezultatów oraz przeglądu realizacji. Stosowany w firmach Doliny Krzemowej (Google, LinkedIn) zdobywa coraz większą popularność w polskich biznesach (Allegro, OLX, Gazeta.pl)

OKRy definiują inspirujące cele, mierzalne rezultaty oraz konkretne akcje (np. projekty, inicjatywy lub zadania) umożliwiające uzyskanie rezultatów. Mogą być stosowane na poziomie firmy, jej obszarów biznesowych i/lub zespołu.

Metoda OKR pozwala osiągnąć:

– Spójność celów w układzie pionowym (hierarchia komórek firmy), jak i poziomym (między komórkami na tym samym poziomie)
– Zaangażowanie i współpracę zespołów i ludzi
– Zwinność biznesową (business agility) na skutek szybkiej adaptacji do zmieniającej się sytuacji biznesowej

Dzięki wykorzystaniu casów i praktycznym ćwiczeniom warsztat pozwoli uczestnikom na poznanie metody OKR, stworzenie OKR-ów dla przykładowej firmy, a także na stworzenie pierwszej wersji OKR-ów dla swojego kontekstu biznesowego (np. dla zespołu).

Będzie też inspiracją dla uczestników do rozpoczęcia własnej podróży w świat OKR-ów w ich firmie lub zespole.

Cele warsztatu:

- Poznanie metody OKR i jej zastosowania
- Poznanie dobrych praktyk tworzenia OKR-ów
- Ćwiczenie określania celów w podejściu OKR
- Zrobienie pierwszego kroku na drodze stworzenia OKR w firmie i/lub zespole oraz przygotowanie planu podejścia i dalszych kroków umożliwiających wdrożenie OKR w firmie/zespole

Odbiorcy warsztatu:

– Szefowie i menedżerowie firm i startupów zainteresowani metodą OKR
– Kierownicy zwinnych zespołów i  trenerzy agile

Program warsztatu:

1. Metoda OKR: podstawowe elementy

  • Cele i kluczowe rezultaty
  • Kroki procesu OKR-owego
  • Przykłady OKR-ów
  • Ćwiczenie: tworzenie OKR-ów na poziomie firmy

2. Proces OKR-owy

  • Planowanie i uzgadnianie OKR-ów
  • Przeglądy i analizy stanu OKR-ów
  • Ćwiczenie: tworzenie OKR-ów na poziomie zespołu

3. Proces wdrażania OKR-ów

  • Doświadczenia praktyczne wdrażania OKR-ów
  • Coffee table: wyzwania uczestników warsztatu

4. Podsumowanie warsztatu

 

Tomasz Bienias

Warsztat: Skuteczne cele dla firmy i zespołu - OKRy w praktyce - JS Project

Tomasz jest znawcą metodyki OKR. Jako członek kierownictwa segmentu internetowego Agory wprowadzał ją w zespołach biznesowych skupiających ponad 200 osób. Przez 15 lat kariery zawodowej odpowiadał za produkty internetowe, design i UX, project management, a po transformacji za pracę zespołów produktowych oraz technologię.

Stworzył stronę Okry.pl, która jest darmowym kompendium wiedzy o metodyce. Od 2004 roku pisze bloga "Tebe Gada" o User Experience, rozwoju produktów cyfrowych i zarządzaniu. Pasjonują go nowoczesne organizacje i systemy, w których autonomiczne zespoły zaangażowanych ludzi współpracują ze sobą dążąc do wspólnego celu.

Jerzy Stawicki

Warsztat: Skuteczne cele dla firmy i zespołu - OKRy w praktyce - JS Project

Jerzy jest konsultantem, trenerem i coachem w dziedzinie zarządzania oraz zarządzania projektami, programami i portfelem projektów. Prowadzi warsztaty i szkolenia oraz uczestniczy w projektach zmian organizacyjnych i transformacji firm i zespołów w duchu Agile i Management 3.0.

Posiada 25-letnie doświadczenie w zarządzaniu i zarządzaniu projektami, jako menedżer zespołów konsultantów, kierownik projektów wdrożeniowych systemu SAP i projektów doradczych, członek komitetów sterujących oraz audytor i asesor projektów.

Pasją Jerzego jest doskonalenie pracy organizacji, zespołów oraz kierowników projektów, tak by korzyści biznesowe powstawały dzięki samo-organizacji i upełnomocnieniu zespołów oraz strategicznej roli menedżerów. Jest promotorem nowoczesnych metod i technik zarządzania i samoorganizacji.

Termin warsztatu:

Warsztat otwarty planowany jest

  • w Warszawie 4 czerwca 2019.

Koszt warsztatu:

Early bird 1300 PLN + 23% VAT

2 tyg. przed terminem 1700 PLN + 23% VAT

 

Warsztat zamknięty dla firmy

Warsztat może być też zrealizowany w formie warsztatu dedykowanego dla pracowników jednej organizacji.

 

Zapisz się na warsztat: Skuteczne cele dla firmy i zespołu - OKRy w praktyce

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Dane do faktury
Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe daneNieprawidłowe dane

 

 

Znajdź nas na Facebooku!

 
Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.
Ok