Akademia Flow4Results - symulacje

Symulacje wykorzystywane w ramach Akademii to:

 1. TeamFlow Manager lub TeamFlow Professional (w zależności od poziomu wiedzy uczestników)
 2. Ster na cel

TeamFlow Manager - poziom: menedżerski

Podczas symulacji uczestnicy doświadczą i przełożą na swoje środowisko pracy jak:

 • Skutecznie, efektywnie ekonomicznie i przewidywalnie dostarczać maksymalną wartość biznesową klientom
 • Radzić sobie ze zmiennością i indeterministycznością środowiska biznesowego
 • Skracać czas realizacji projektów i osiągnąć płynny przepływ prac i przewidywalne dostarczanie produktów
 • Wykorzystać metryki do skutecznego i efektywnego zarządzania oraz do doskonalenia systemu pracy
 • Zbudować efektywny i skuteczny system zarządzania pracami, produktami lub projektami,

dzięki zastosowaniu praktyk podejścia Flow Management, bazującego na Lean, Kanban, Theory of Constraints (TOC) oraz psychologii przepływu.

Szczegółowe informacje o symulacji znajdziesz TUTAJ

 

TeamFlow Professional - poziom: zaawansowany

Podczas symulacji uczestnicy doświadczą jak dzięki zastosowaniu praktyk Flow Management:

 • Skutecznie, efektywnie ekonomicznie i przewidywalnie zespół projektowy lub produktowy może dostarczać maksymalną wartość biznesową
 • Skracać czas realizacji projektów i osiągnąć płynny przepływ prac i przewidywalne dostarczanie wartości i produktów
 • Definiować priorytety prac
 • Zarządzać pracą, a nie pracownikami i tworzyć jasne reguły pracy
 • Zbudować efektywny i skuteczny system zarządzania pracami realizowanymi w zespole projektowym lub produktowym.

Więcej informacji o symulacji znajdziesz TUTAJ

 

Ster na cel

Podczas warsztatu jego uczestnicy poznają oraz doświadczą i przećwiczą – podczas gry symulacyjnej - zasady i praktyki pracy i zarządzania pozwalające na:

 • Skuteczne powiązanie i synchronizację celów firmy z portfelem jej projektów oraz z poszczególnymi projektami, realizowanymi przez kilkuosobowy zespół projektowy
 • Efektywną współpracę między kadrą zarządzającą, określającą cele firmy, kierownikami projektów oraz zespołem projektowym
 • Mądrą i inteligentną analizę porównawczą uzyskiwanych rezultatów biznesowych z zaawansowaniem prac projektowych i wyciąganie praktycznych wniosków
 • Efektywną współpracę kierowników projektów z zespołem projektowym
 • Przewidywalne i efektywne oraz zgodne ze strategią firmy dostarczanie wartości jej klientom przez zespół projektowy
 • Zbudowanie efektywnego, skutecznego i przyjaznego pracownikom systemu zarządzania obejmującego: cele biznesowe firmy, portfel jej projektów oraz poszczególne projekty i ich zadania

Więcej informacji na temat warsztatu znajdziesz TUTAJ