Project i project management governance w różnych typach projektów

Korporacyjny governance zgodnie z definicją OECD dostarcza strukturę poprzez którą określane są cele organizacji oraz definiowane są środki osiągania tych celów oraz narzędzia monitorowania ich realizacji. Projekty, traktowane jako tymczasowa organizacja, także podlegają tak rozumianemu procesowi governance. Artykuł jest próbą odpowiedzi na pytanie jak project i project management governance mogą być zrealizowane w praktyce, biorąc pod uwagę różnorodność typów projektów oraz ich wariantów organizacyjnych, w tym także właścicieli realizowanych projektów.

Czytaj więcej...

Jak zbudować Biuro Projektów (PMO)?

W świecie zarządzania projektami, jak również w wielu różnego typu organizacjach coraz częściej słychać o Biurze Zarządzania Projektami (ang. PMO - Project Management Office). Organizacje coraz częściej tworzą taką jednostkę w ramach swoich struktur, dostępne jest oprogramowanie wspierające funkcjonowanie PMO, hasło "PMO" staje się coraz bardziej modne. Powstają wobec tego następujące pytania: podstawowe - czy budować PMO, którym tutaj nie będę się zajmować, przyjmując, że czytelnik tego tekstu już sam wcześniej odpowiedział na to pytanie oraz kolejne: jak zbudować takie PMO, na co zwracać uwagę, co robić, a czego nie robić?

Czytaj więcej...

PMO na świecie 2010 – raporty

Współczesny project management to znacznie więcej niż zarządzanie projektem, zarządzanie programem i zarządzanie portfelem projektów. Obecnie jeden z najszybciej i najsilniej rozwijających się obszarów to PMO – Project Management Office, nazywany w Polsce albo Biurem Zarządzania Projektami, Biurem Projektów lub Centrum Zarządzania Projektami. Coraz więcej firm i organizacji tworzy, lub rozwija swoje istniejące już PMO. Pytania praktyczne rodzące się w tej sytuacji to: Czy istnieją jakieś standardy dotyczące PMO? Czy są dostępne raporty omawiające status PMO, czy to w Polsce, czy w innych krajach? Odpowiadając na te pytania, powiem, że ….

Czytaj więcej...

Centrum Zarządzania Projektami jako narzędzie przejścia do organizacji zarządzanej projektowo

W świecie zarządzania projektami, jak również w wielu różnego typu organizacjach coraz częściej słychać o Biurze Zarządzania Projektami (ang. PMO - Project Management Office). Organizacje coraz częściej tworzą taką jednostkę w ramach swoich struktur, dostępne jest oprogramowanie wspierające funkcjonowanie PMO, hasło "PMO" staje się coraz bardziej modne. Powstają wobec tego pytania: skąd "cały ten zgiełk" wokół jakiegoś biura, jakie są zasadnicze powody jego tworzenia i dlaczego warto przyłączyć się do tego trendu.

Prezentacja na VIII Konferencji Project Management, Warszawa, grudzień 2004

Autor dr Jerzy Stawicki

Czytaj więcej...

From Standards to Execution: Implementing Program and Portfolio Management

Standards for program and portfolio management were recently published by a number of professional institutions. While providing structural assistance in process and method, they lack guidance on the techniques required for implementing these conceptual standards on an operational level. The following paper addresses this by mapping program and portfolio management process steps to appropriate and existing planning and control techniques for multi-project execution.

Referat wygłoszony na XXI IPMA World Congress, Kraków, czerwiec 2007

Autorzy: Dr. Jerzy Stawicki, Dr., Ralf Müller, Umeå School of Business, Umeå University, Szwecja

Czytaj więcej...

Praktyka wdrożeń systemów zarządzania portfelem projektów

Zarządzanie portfelem projektów (ZPP) jest jednym z najczęściej dyskutowanych i najbardziej rozwijanych w ostatnich latach zagadnień zarządzania projektami. Kluczowym zagadnieniem jest implementacja systemu ZPP w praktyce. Celem referatu jest przedstawienie, na podstawie doświadczeń z różnych polskich organizacji, najważniejszych wyzwań oraz krytycznych czynników sukcesu wdrożenia systemu ZPP.

Referat wygłoszony na XII Konferencji Project Management, Poznań, listopad 2008

Autor: Dr Jerzy Stawicki

Czytaj więcej...

PPM systems practical implementation - challenges and critical success factors

Project Portfolio Management (PPM) is one of the project management topics  most discussed and developed in the recent years. The key issue is however the implementation of PPM system in practice. The aim of the paper is to discuss key challenges and critical success factors of PPM system practical implementations, based on experiences of various Polish companies.

Referat zgłoszony na XXII IPMA World Congress, Rzym, listopad 2008

Autor: Dr. Jerzy Stawicki

Czytaj więcej...

Znajdź nas na Linked In!