Priorytet strategiczny projektów to za mało

Kluczowym zagadnieniem zarządzania portfelem projektów (ZPP) jest wybranie „najlepszych” - z punktu widzenia określonych w firmie kryteriów – projektów oraz ich szybkie zrealizowanie. Czyli – jak to się często mówi – dostarczenie wartości klientowi, czy to wewnętrznemu, czy zewnętrznemu.

W tekście na podstawie swoich doświadczeń w tym zakresie przedstawię podejście wykorzystujące dwa rodzaje priorytetów, wspólnie umożliwiających efektywne i skuteczne zarządzanie portfelem.

Czytaj więcej...

SLE dla różnych aspektów procesu

Pierwszy tekst dotyczący SLE zakończyłem informacją, że SLE może być określane zarówno dla faz procesu, procesu wytwórczego, jak i dla procesu end-to-end. Teraz więc więcej o tym aspekcie SLE. W praktyce najłatwiej można określać SLE dla różnych aspektów procesu w platformie informatycznej wspomagającej zarządzanie pracami i projektami, jak na przykład Businessmap.

Czytaj więcej...

Wiek Pracy, czyli WIP Age

Po omówieniu w poprzednim tekście rożnych mierników Flow Management czas na najważniejszą – moim zdaniem – z nich.

Tą najważniejszą moim zdaniem spośród wszystkich wymienionych we wcześniejszym tekście metryk - metryką Flow, w dodatku mającą charakter wskaźnika wyprzedzającego jest wiek Pracy (ang. WIP Age).

Czytaj więcej...

Mierniki Flow

Flow Management, czyli podejście bazujące na Lean, Kanban, TOC i psychologii przepływu dostarcza praktyki prowadzące do optymalnego dostarczania wartości klientowi, poprzez optymalizację przepływu Prac/produktów. Flow, czyli przepływ dotyczy zarówno wartości, jak i produktu/-ów, informacji i decyzji oraz psychologicznego stanu przepływu (wg M. Csiksentmihalyi).

Czytaj więcej...

Flow Management Meetup

Od listopada 2022 współorganizuję – wraz z Darkiem Ciechanem oraz Krzysztofem Zaborowskim – Meetup: Flow Management Polska: https://www.meetup.com/flow-management-polska/

Flow Management Polska to - budowana od października 2022 - społeczność executives, menedżerów, liderów i praktyków stosujących w zarządzaniu firmą i zespołami podejście Flow Management (bazujące na Lean, Kanban, TOC i wykorzystujące zwinne zarządzanie celami (metoda OKR) oraz psychologię przepływu) umożliwiające:

Czytaj więcej...