Katalog i terminy szkoleń

Obszar tematyczny 

szkolenia

Termin

Adresaci

Cena

Warsztaty z Symulacją Kanban / Flow

 

Warsztat TeamFlow Manager z grą symulacyjną - poziom: menedżerski

 

Menedżerowie, liderzy i członkowie zespołów projektowych i/lub produktowych, pragnący poznać podejście Flow Management: jego praktyki i metryki, rozpoczynający wędrówkę po świecie Flow Management  

990 PLN + 23% VAT

900 PLN + 23% VAT (on-line)

Warsztat TeamFlow Professional z grą symulacyjną - poziom: zaawansowany

 

Doświadczeni w zakresie Flow Management menedżerowie, liderzy i członkowie zespołów projektowych pragnący zgłębić szczegóły praktyk i metryk Flow, ugruntować swoją wiedzę w tym zakresie, wymienić doświadczenia z innymi uczestnikami oraz rozszerzyć stosowanie praktyk Flow w swoich zespołach/firmach

990 PLN + 23% VAT

900 PLN + 23% VAT (on-line)

Portfolio Flow - warsztat z symulacją

 

Menedżerowie ds. Portfela Projektów, dyrektorzy i pracownicy PMO, liderzy transformacji organizacji, menedżerowie odpowiadający za usprawnianie procesów, rozwój, doskonalenie i optymalizację organizacji oraz produktów,  doświadczeni kierownicy projektów

 

2350 PLN + 23% VAT

OKR, Lean

     

Skuteczne i efektywne zarządzanie celami rozszerzoną metodą OKR – jak zacząć

 

 

Szefowie i menedżerowie firm i startupów zainteresowani metodą OKR
Kierownicy zwinnych zespołów i trenerzy agile
990 PLN + 23% VAT

Skuteczne i efektywne zarządzanie celami rozszerzoną metodą OKR – jak działać

 

Kadra zarządzająca, menedżerowie firm i zespołów, menedżerowie i liderzy zwinnych zespołów, liderzy start-upów zainteresowani skuteczną metodą zarządzania celami i monitorowania celów firmy i zespołów 1100 PLN + 23% VAT

Lean Management

 

Liderzy zespołów, kierownicy projektów i/lub menedżerowie produktów, menedżerowie działów i zespołów, członkowie zespołów projektowych

2200 PLN + 23% VAT

 

Zarządzanie projektami i certyfikacja CAPM®/PMP®

  
 

Zarządzanie projektami wg PMBOK® Guide

 

06-07.06.2024

 

Kierownicy projektów

Kierownicy zespołów projektowych

Członkowie zespołów projektowych

 2850 PLN
+ 23% VAT

Zarządzanie projektami - standardy i praktyka

 

Na zamówienie
dla firm

Kierownicy projektów

Kierownicy zespołów projektowych

Członkowie zespołów projektowych

 

Cykl szkoleń przygotowawczych do egzaminu PMP®

 

W celu zapisania się na szkolenia prosimy
o kontakt mailowy
 
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefoniczny 
+ 48 781 006 800

 
 

Kierownicy projektów

Kierownicy zespołów projektowych

Kadra kierownicza wyższego i niższego szczebla

Wszystkie osoby przygotowujące się do egzaminu PMP®

7200 PLN
+ 23% VAT

CAPM®-Prep Przygotowanie do egzaminu certyfikacyjnego CAPM®

 

26-28.06.2024

Członkowie zespołów projektowych

Wszystkie osoby przygotowujące się do egzaminu CAPM®

 4700 PLN
+ 23% VAT

PMP®-Prep Przygotowanie do egzaminu certyfikacyjnego PMP®

 

26-28.06.2024

 

 

Kierownicy projektów

Kierownicy zespołów projektowych

Kadra kierownicza wyższego i niższego szczebla

Wszystkie osoby przygotowujące się do egzaminu PMP®

Zapytaj o cenę pod numerem tel. +48 781 006 800

Warsztat kierownika projektu: praktyki tradycyjne i zwinne

Na zamówienie
dla firm

Kierownicy projektów
Kierownicy zespołów projektowych
 

Zaawansowane praktyki zarządzania projektem i portfelem projektów z wykorzystaniem Zarządzania Ograniczeniami i Łańcucha Krytycznego

Na zamówienie
dla firm

Kadra kierownicza

Menedżerowie odpowiedzialni za portfel projektów firmy lub programy projektów

Kierownicy projektów

 

AGILE

 

Agile Project Management

Na zamówienie
dla firm
Kierownicy projektów, kierownicy zespołów projektowych i członkowie zespołów, managerowie oraz interesariusze zaangażowani w zarządzanie projektem, produktem bądź usługą  

PMI-ACP® Prep - przygotowanie do certyfikacji Agile

PMI-ACP is a registered mark of the Project Management Institute, Inc.

