PgMP® Prep - przygotowanie do egzaminu PgMP®

Certyfikat Program Management Professional (PgMP)® wprowadzony przez PMI® w 2007 roku jest dokumentem poświadczającym szczególne zdolności jego właściciela w zarządzaniu programem projektów. Cieszy się on dużym poważaniem w świecie, w szczególności w dużych i dojrzałych projektowo organizacjach. O wartości certyfikatu PgMP® świadczy też trudność jego uzyskania – oprócz wysokich kryteriów dotyczących doświadczenia (co najmniej 4 lata doświadczenia w zarządzaniu programami), konieczne jest zdanie bardzo trudnego egzaminu. To szkolenie ma celu jak najlepsze przygotowanie osób zainteresowanych zdaniem egzaminu PgMP®, tak od strony czysto merytorycznej (wyjaśnienie standardu The Standard for Program Management, Third Edition, wydanego przez PMI®), jak i praktycznej (dobre praktyki zarządzania programem projektów). Ważnym elementem szkolenia są informacje o technikach pomocnych w zdaniu egzaminu, oraz przekazanie uczestnikom „sposobu myślenia” przy rozwiązywaniu testowych pytań egzaminacyjnych.

Profil uczestników

Szkolenie przeznaczone jest dla:

 • Dyrektorów Zarządzających, Dyrektorów Finansowych, Dyrektorów i Kierowników Departamentów/Działów
 • Dyrektorów i Kierowników Biura Projektów, Menedżerów Portfela Projektów
 • Kierowników Projektów zarządzających kilkoma projektami
 • Kierowników Programów

Cele warsztatu

 • Efektywna nauka procesu zarządzania programem projektów według standardów PMI®: „The Standard for Program Management”
 • Solidne przygotowanie uczestników do zdania egzaminu PgMP®
 • Poznanie techniki i narzędzi zarządzania programem projektów, które pozwolą na budowę efektywnego programu w organizacji
 • Przedstawienie procesów zarządzania programem projektów  w kontekście organizacji
 • Omówienie problemów i wyzwań związanych z zarządzaniem programem projektów w organizacji.
 • Poznanie technik nauki do egzaminu, jak i sposobów efektywnego rozwiązywania pytań egzaminacyjnych

Korzyści dla uczestników

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą posiadać umiejętność:

 • budowania programu na podstawie realizowanych w organizacji projektów
 • definiowania uzasadnienie biznesowego dla programów
 • organizacji struktury programu
 • zarządzania finansami i zasobami ludzkimi w programie projektów
 • projektowania systemu metryk służących do monitorowania statusu realizacji programu projektów
 • zastosowania szablonów, procedur i raportów projektowych pozwalających wdrażać standardy zarządzania programami
 • efektywnej nauki do egzaminu PgMP®
 • szybkiego i skutecznego rozwiązywania pytań egzaminacyjnych

Metody szkoleniowe

Program został przygotowany na podstawie wieloletnich doświadczeń trenerów w zakresie zarządzania programem projektów, a także praktyków, którzy podjęli wyzwanie zdania egzaminu PgMP®. Szkolenie jest prowadzone w formie wykładu, ćwiczeń i warsztatów i dodatkowo zawiera również wiele przykładów z realizacji programów z różnych sektorów gospodarki. Dzięki licznym przykładom i podsumowaniom uczestnicy szkolenia będą mogli efektywnie wdrożyć zdobytą wiedzę do codziennej pracy, a samo przygotowanie do egzaminu będzie przebiegać szybciej i skuteczniej.

Program szkolenia

Dzień 1 i 2:

 • Po co nam Program?
 • Rola Programów w organizacji
 • Uzasadnienie biznesowe dla Programu
  • Cykl definiowania i monitorowania korzyści
  • Wskaźniki korzyści z projektów i Programu
  • Ćw. Analiza zyskowności projektów dla wdrożenia nowego produktu
 • Cykl życia Programu – wprowadzenie
  • Uzyskanie mandatu dla Programu
  • Inicjacja Programu
  • Uruchomienie Programu w organizacji
  • Dostarczanie korzyści w Programie
  • Zamknięcie Programu
 • Karta Programu
  • Rola Karty w cyklu życia Programu
  • Zakres Karty Programu
  • Jak szczegółowo przygotować Kartę?
 • Jak definiować uprawnienia w Programie?
  • Umiejscowienie Programu w Organizacji
  • Komitet Zarządzania Programem
  • Struktura organizacyjna Programu
  • Przygotowanie Programu w organizacji
 • Uruchomienie Programu
  • Zapewnienie procesów zarządczych
  • Zapewnienie infrastruktury Programu
  • Planowanie zakresu, harmonogram i budżetu Programu
  • Analiza ryzyk projektów i Programu
  • Zarządzanie finansami w Programie
 • Relacje Kierownik Programu – Kierownik Projektu
 • Monitorowanie statusu Programu
  • Wskaźniki Programu
  • Odpowiedzialność za monitorowanie programu
  • Ćw. Raportowanie status projektów w Programie
 • Zamknięcie Programu
  • Jak efektywnie zapewnić zamknięcie projektów i Programu?
  • Proces i zasady zbierania wniosków z doświadczeń

Dzień 3 

 • Wymagania wobec osoby zgłaszającej się do egzaminu
  • Trzy kroki procesu aplikowania
  • Definiowanie odpowiedniego doświadczenia
  • Pisanie eseju potwierdzającego doświadczenia
  • Twoja strategia przygotowania do egzaminu
 • Moduł 1:  Definicja zarządzania programem i powiązanych z tym elementów
  • Pięć grup procesów i dwanaście obszarów wiedzy
  • Relacje między programami, portfelami i
 • Moduł 2: Podejścia do zarządzania programem
  • Kierownictwo programu i Biuro Zarządzania Programem
  • Zarządzanie korzyściami z programu
  • Stadia zarządzania programem
  • Zarządzanie interesariuszami
  • Próbny egzamin
 • Moduł 3: Planowanie i raportowanie programu
  • Plan zarządzania programem
  • Identyfikacja i analiza ryzyk programu
  • Efektywne raportowanie programu
  • Próbny egzamin
 • Moduł 4: Zarządzanie korzyściami z programu
  • Korzyści z programu
  • Jak zarządzać korzyściami z programu?
  • Próbny egzamin
 • Moduł 5: Realizacja i Zamknięcie programu
  • Monitorowanie postępów prac w programie
  • Uruchamianie elementów składowych
  • Zatwierdzanie zamknięcia projektów składowych
  • Przenoszenie programów i projektów
  • Próbny egzamin

Termin i organizacja szkolenia

Czas trwania: 3 dni. 

Przy jednoczesnym zgłoszeniu 2 i więcej osób indywidualnie ustalamy rabat. 

Cena: 4700 PLN + 23% VAT

Szkolenie organizowane we współpracy z firmą WHITECOM Project Experience.

 

PMI, PMP and PgMP are registered marks of the Project Management Institute, Inc.