Zarządzanie programem projektów

Coś więcej niż projekt? To oczywiście program projektów. To odmienne podejście do planowania, monitorowania i zorganizowania prac. Jakie? Odpowiedź na to pytanie znajdziesz na naszym szkoleniu.

Cele szkolenia

 • Efektywna nauka procesu zarządzania programem projektów według standardów PMI®: "The Standard for Program Management"
 • Poznanie techniki i narzędzi zarządzania programem projektów, które pozwolą na budowę efektywnego programu w organizacji
 • Przedstawienie procesów zarządzania programem projektów w kontekście organizacji
 • Omówienie problemów i wyzwań związanych z zarządzaniem programem projektów w organizacji

Adresaci

Szkolenie przeznaczone jest dla Dyrektorów Zarządzających, Dyrektorów Finansowych, Dyrektorów i Kierowników Departamentów/Działów, Dyrektorów i Kierowników biura projektów, Menedżerów portfela projektów, Kierowników projektów zarządzających kilkoma projektami.

Korzyści dla uczestników

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą posiadać umiejętność:

 • budowania programu na podstawie realizowanych w organizacji projektów
 • definiowania uzasadnienia biznesowego dla programów
 • zdefiniowania struktury programu
 • zarządzania finansami i zasobami ludzkimi w programie projektów
 • projektowania systemu metryk służących do monitorowania statusu realizacji programu projektów
 • zastosowania szablonów, procedur i raportów projektowych pozwalających wdrażać standardy zarządzania programami

Metody szkoleniowe

Program został przygotowany na podstawie wieloletnich doświadczeń trenerów w zakresie zarządzania programem projektów. Szkolenie jest prowadzone w formie wykładu, ćwiczeń i warsztatów i dodatkowo zawiera również wiele przykładów z realizacji programów z różnych sektorów gospodarki. Dzięki licznym przykładom i podsumowaniom uczestnicy szkolenia będą mogli efektywnie wdrożyć zdobytą wiedzę do codziennej pracy.

Program szkolenia

Po co nam Program?
Rola Programów w organizacji
Uzasadnienie biznesowe dla Programu

 • Cykl definiowania i monitorowania korzyści
 • Wskaźniki korzyści z projektów i Programu
 • Ćw. Analiza zyskowności projektów dla wdrożenia nowego produktu

Cykl życia Programu – wprowadzenie

 • Uzyskanie mandatu dla Programu
 • Inicjacja Programu
 • Uruchomienie Programu w organizacji
 • Dostarczanie korzyści w Programie
 • Zamknięcie Programu

Karta Programu

 • Rola Karty w cyklu życia Programu
 • Zakres Karty Programu
 • Jak szczegółowo przygotować Kartę?

Jak definiować uprawnienia w Programie?

 • Umiejscowienie Programu w Organizacji
 • Komitet Zarządzania Programem
 • Struktura organizacyjna Programu
 • Przygotowanie Programu w organizacji

Uruchomienie Programu

 • Zapewnienie procesów zarządczych
 • Zapewnienie infrastruktury Programu
 • Planowanie zakresu, harmonogramu i budżetu Programu
 • Analiza ryzyk projektów i Programu
 • Zarządzanie finansami w Programie

Relacje Kierownik Programu – Kierownik Projektu
Monitorowanie statusu Programu

 • Wskaźniki Programu
 • Odpowiedzialność za monitorowanie programu
 • Ćw. Raportowanie statusu projektów w Programie

Zamknięcie Programu

 • Jak efektywnie zapewnić zamknięcie projektów i Programu?
 • Proces i zasady zbierania wniosków z doświadczeń

Termin i organizacja szkolenia

Czas trwania:  2  dni

Najbliższe szkolenie odbędzie się w Warszawie.
Zajęcia trwają od 9:00 do 17:00. Każdego dnia przewidziana jest godzinna przerwa obiadowa i przerwy kawowe.

Cena: 2300 PLN + 23% VAT

Szkolenie prowadzi Maciej Bodych.

Przy jednoczesnym zgłoszeniu 2 lub więcej osób przysługuje rabat w wysokości 10%.

Szkolenie organizowane we współpracy z firmą WHITECOM Project Experience.

Zapisz się na szkolenie "Zarządzanie programem projektów"

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Dane do faktury
Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe daneNieprawidłowe dane