Portfolio Management Professional Certification (PfMP® Prep) - Przygotowanie do egzaminu PfMP®

Portfolio Management Professional Certification (PfMP)® jest najnowszym certyfikatem PMI®, ale wśród praktyków zarządzania portfelem już zyskał ogromne zainteresowanie. Przewiduje się, że w krótkim czasie w świecie Kierowników Portfeli Projektów certyfikat PfMP® uzyska taki sam status jakim PMP® cieszy się wśród Kierowników Projektów, dla których certyfikacja stała się obowiązkowym elementem potwierdzającym doświadczenie. 

Czytaj więcej...

Zarządzanie portfelem projektów

Twoja firma prowadzi wiele projektów? Konieczny jest wybór najlepszych z nich oraz efektywne zarządzanie i tymi projektami i zaangażowanymi w nie zasobami?  Nie wiecie kto i jakimi metodami ma zarządzać takim zbiorem projektów? Na tym szkoleniu dowiesz się m.in. jak zorganizować zarządzanie portfelem projektów, jak oceniać i wybierać projekty, jak je analizować, jak nimi operacyjnie zarządzać.

Czytaj więcej...

PgMP® Prep - przygotowanie do egzaminu PgMP®

Certyfikat Program Management Professional (PgMP)® wprowadzony przez PMI® w 2007 roku jest dokumentem poświadczającym szczególne zdolności jego właściciela w zarządzaniu programem projektów. Cieszy się on dużym poważaniem w świecie, w szczególności w dużych i dojrzałych projektowo organizacjach. O wartości certyfikatu PgMP® świadczy też trudność jego uzyskania – oprócz wysokich kryteriów dotyczących doświadczenia (co najmniej 4 lata doświadczenia w zarządzaniu programami), konieczne jest zdanie bardzo trudnego egzaminu. To szkolenie ma celu jak najlepsze przygotowanie osób zainteresowanych zdaniem egzaminu PgMP®, tak od strony czysto merytorycznej (wyjaśnienie standardu The Standard for Program Management, Third Edition, wydanego przez PMI®), jak i praktycznej (dobre praktyki zarządzania programem projektów). Ważnym elementem szkolenia są informacje o technikach pomocnych w zdaniu egzaminu, oraz przekazanie uczestnikom „sposobu myślenia” przy rozwiązywaniu testowych pytań egzaminacyjnych.

Czytaj więcej...

PMO - Project Management Office: rola, zadania, budowa

Twoja organizacja buduje, lub zaczyna budować Biuro Projektów (PMO Project Management Office)? Poszukujecie wiedzy, doświadczeń praktycznych i inspiracji? Szukacie doświadczonych ekspertów w tym obszarze? Doskonale trafiłeś! Dwóch prowadzących szkolenie, różni uczestnicy walczący z podobnymi problemami to odpowiednie forum zdobycia i wymiany doświadczeń, nie do zdobycia innymi metodami.

Czytaj więcej...