XXI Spotkanie Mazowieckiej Grupy Regionalnej SPMP

W dniu 25 maja 2006 odbyło się XXI spotkanie Mazowieckiej Grupy Regionalnej SPMP. Naszym gościem był p. Konstanty Michał Siwiński z NASK. Na spotkaniu omówione zostały doświadczenia z planowania projektów realizowanych w NASK przy wykorzystaniu podejścia planowania opartego na produktach.

JS PROJECT w Lucent Technologies Network Systems GmbH w Norymberdze (Niemcy)

W dniach 9-12.05.2006 dr Jerzy Stawicki wraz z dr Ralfem Muellerem przeprowadzili w Norymberdze dwa 2-dniowe seminaria „Contemporary project management techniques and related governance methods” dla kierowników i koordynatorów projektów Lucent Technologies Network Systems GmbH. Tematyka szkoleń obejmowała m.in. takie zagadnienia jak: Stage-Gate model, zarządzanie projektem metodą Łańcucha Krytycznego oraz project governance.

Zakończony projekt szkoleniowy w zakresie zarządzania projektami

W maju 2006 JS PROJECT zakończył (realizowany w ramach konsorcjum Synergy Network CEE) projekt szkoleniowy w zakresie zarządzania projektami w firmie specjalizującej się w usługach z obszaru zarządzania projektami. Celem projektu, który rozpoczął się w listopadzie 2005 było przygotowanie zespołu kierowników projektów do certyfikacji PMP®. Projekt objął zarówno zarządzanie projektami, łącznie z przygotowaniem do certyfikacji PMP®, jak i takie zagadnienia jak: retoryka, profesjonalne prezentacje, negocjacje, zarządzanie zespołem projektowym, itp.

Szkolenie "Sukces organizacji poprzez zarządzanie portfelem projektów i Project Management Office"

W dniach 20-21.03.2006 odbędzie się w Warszawie 5-ta edycja szkolenia Organisations Success with Project Management, Portfolio Management and PMO, organizowanego przez JS PROJECT we współpracy z PM CONCEPTS (R.E.P. PMI), w trakcie którego dr Ralf Mueller i dr Jerzy Stawicki zaprezentują zagadnienia zarządzania portfelem projektów i Project Management Office. Udział w szkoleniu daje 14 PDU.

Dr Jerzy Stawicki prelegentem roku 2005

W dniu 27 stycznia 2006r. Jerzy Stawicki został uhonorowany zaszczytnym tytułem Prelegenta Roku 2005 nadanym przez Institute for International Research. Wyróżnienie to otrzymują wykładowcy, którzy zostali najlepiej ocenieni przez uczestników konferencji i seminariów organizowanych przez IIR.

XVIII spotkanie Mazowieckiej Grupy Regionalnej SPMP 07.12.2005

XVIII spotkanie Mazowieckiej Grupy Regionalnej SPMP odbyło się w dniu 07.12.2005. Tematem spotkania była "Sztuka Wojny i Tao w Zarządzaniu Projektami". Spotkanie prowadzili: dr inż. Seweryn Spałek, praktyk zarządzania projektami, autor książki "Sztuka Wojny w Zarządzaniu Projektami" oraz dr Jerzy Stawicki, fascynujący się filozofiami Wschodu oraz praktycznymi ich zastosowaniami.
W drugiej części spotkania dr Jerzy Stawicki oraz Mariusz Orzelski podsumowali 2-letni okres (2004-2005) działania Mazowieckiej Grupy Regionalnej SPMP, przedstawili zebrane doświadczenia, zaprezentowali wyniki Ankiety przeprowadzonej wśród członków MGR SPMP w listopadzie 2005. Dyskusja dotycząca propozycji działań MGR na lata 2006 i dalsze (na kolejnym spotkaniu w styczniu 2006 będziemy wybierali nową Radę MGR SPMP) doprowadziła do idei warsztatu strategicznego MGR (planowanego na styczeń 2006) "Przygotowanie i zainicjowanie projektu "Zbudowanie silnej Mazowieckiej Grupy Regionalnej SPMP skutecznie realizującej cele statutowe SPMP"".

Rozpoczęty projekt szkoleniowy w zakresie zarządzania projektami

W listopadzie 2005 JS PROJECT rozpoczął (realizowany w ramach konsorcjum Synergy Network CEE) projekt szkoleniowy w zakresie zarządzania projektami w firmie specjalizującej się w usługach z obszaru zarządzania projektami. Celem projektu, który potrwa do kwietnia 2006 jest przygotowanie zespołu kierowników projektów do certyfikacji PMP®. Obejmie on zarówno zarządzanie projektami, łącznie z przygotowaniem do certyfikacji PMP®, jak i takie zagadnienia jak: retoryka, profesjonalne prezentacje, negocjacje, zarządzanie zespołem projektowym, itp.

Audyt zarządzania projektami zakończony z sukcesem

W początkach października JS PROJECT zakończył (realizowany w ramach konsorcjum Synergy Network CEE) projekt doradczy, dotyczący audytu zarządzania projektami w firmie specjalizującej się w usługach z obszaru zarządzania projektami. Projekt obejmował m.in. badanie i ocenę procesów zarządzania projektami, ocenę dojrzałości w zakresie zarządzania projektami oraz opracowanie ścieżek rozwojowych kierowników projektów. Kontynuacją audytu będzie projekt szkoleniowy, startujący w początku listopada. Obejmie on zarówno zarządzanie projektami, łącznie z przygotowaniem do certyfikacji PMP®, jak i takie zagadnienia jak: retoryka, profesjonalne prezentacje, negocjacje, zarządzanie zespołem projektowym, itp.

Znajdź nas na Facebooku!