Warsztat: Lean Management

Lean Management wywodzący się z obszaru Produkcji znajduje coraz szersze zastosowanie w obszarze Knowledge Work. Jest także jedną z podstaw podejścia Flow Management.

Cele warsztatu

Zdobycie, przez przedstawicieli kadry zarządzającej oraz przez kluczowych pracowników, wiedzy dotyczącej zasad i praktyk podejścia Lean Management oraz identyfikacja tych obszarów działalności firmy, działu lub zespołu w których zastosowanie poznanych podczas warsztatu zasad i praktyk Lean pozwoli na udoskonalenie procesów i zwiększenie efektywności funkcjonowania firmy i/lub zespołu, jak i jej obszarów biznesowych.

Odbiorcy/adresaci warsztatu

Warsztat adresowany jest do:

 • Liderów zespołów
 • Kierowników projektów i/lub menedżerów produktów
 • Menedżerów działów i zespołów
 • Członków zespołów projektowych

pragnących poznać zasady, praktyki i metryki Lean Management, wymienić pomysły i refleksje z innymi uczestnikami oraz zacząć stosować praktyk Lean Management w swoich zespołach, działach oraz firmach.

Program warsztatu:

1. Lean – fundamenty: filozofia i najważniejsze zasady

 • Toyota Production System – źródło Lean
 • Najważniejsze koncepcje Lean Management/Lean Office:
 • Dostarczanie wartości dla klienta – fundament Lean
 • Eliminacja marnotrawstwa (strat)
 • Ciągłe doskonalenie
 • 7 źródeł marnotrawstwa (strat):
 • Klasyczne źródła marnotrawstwa wg Toyota/Lean
 • Praktyczne przykłady marnotrawstwa w różnych obszarach biznesowych
 • Technika VSM (Value Stream Mapping)
 • Identyfikacja obszarów dla działań Lean w firmach/zespołach uczestników warsztatu

2. Ciągłe doskonalenie (Kaizen) oraz metodyczne rozwiązywanie problemów

 • 10 zasad Kaizen
 • Metoda P-D-C-A (Plan - Do - Check - Act)
 • Kata doskonalenia
 • Technika A3
 • 5 WHY i 5WHY2HOW
 • Obszary i sposoby zastosowania technik doskonalenia i rozwiązywania problemów w firmach/zespołach uczestników warsztatu

3. Tworzenie, wizualizacja procesów i zarządzanie nimi w podejściu Kanban – implementacja Lean

 • Wizualizacja i tworzenie procesu oraz identyfikacja prac w procesie
 • Jedno i dwupoziomowa tablica procesu
 • Przeszkody płynnej realizacji procesu
 • Ograniczanie prac w toku
 • Zarządzanie przepływem prac wspierane metrykami
 • Informacje zwrotne do zarządzania pracami i projektem
 • Platforma IT implementująca procesy, projekty, portfel prac oraz cele organizacji
 • Obszary zastosowania podejścia Kanban w firmach/zespołach uczestników warsztatu

4. Lider Lean

 • Lider Lean i samodzielny zespół - ćwiczenie
 • Charakterystyka lidera Lean
 • Zadania lidera Lean
 • Lider Lean w firmach/zespołach uczestników warsztatu

5. Organizacja ucząca się (OUS)

 • Cechy OUS i dyscyplin funkcjonowania OUS
 • Podstawa OUS: wartości, zaufanie i bezpieczeństwo psychologiczne i kultura
 • Metody udzielania Informacji zwrotnych
 • Metody rozwijania kompetencji pracowników
 • Upełnomocnianie pracowników i decentralizacja decyzji
 • Metody przeprowadzania retrospektywy – przeglądu realizowanych zadań i prac
 • Podsumowanie: budowanie i rozwijanie OUS w firmach/zespołach uczestników warsztatu

