Flow Management

Flow Management to coraz częściej stosowane podejście, rozwiązujące często występujące problemy zarządzania firmą, portfelem prac i projektów oraz procesami operacyjnymi.

Z pewnością bowiem doświadczacie w swojej firmie lub organizacji takich problemów, jak:

Czytaj więcej...

Prawo Little’a

W różnych moich wcześniejszych tekstach dotyczących flow, flow management oraz efektywności przepływu przewijało się Prawo Little’a. Nadszedł więc czas na szczegółowe przedstawienie Prawa Little’a i opisującej go formuły:

Czytaj więcej...

Scrum z Kanban

Zacznę od pytania: dlaczego w ogóle warto rozszerzyć Scrum o praktyki Kanban?

Moja odpowiedź wynika z doświadczeń oraz wniosków ze współpracy przy projektach realizowanych przez zespoły stosujące zarówno Scrum, jak i zespoły stosujące Kanban.

Czytaj więcej...

Czy Product Management zastąpi Project Management?

Od pewnego czasu obserwuję toczącą się dyskusję – zwłaszcza w świecie szeroko rozumianego IT, choć oczywiście nie tylko - nt. projekt i zarządzanie projektem versus produkt i zarządzanie produktem. Czasem w tej dyskusji padają głosy dość ekstremalne typu: zarządzanie projektem to dawne czasy, należy zrezygnować z zarządzania projektami, itp.

Czytaj więcej...