Product Management

Marty Cagan: "Zainspirowani. Jak tworzyć kultowe produkty technologiczne"

„Coś” dla menedżerów produktów, w szczególności produktów technologicznych, przede wszystkim cyfrowych. Jak tworzyć produkty, które klienci kochają – to oryginalny angielski podtytuł książki doskonale oddający jej zawartość.

I zgodnie z tym podtytułem książka zawiera mnóstwo wskazówek, popartych bogactwem przykładów z życia. W jej pierwszej części opisane są przykłady z top’owych firm. Natomiast w drugiej części są one pogrupowane na następujące tematy, czyli rozdziały:

 • Właściwi ludzie: zespoły i liderzy
 • Właściwy produkt: roadmapy, wizja, cele
 • Właściwy proces: discovery i związane z tą fazą techniki, ideacja, prototypowanie, testowanie i techniki możliwe do zastosowania w tych fazach
 • Właściwa kultura

Każdy z 67 rozdziałów jest bardzo zwięzły (ma tylko kilka stron) i bardzo „mięsisty” – konkretny i praktyczny. I w zasadzie może być czytany i analizowany odrębnie od pozostałych.

Książka bardzo dobrze, przystępnie napisana, wciągająca. Z pewnością pomoże Wam stworzyć produkty, które Wasi klienci będą kochać. Polecam.

 

 

Marty Cagan, Chris Jones: "Decyzyjni. Jak zwykli ludzie kreują niezwykłe produkty"

Kolejna książka Marty Cagana (tym razem wraz z Chrisem Jones) dotycząca zarządzania rozwojem produktu (ang. product developent) odpowiedzi na pytanie: Jak tworzyć wyjątkowe produkty, które klienci kochają?

Tym razem jednak koncentrują się na innym pytaniu: Jak stworzyć mocną (silną) organizację lub zespół produktowy. Inspiracją do napisania książki były ich doświadczenia z kontaktów z wieloma firmami produktowymi, które to doświadczenia pokazały, że w wielu firmach zespołom produktowym po prostu nie pozwolono pracować, jak by one chciały.

Silny zespół i firma produktowa to z jednej strony lider, potrafiący zbudować środowisko efektywnej, skuteczne i twórczej pracy. Z drugiej zaś – zgodnie z oryginalnym tytułem - upełnomocniony (ang. empowered) zespół. Upełnomocniony, władny, a nie tylko „decyzyjny” jak głosi tytuł polskiego tłumaczenia.

Książka prezentują mnóstwo wskazówek, popartych bogactwem przykładów z życia o tym jak tworzyć takie wyjątkowe, twórcze i otwarte środowisko, jaka powinna być rola i zadania lidera. Także o tym jak stworzyć taki upełnomocniony, czyli empowered zespół produktowy.

W jej pierwszej części opisane są doświadczenia z rożnych firm. Natomiast w kolejnych częściach te praktyki są pogrupowane na następujące tematy, czyli rozdziały:

 • Coaching
 • Dobór członków zespołu (przetłumaczony w „starym stylu” jako dobór personelu)
 • Wizja produktu i związane z nią zasady
 • Topologia zespołu
 • Strategia produktowe
 • Cele zespołów
 • Studia przypadków
 • Współpraca między organizacją produktową a pozostałymi częściami firmy
 • Przeprowadzanie transformacji w stronę opisywanej organizacji

Każdy z 81 rozdziałów jest bardzo zwięzły (ma kilka tylko stron) i bardzo „mięsisty” – konkretny i praktyczny. I w zasadzie może być czytany i analizowany odrębnie od pozostałych.

Książka bardzo dobrze, przystępnie napisana, wciągająca. Z pewnością pomoże stworzyć Wam zespół (i organizację) produktowy Waszych marzeń. Czyli taki, który będzie tworzył produkty, które klienci będą kochać.

Bardzo polecam.