JS PROJECT przedłużył status R.E.P. na 2011 rok

Kilka dni temu PMI poinformował nas, że nasza aplikacja o przedłużenie statusu R.E.P (Registered Education Provider) została przejrzana i zaakceptowana. Tym samym przez kolejny rok (do końca listopada 2011) obok logo JS PROJECT figurować będzie logo R.E.P.

W ramach programu R.E.P. zarejestrowaliśmy trzy nasze szkolenia, bazujące na standardzie zarządzania projektem A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide) - Fourth Edition, Project Management Institute, Inc. Układają się one w prostą i czytelną ścieżkę rozwojową kierownika projektu. Jakie to szkolenia? Zobacz opis tych szkoleń w ramach proponowanej ścieżki rozwojowej.

Szkolenia oferowane przez nas w ramach akredytacji R.E.P. to:

Praktyka zarządzania projektem czyli jak przygotować, zaplanować i przeprowadzić z sukcesem projekt - praktyczny przewodnik dla początkujących i średnio zaawansowanych kierowników projektów. Szkolenie prezentuje w praktyczny i pragmatyczny sposób podstawowe zasady zarządzania projektem, które będzie można wykorzystać natychmiast po zakończeniu szkolenia (a nawet w jego trakcie).

Zarządzanie projektem wg standardu PMBOK® Guide. Szkolenie to prezentuje w praktyczny sposób podejście do zarządzania projektem wg światowego standardu zarządzania projektami A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide) - Fourth Edition, Project Management Institute, Inc., oraz związane z tym standardem najlepsze praktyki zarządzania projektem. Polecamy je kierownikom projektów pragnącym usystematyzować swoją wiedzę, poznać najlepsze praktyki zarządzania projektem, względnie osobom przygotowującym się do egzaminu certyfikacyjnego CAPM® oraz - w dalszej perspektywie - do certyfikacji PMP®.


PMP®-Prep Przygotowanie do egzaminu certyfikacyjnego PMP®. Efektywne uporządkowanie wiedzy z zakresu zarządzania projektami, szybkie zdobycie dodatkowej wiedzy,  niezbędnej na egzaminie Project Management Professional (PMP)®. Dodatkowo praktyczne i skuteczne rady dotyczące samego egzaminu, które wraz z uporządkowaną wiedzą dadzą 100% pewność uzyskania certyfikatu. Szkolenie przeznaczone dla kierowników projektów przygotowujących się do egzaminu certyfikacyjnego PMP®.

CAPM, PMP, PMBOK and the Registered Education Provider logo are registered marks of the Project Management Institute, Inc.

Znajdź nas na Facebooku!