Prawo Little’a

W różnych moich wcześniejszych tekstach dotyczących flow, flow management oraz efektywności przepływu przewijało się Prawo Little’a. Nadszedł więc czas na szczegółowe przedstawienie Prawa Little’a i opisującej go formuły:

Czytaj więcej...

Przepustowość

Jedna z moich ulubionych metryk Flow Management to przepustowość (ang. throughput), czyli inaczej tempo dostarczania - liczba prac (zadań) ukończonych w określonym odcinku czasu.

Czytaj więcej...

Scrum z Kanban

Zacznę od pytania: dlaczego w ogóle warto rozszerzyć Scrum o praktyki Kanban?

Moja odpowiedź wynika z doświadczeń oraz wniosków ze współpracy przy projektach realizowanych przez zespoły stosujące zarówno Scrum, jak i zespoły stosujące Kanban.

Czytaj więcej...

Czy Product Management zastąpi Project Management?

Od pewnego czasu obserwuję toczącą się dyskusję – zwłaszcza w świecie szeroko rozumianego IT, choć oczywiście nie tylko - nt. projekt i zarządzanie projektem versus produkt i zarządzanie produktem. Czasem w tej dyskusji padają głosy dość ekstremalne typu: zarządzanie projektem to dawne czasy, należy zrezygnować z zarządzania projektami, itp.

Czytaj więcej...