6. Podsumowanie szkolenia: wprowadzanie zasad i praktyk Lean w firmach/zespołach uczestników warsztatu.

 • Zestawienie potencjalnych obszarów funkcjonowania i procesów dla działań Lean
 • Metody efektywnego i skutecznego wprowadzania zasad i praktyk Lean w firmie
 • Wypracowanie 1-szej wersji Lean-owego planu wprowadzania zasad i praktyk Lean

Metody szkoleniowe:

Warsztat prowadzony jest metodami aktywnymi i interaktywnymi:

 • Prezentacje zagadnień Lean
 • Ćwiczenia i gry w pod-grupach dotyczące poszczególnych zagadnień warsztatu
 • Dyskusje dotyczące procesów i środowiska pracy uczestników warsztatu
 • Sesje pytań i odpowiedzi
 • Gra symulacyjna pokazująca praktyki podejścia Kanban (opcja)

Czas trwania

2 dni, w godzinach 9:00 – 17:00, w tym godzinna przerwa lunchowa i przerwy kawowe  (w wariancie stacjonarnym):

Wersje warsztatu: stacjonarna i on-line  i wymagania techniczne

Warsztat z grą symulacyjną realizowany jest w dwóch wariantach:

 1. Stacjonarnym, w centrum szkoleniowym w Warszawie, blisko Dworca Centralnego
 2. On-line

Warsztat w wersji dedykowanej dla firmy

Warsztat może być także przeprowadzony w wersji dedykowanej dla konkretnej firmy.

Szczegóły takiej wersji warsztatu omawiany z zainteresowanymi – proszę więc o kontakt.

Koszt udziału w warsztacie

Koszt udziału w warsztacie stacjonarnym wynosi: 2200 PLN + VAT,

Natomiast w warsztacie on-line: 1900 PLN + VAT.

Rekomendujemy udział w warsztacie 2 lub więcej osób z jednej firmy.

W przypadku udziału minimum 3 osób udzielamy rabatu 10%.

Koszt obejmuje:

 • Przeprowadzenie warsztatu przez eksperta z wieloletnim doświadczeniem praktycznym w Lean Management, zwinnym zarządzaniu pracami i projektami oraz doświadczeniem trenerskim
 • Materiały szkoleniowe (PDF) i materiały wypracowane w trakcie warsztatu (PDF)
 • Lunch i przerwy kawowe (warsztat stacjonarny)
 • Certyfikat uczestnictwa

Inne warsztaty Akademii Flow Management

Warsztat jest jednym z elementów programu Akademii Flow Management, obejmującego ponadto następujące warsztaty z grą symulacyjną Flow:

 • Warsztat TeamFlow Professional z grą symulacyjna TeamFlow Professional
 • Warsztat PortfolioFlow z grą symulacyjna dotycząca zarządzania portfelem projektów na poziomie PMO współpracującego z zespołami realizacyjnymi

A także klasyczne warsztaty:

 • Zwinne zarządzanie celami – metoda OKR (Objective Key Results)
 • Zwinne przywództwo

Co dalej?

Warsztat może stanowić punkt startu do dalszego poznawania zasad i praktyk Flow Management oraz ich zastosowania w środowisku uczestników.

Chętnie porozmawiam z zainteresowanymi o możliwych do wykonania krokach i doradzę następny i kolejne kroki.

Proszę więc o kontakt.

Warsztat prowadzi

Dr Jerzy Stawicki

Ekspert z ponad 25-letnim doświadczeniem w obszarze zarządzania projektami i portfelem projektów, podejścia Kanban i Flow Management, zwinnego przywództwa oraz budowania zwinnych organizacji projektowych. Autor szkoleń i trener oraz konsultant i coach w tych obszarach. Fan praktycznego łączenia metod tradycyjnych, zwinnych (Agile), Lean Management, TOC i łańcucha krytycznego w zarządzaniu projektami oraz skutecznych i efektywnych metod i technik przywództwa i zarządzania.

Mówi o sobie: „pomagam menedżerom, project managerom, zespołom i firmom pracować i zarządzać efektywniej, mądrzej oraz mieć z pracy więcej fun’u/satysfakcji”.