Zarządzanie programem projektów

Coś więcej niż projekt? To oczywiście program projektów. To odmienne podejście do planowania, monitorowania i zorganizowania prac. Jakie? Odpowiedź na to pytanie znajdziesz na naszym szkoleniu.

Cele szkolenia

 • Efektywna nauka procesu zarządzania programem projektów według standardów PMI®: "The Standard for Program Management"
 • Poznanie techniki i narzędzi zarządzania programem projektów, które pozwolą na budowę efektywnego programu w organizacji
 • Przedstawienie procesów zarządzania programem projektów w kontekście organizacji
 • Omówienie problemów i wyzwań związanych z zarządzaniem programem projektów w organizacji

Adresaci

Szkolenie przeznaczone jest dla Dyrektorów Zarządzających, Dyrektorów Finansowych, Dyrektorów i Kierowników Departamentów/Działów, Dyrektorów i Kierowników biura projektów, Menedżerów portfela projektów, Kierowników projektów zarządzających kilkoma projektami.

Korzyści dla uczestników

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą posiadać umiejętność:

 • budowania programu na podstawie realizowanych w organizacji projektów
 • definiowania uzasadnienia biznesowego dla programów
 • zdefiniowania struktury programu
 • zarządzania finansami i zasobami ludzkimi w programie projektów
 • projektowania systemu metryk służących do monitorowania statusu realizacji programu projektów
 • zastosowania szablonów, procedur i raportów projektowych pozwalających wdrażać standardy zarządzania programami

Metody szkoleniowe

Program został przygotowany na podstawie wieloletnich doświadczeń trenerów w zakresie zarządzania programem projektów. Szkolenie jest prowadzone w formie wykładu, ćwiczeń i warsztatów i dodatkowo zawiera również wiele przykładów z realizacji programów z różnych sektorów gospodarki. Dzięki licznym przykładom i podsumowaniom uczestnicy szkolenia będą mogli efektywnie wdrożyć zdobytą wiedzę do codziennej pracy.

Program szkolenia

Po co nam Program?
Rola Programów w organizacji
Uzasadnienie biznesowe dla Programu

 • Cykl definiowania i monitorowania korzyści
 • Wskaźniki korzyści z projektów i Programu
 • Ćw. Analiza zyskowności projektów dla wdrożenia nowego produktu

Cykl życia Programu – wprowadzenie

 • Uzyskanie mandatu dla Programu
 • Inicjacja Programu
 • Uruchomienie Programu w organizacji
 • Dostarczanie korzyści w Programie
 • Zamknięcie Programu

Karta Programu

 • Rola Karty w cyklu życia Programu
 • Zakres Karty Programu
 • Jak szczegółowo przygotować Kartę?

Jak definiować uprawnienia w Programie?

 • Umiejscowienie Programu w Organizacji
 • Komitet Zarządzania Programem
 • Struktura organizacyjna Programu
 • Przygotowanie Programu w organizacji

Uruchomienie Programu

 • Zapewnienie procesów zarządczych
 • Zapewnienie infrastruktury Programu
 • Planowanie zakresu, harmonogramu i budżetu Programu
 • Analiza ryzyk projektów i Programu
 • Zarządzanie finansami w Programie

Relacje Kierownik Programu – Kierownik Projektu
Monitorowanie statusu Programu

 • Wskaźniki Programu
 • Odpowiedzialność za monitorowanie programu
 • Ćw. Raportowanie statusu projektów w Programie

Zamknięcie Programu

 • Jak efektywnie zapewnić zamknięcie projektów i Programu?
 • Proces i zasady zbierania wniosków z doświadczeń

Termin i organizacja szkolenia

Czas trwania:  2  dni

Najbliższe szkolenie odbędzie się w Warszawie.
Zajęcia trwają od 9:00 do 17:00. Każdego dnia przewidziana jest godzinna przerwa obiadowa i przerwy kawowe.

Cena: 2800 PLN + 23% VAT

Szkolenie prowadzi Maciej Bodych.

Przy jednoczesnym zgłoszeniu 2 lub więcej osób przysługuje rabat w wysokości 10%.

Szkolenie organizowane we współpracy z firmą WHITECOM Project Experience.