Zarządzanie: firma, cele, zespół

Jason Fried, David Hansson: „Mam kocioł w pracy”

Kolejna książka (po „Rework”) współzałożycieli firmy Basecamp. Tym razem o prowadzeniu firmy i pracy zespołów projektowych. Prezentuje ona w bardzo zwięzłej formie niektóre zasady i praktyki zarządzania stosowane obecnie w Basecamp.

Wiele z nich odbiega radykalnie od powszechnej praktyki większości firm, cześć z nich jest też mocno kontrowersyjna. Najważniejsze, że w kontekście Basecamp sprawdziły się, ułatwiając zarządzanie i prowadzą do tego, że firma działa z sukcesem już blisko 25 lat.

Wszystkie te praktyki zorientowane są na najważniejszą zasadę funkcjonowania Basecamp: spokój w działaniu, a nie jak robi to chyba większość firm na: szaleństwo, dostarczanie produktów za wszelką cenę i pracoholizm. 

Moim zdaniem szczególnie godne polecenia są takie praktyki, jak:

  • szanowanie czasu i uwagi pracowników,  m.in. przez dopuszczanie tylko spotkań 3-osobowego zespołu projektowego, czy ograniczenie stosowania komunikatorów
  • 6 tygodniowy okres realizacji każdego projektu
  • podejście co celów polegające na braku celów (to przykład kontrowersyjnej praktyki)
  • identyfikacja tylko trzech głównych wskaźników biznesowych i zarządzanie firmą zgodnie z nimi.

To niezwykle inspirująca, zmuszająca do zastanowienia się książka. Polecam.

Chris McChesney, Sean Covey, Jim Huling: "4DX, czyli 4 Dyscypliny realizacji"

Jak skutecznie i efektywnie zarządzać celami firmy, zespoły, czy projektu? To jedno z wyzwań współczesnego zarządzania. Ostatnio najpopularniejszą odpowiedź na to pytanie przynosi metoda OKR – Objectives Key Results. Tyle, że – jak pisałem w swoich tekstach LINKI – metoda ta ma także istotne słabości.

Dlatego też warto stosować swoje podejście, najlepiej wykorzystujące elementy innych podejść. Jednym z tych innych podejść jest 4DX. Jest to prosta, powtarzalna i sprawdzona formuła realizacji strategicznie najważniejszych dla firmy  działań w sytuacji w jakiej zwykle się znajdujemy: w wirze bieżących, codziennych spraw.

Te 4-ry Dyscypliny realizacji to:

  1. Koncentracja na kluczowych celach
  2. Działanie na podstawie wskaźników wynikowych
  3. Prowadzenie motywującej tablicy wyników
  4. Utrzymanie rytmu współodpowiedzialności.

Świetnie, prosto napisana książka, z wieloma praktycznymi przykładami. Obok samego podejścia zawiera wskazówki dotyczące wdrażania 4DX w zespole  i w firmie.

Bardzo polecam.

 

Dan Sullivan, Benjamin Hardy: "Nie JAK, lecz KTO. Osiąganie ambitniejszych celów dzięki pracy zespołowej"

Jak osiągać cele – nie tylko biznesowe – w efektywniejszy sposób? W odpowiedzi na to pytanie książka proponuję koncepcję KTO, a nie JAK i wynikającą z niej praktyczną metodę działania. Jak piszą autorzy: „KTO, a nie JAK to w ostatecznym rozrachunku metoda koncentrowania się na tym, co możemy zrobić, a następnie znajdowania innych osób, które będą robić to, co umieją zrobić”.

Metoda jest więc prosta: w przypadku różnego typu „jak” trzeba po prostu korzystać z pomocy innych osób, zewnętrznych firm – czyli współpracować z „kto” - lub technologii, zyskując dzięki temu wiele czasu.

I choć autorzy - w typowo amerykańskim stylu akcentują korzyści stosowania metody KTO, a nie JAK związane z zyskaniem czasu oraz zarobieniem większych pieniędzy – dla mnie kluczową wartością wynikająca ze stosowania tej metody jest zwiększenie zakresu efektywnej współpracy z innymi ludźmi oraz nawiązanie wartościowych relacji. Wartością także dla tych KTOsiów.

Ciekawa lektura, zmuszająca do refleksji. Polecam.

 

   

Tomasz Gordon: "Nowa psychologia zarządzania"

Czytając tytuł książki możecie zadać sobie pytania: rewolucja w psychologii? Kolejny Nobel dla Polaka?

Rozczaruję Was: to tylko twórczość wydawcy, który wymyśla takie właśnie tytuły, które moim zdaniem dają zupełnie odwrotny efekt od zamierzonego.

Książka jest bowiem przedstawieniem – klarownym, dobrze napisanym, zawierającym także sporo ćwiczeń praktycznych – znanych i od wielu lat stosowanych podejść, jak na przykład: inteligencja emocjonalna, analiza transakcyjna, proces grupowy oraz 7-miu filarów zarządzania coachingowego.

Jeśli wiec chcecie sobie przypomnieć te koncepcje, czy przygotować się do ich rychłego zastosowania w praktyce menedżerskiej, to polecam – wartościowo spędzicie czas przy lekturze tej książki.

Tylko nie dajcie się nabrać na sformułowanie w podtytule: „jak błyskawicznie zmotywować tych, którym chce się najmniej”. Takie rzeczy – jak głosiło znane powiedzenie – są możliwe tylko w ….