27-29.05.2024

 

Kierownicy projektów, właściciele produktów
Analitycy biznesowi, programiści, testerzy
Dyrektorzy działów IT
Członkowie zespołów projektowych, interesariusze projektów
Osoby przygotowujące się do egzaminu PMI-ACP®

4700 PLN
+ 23% VAT

Warsztat: Agile Project Management dla kadry zarządzającej

Na zamówienie
dla firm
Kadra kierownicza  

Zwinne Przywództwo

  
 

Zwinne przywództwo

 

 

 

 

Na zamówienie
dla firm

 

Liderzy i menedżerowie firm, działów oraz zespołów

Team leaderzy, agile coachowie, scrum masterzy i właściciele produktu

Kierownicy projektów, kierownicy zespołów projektowych i zespołów funkcjonalnych

 

Zwinne przywództwo – zagadnienia zaawansowane

Na zamówienie
dla firm

Liderzy i menedżerowie firm, działów oraz zespołów

Team leaderzy, agile coachowie, scrum masterzy i właściciele produktu

Kierownicy projektów, kierownicy zespołów projektowych i zespołów funkcjonalnych

 

Zarządzanie przez wartości - jak spowodować, by wartości kierowały zachowaniami i działaniami zespołu

Na zamówienie
dla firm

Menedżerowie, liderzy zespołów, działów i firm
Kierownicy projektów, zespołów projektowych
Scrum Masterzy
Product Ownerzy

 

 

 

Erystyka i retoryka - przekonywanie bez pokonywania

 

Na zamówienie
dla firm

 

 

Menedżerowie, liderzy zespołów, działów i firm
Scrum Masterzy
Agile coachowie
Kierownicy projektów, zespołów projektowych

 

PMO, zarządzanie portfelem, programem projektów

  
 
 

Zarządzanie portfelem projektów

 

19-20.06.2024

 

Menedżerowie portfela projektów

Specjaliści PMO

Kierownicy projektów

2800 PLN
+ 23% VAT 
 

Portfolio Management Professional Certification (PfMP® Prep) - Przygotowanie do egzaminu PfMP®

 

PfMP is a registered mark of the Project Management Institute, Inc.

19-21.06.2024

 

 

Dyrektorzy Zarządzający

Dyrektorzy i Kierownicy Departamentów/Działów

Dyrektorzy i Kierownicy Biura Projektów

Menadżerowie Portfela Projektów przygotowujący się do egzaminu PfMP®

 4700 PLN
+ 23% VAT

PMO - Project Management Office: rola, zadania, budowa

 24-25.06.2024

 

Pracownicy i menedżerowie PMO

Kadra kierownicza budująca PMO

Menedżerowie odpowiedzialni za portfel projektów firmy lub programy projektów

2800 PLN
+ 23% VAT 
 

Zaawansowane PMO – praktyki funkcjonowania i rozwoju biura projektów

 24-25.06.2024

Dyrektorzy i menedżerowie PMO

Specjaliści pracujący w PMO

3600 PLN
+ 23% VAT 

PgMP® Prep - przygotowanie do egzaminu PgMP®

PgMP is a registered mark of the Project Management Institute, Inc.

22-24.05.2024

Dyrektorzy Zarządzający, Dyrektorzy Finansowi, Dyrektorzy i Kierownicy Departamentów/Działów

Dyrektorzy i Kierownicy Biura Projektów, Menedżerowie Portfela Projektów

Kierownicy Projektów zarządzający kilkoma projektami

Kierownicy Programów przygotowujący się do egzaminu PgMP®

4700 PLN
+ 23% VAT
 

Zarządzanie programem projektów

 

22-23.05.2024

 

Dyrektorzy Zarządzający, Dyrektorzy Finansowi, Dyrektorzy i Kierownicy Departamentów/Działów

Dyrektorzy i Kierownicy Biura Projektów, Menedżerowie Portfela Projektów

Kierownicy Projektów zarządzający kilkoma projektami

2800 PLN
+ 23% VAT