Metoda OKR (Objectives & Key Results)

Przywództwo to przede wszystkim ustalanie celów i ich realizacja, zarówno na poziomie firmy, jednostek biznesowych, jak i poszczególnych zespołów; przywództwo to także ustalanie i stosowanie się w praktyce do wspólnie określonych wartości zespołu, jednostki biznesowej, czy firmy.

Czytaj więcej...

Znajdź nas na Linked In!