Warsztat: Agile Project Management dla kadry zarządzającej

Zwinne podejście do zarządzania projektami od kilku lat zdobywa coraz większą popularność, zwłaszcza wśród zespołów realizujących projekty. Sukces tego podejścia w organizacji wymaga także jego poznania i zrozumienia przez kadrę kierowniczą, gdyż oznacza inną filozofię zarządzania projektami a także odmienną rolę kadry kierowniczej, kierownika projektu i zespołu.

Uczestnicy warsztatu

 • Przedstawiciele kadry zarządzającej

Cele warsztatu

 • Poznanie koncepcji i podstawowych zasad zwinnego zarządzania projektami (ang. Agile Project Management)
 • Poznanie zadań i roli kadry zarządzającej przy zwinnym zarządzaniu projektami w firmie
 • Przygotowanie do wprowadzenia i stosowania zasad zwinnego zarządzania projektami w firmie

Ramowy program warsztatu

1. Współczesny krajobraz świata projektów i słabości tradycyjnego zarządzania projektami

 • Rezultaty projektów – doświadczenia z praktyki
 • Jak mógłby wyglądać ”idealny” świat projektowy?

2. Podstawowe koncepcje i zasady zwinnego zarządzania projektami (ang. Agile Project Management)

 • Orientacja na potrzeby biznesowe
 • Silna współpraca biznesu i projektu, duże zaangażowanie wszystkich interesariuszy
 • Wytwarzanie produktu w krótkich iteracjach i dostarczanie w każdej iteracji
 • Samoorganizujący się zespół projektowy
 • Leadership i zarządzanie
 • Eksploracja, analiza, adaptacja
 • Różnice między podejściem zwinnym i tradycyjnym

3. Zwinne zarządzanie projektem w praktyce

 • Agile Project Management i Agile-owy projekt: charakterystyka
 • Podstawowe parametry projektowe
 • Cykl życia projektu Agile-owego
 • Role projektowe i ich odpowiedzialności
 • Kierownik Projektu i Lider Zespołu
 • Zwinne podejścia i metodyki zarządzania projektem (SCRUM, DSDM Atern, XP)
 • Projekt realizowany zgodnie z zasadami zwinności (agile):

4. Zadania i rola kadry kierowniczej przy zwinnym zarządzaniu projektami w firmie: w projekcie i poza projektem

 • Role Sponsora i Wizjonera
 • Rola ambasadora biznesu w zespole projektowym
 • Poza projektowe zadania kadry kierowniczej

5. Wprowadzanie i stosowanie zasad zwinnego zarządzania projektami w firmie

 • Agile Project Management = zmiana organizacyjna
 • Super model zarządzania zmianą - kilka pomysłów jak zmienić organizację
 • Kluczowe czynniki powodzenia transformacji

Czas trwania warsztatu - 1 dzień

Prowadzący warsztat - Dr Jerzy Stawicki

Warsztat odbywa się on-line lub stacjonarnie na zamówienie dla firm.

 

Konsola diagnostyczna Joomla!

Sesja

Informacje o wydajności

Użycie pamięci

Zapytania do bazy danych