Zwinne Przywództwo

Dlaczego Zwinne Przywództwo

Świat zmienia się coraz szybciej. Żyjemy teraz w świecie opisywanym przez akronim VUCA (Vulnerability, Uncertainty, Complexity, Ambiguity). Zmienić się też musi sposób zarządzania firmami i zespołami.

Czytaj więcej...

Warsztat: Zwinne przywództwo 2023

Przyszłość zarządzania to kompetentne zespoły pracujące na zasadzie samoorganizacji, a nie w sztywnych strukturach hierarchicznych; to liderzy zarządzający systemem pracy, a nie „w starym stylu”  zarządzający ludźmi. To satysfakcja i zadowolenie pracowników i liderów, prowadzące do efektów biznesowych.

Jeśli chcesz być takim liderem i chcesz poznać zasady i techniki zarządzania  i przywództwa prowadzące do zaangażowania, motywacji, satysfakcji pracowników oraz do efektów biznesowych, to zapraszamy na warsztat „Zwinne przywództwo 2023”.

Czytaj więcej...

Warsztat: Zwinne przywództwo – zagadnienia zaawansowane

Jak w pewnością już wiecie, np. z warsztatu "Zwinne przywództwo", przyszłość zarządzania to kompetentne zespoły pracujące na zasadzie samoorganizacji, a nie w sztywnych strukturach hierarchicznych; to liderzy zarządzający systemem pracy, a nie „w starym stylu”  zarządzający ludźmi. To satysfakcja i zadowolenie pracowników i liderów, prowadzące do efektów biznesowych.

Czytaj więcej...

Wprowadzanie metod zwinnego przywództwa - konsultacje

„I have a dream ... „

Jako menedżer lub szef firmy, działu lub jako lider zespołu marzysz zapewne o zmianie metod i organizacji i systemu pracy, na taki w którym:

  • Robota „sama się będzie robiła”
  • Pracownicy będą zadowoleni, kreatywni, pełni energii i inicjatywy
  • Ty ja ko menedżer będziesz mógł zajmować się strategią, rozwojem firmy i ludzi z którymi współpracujesz oraz zarządzaniem całym systemem pracy

       i niejako w wyniku oddziaływania w/w elementów pojawią się efekty i korzyści biznesowe.

Czytaj więcej...

Warsztat: Erystyka i retoryka - przekonywanie bez pokonywania

Dobry menedżer i lider, elokwentny dyskutant jest w stanie szybko pokonać  swojego rozmówcę, udowodnić mu niższość i zmusić do przyznania racji. Podejścia takie, jak Management 3.0, servant leadership stawiają na współpracę, na partnerskie relacje pomiędzy liderem i zespołem oraz osobami, od których kooperacji zależy powodzenie i przyszłość firmy, czy projektu. W praktyce jednak w rozmowie, w sporze i dyskusjach niezwykle często jesteśmy bardzo konfrontacyjni i rywalizacyjni, choć cechy te niekoniecznie sprzyjają współpracy.

Czytaj więcej...

Koncepcja Management 3.0

Leadership and change practices, czyli praktyki przywództwa i wprowadzania zmian, to – naszym zdaniem – klucz do sukcesu projektów realizowanych we współczesnym środowisku biznesowym. Na czym one polegają? Jak mogą je zastosować zarówno project managerowie, jak i menedżerowie zespołów, działów, a także dyrektorzy większych lub mniejszych firm? To niemal szekspirowskie pytanie „być albo nie być?” Odpowiedzi na te pytania dostarcza warsztat „Management 3.0”

Warsztat „Zwinne przywództwo 2023”, wykorzystujący elementy podejścia „Management 3.0”, zwinnego zarządzania celami (metoda OKR) oraz Lean i Flow prezentuje idee i techniki zwinnego przywództwa i zarządzania, jakie mogą i powinny znaleźć powszechne niemal zastosowanie i jakie są niezbędne – dla sprawnego zarządzania we współczesnym środowisku biznesowym - menedżerom zespołów, działów i firm - menedżerom średniego i wyższego szczebla.

Znajdź nas na Linked In!