Budowa Flow Management System – od czego zacząć? (cz.1)

Chcecie zatem zbudować Flow Management System bazujący na Lean, Kanban (opisany na https://www.jsproject.pl/flow-mgt-system/966-flow-management-system-z-kanbanize) tak by w całej firmie pracować efektywnie pod względem ekonomicznym, nad najlepszymi - z punktu widzenia celów firmy – inicjatywami i projektami, dostarczać produkty – i związaną z nimi hipotetyczną wartość w sposób przewidywalny.

Czytaj więcej...

Budowa Flow Management System – kolejne etapy (cz.2)

Chcecie zatem zbudować Flow Management System (FMS) by w całej firmie pracować efektywnie pod względem ekonomicznym, nad najlepszymi - z punktu widzenia celów firmy – inicjatywami i projektami, dostarczać produkty – i związaną z nimi hipotetyczną wartość w sposób przewidywalny. Z wcześniejszego tekstu (https://www.jsproject.pl/flow-mgt-system/997-budowa-flow-management-system) dowiedzieliście się co na początek jest niezbędne do podjęcia takich prac oraz czego dotyczy 1-szy etap, czyli budowa solidnej bazy. Teraz przyszedł czas w przedstawienie kolejnego etapu budowy FMS.

Czytaj więcej...

Implementacja Flow Management w platformie Businessmap (dawniej Kanbanize) - cz.1

W dwu-częściowym artykule (Strefa PMI nr 36, 37 ) poznaliście Flow Management coraz częściej stosowane podejście umożliwiające przewidywalne dostarczanie wartości na poziomie projektu, programu oraz portfela prac i projektów oraz uzyskanie przez firmy zwinności biznesowej (ang. Enterprise Agility). Podejście to łączy praktyki Kanban, Lean, TOC oraz psychologii przepływu i wykorzystuje kilka praktyk takich jak: wizualizacja elementów pracy, aktywne zarządzanie pracą i doskonalenie poprzez inspekcje i adaptację.

Czytaj więcej...