Zaawansowane PMO – praktyki funkcjonowania i rozwoju biura projektów

JS PROJECT i WHITECOM Project Experience zapraszają na pierwsze w Polsce warsztaty, mające na celu wypracowanie kierunków rozwoju oraz organizacji i działania zaawansowanego Biura Projektów/Biuro Zarządzania Projektami (ang. PMO – Project Management Office) w Państwa organizacji.

Warsztaty „Zaawansowane PMO” są przeznaczone dla zarządzających i członków zespołów PMO, działających co najmniej 1 rok i pragnących dalej rozszerzać i rozwijać ich działalność.

Odbiorcami warsztatów są więc dyrektorzy i menedżerowie oraz członkowie funkcjonujących – co najmniej od roku PMO.

Uczestnicy warsztatów - na przykładach ze swoich oraz innych organizacji - będą mieli okazję zastanowić się i przedyskutować w jaki sposób rozwinąć lub dokonać zmian dotyczących Biura Zarządzania Projektami oraz zapewnić dalsze, efektywne funkcjonowanie dojrzałego Biura.

Warsztaty pomogą jego uczestnikom: dyrektorom i menedżerom PMO, zarządzającym zbiorem projektów w organizacji oraz specjalistom pracującym w PMO lub w roli PMO uzyskać odpowiedzi na następujące pytania:

 • Jak dokonać oceny funkcjonującego PMO i poziomu dojrzałości organizacji w zarządzaniu projektami?
 • Jak rozwijać funkcjonujące PMO: co robić, a czego unikać?
 • Jak organizować pracę PMO w takich zagadnieniach, jak: finanse czy ocena zagrożonych projektów?
 • Jaka powinna być struktura PMO oraz procesy, role i odpowiedzialności, a także jak może współpracować kilka PMO w ramach dużej organizacji?
 • Jak zbudować system wskaźnikowej oceny projektów, portfeli oraz samego PMO?
 • Jak zarządzać zasobami projektowymi organizacji z poziomu PMO?

Zapraszamy zarówno uczestników naszego wcześniejszego, prowadzonego od 2006 roku szkolenia  „PMO: rola, zadania, budowa”, jak i innych specjalistów zarządzających lub pracujących w już funkcjonujących PMO.

Gdy Państwa PMO funkcjonuje mniej niż 1 rok lub dopiero rozpoczynacie budowanie PMO to …

Zapraszamy na szkolenie „PMO: rola, zadania, budowa” (link), przeznaczone właśnie dla osób nie mających dużego doświadczenia z PMO, od niedawna budujących PMO w swoich organizacjach.

Program warsztatów

Całość programu składa się z 6 warsztatów mających na celu przekazanie wiedzy przez prowadzącego, wymianę doświadczeń pomiędzy uczestnikami szkolenia oraz wypracowanie konkretnych rozwiązań dla Państwa organizacji.

Dzień pierwszy:

Wprowadzenie:

 • Cele, zakres, przebieg warsztatu
 • Uczestnicy warsztatu i ich doświadczenia w obszarze PMO

Warsztat: Ocena dojrzałości zarządzania projektami i PMO

 • Typy i obszary funkcjonowania PMO jako podstawa diagnozy aktualnej sytuacji PMO
 • Ocena dojrzałości zarządzania projektami w organizacji:

- Podejścia do oceny dojrzałości zarządzania projektami, programami i portfelem projektów
- Ocena dojrzałości zarządzania projektami w praktyce

 • Diagnoza funkcjonującego PMO: typowe problemy funkcjonującego PMO, ich źródła oraz kierunki ich rozwiązywania
 • Dobre praktyki diagnozy PMO oraz oceny dojrzałości zarządzania projektami

Efektem warsztatu będzie „mini” ocena dojrzałości zarządzania projektami w Państwa organizacji.

Warsztat: Integracja PMO z innymi obszarami organizacji

 • Kontekst organizacyjny PMO: „aktorzy” w Systemie Zarządzania Projektami (SZP) w organizacji
 • Odpowiedzialności poszczególnych elementów SZP
 • Przepływ informacji w Systemie Zarządzania Projektami pomiędzy poszczególnymi elementami SZP
 • Interesariusze PMO wewnątrz organizacji i ich analiza:

- Obszar strategii
- Obszar finansów
- Obszar bieżących działań biznesowych
- Inni interesariusze PMO

 • Przepływ informacji pomiędzy SZP i interesariuszami PMO wewnątrz organizacji
 • Dobre praktyki integracji PMO z innymi obszarami organizacji

Efektem warsztatu będzie mapa przepływów informacyjnych w SZP oraz identyfikacja i ocena interesariuszy PMO w Państwa organizacji.

Warsztat: Rozwój funkcjonującego PMO

 • Przykład praktyczny ewolucji i rozwoju PMO
 • Czynniki powodujące zmiany PMO (wyniki Raportu badawczego PMI)
 • Czynniki sukcesu rozwoju funkcjonującego PMO
 • Fazy projektu rozwoju PMO i ciągły cykl rozwoju PMO
 • Dobre praktyki rozwoju funkcjonującego PMO:

- Uzasadnienie biznesowe rozwoju PMO
- Elementy koncepcji przyszłego PMO
- Analiza interesariuszy PMO w organizacji

 • Czy zniknięcie PMO może oznaczać sukces PMO?

Efektem warsztatu będzie roadmapa usprawnień i rozwoju PMO.

Dzień drugi:

Warsztat: Organizacja PMO: procesy, struktura, role i ich odpowiedzialności, współpraca wielu PMO

 • Struktura organizacyjna PMO, role i ich odpowiedzialności
 • Procesy realizowane w dojrzałym PMO
 • Przykłady procesów obsługiwanych w PMO:

- Ocena projektów zagrożonych i rola PMO w procesie ratowania projektów
- Zarządzanie finansami projektów, budżetowanie projektów, zarządzanie korzyściami z projektów

 • Organizacja wielu PMO i ich współpraca

- Biznes – IT
- PMO w ramach grupy spółek

Efektem warsztatu będzie struktura organizacyjna PMO wraz z rolami i odpowiedzialnościami, opis wybranych procesów oraz struktura organizacyjna wielu PMO.

Warsztat: System wskaźnikowej oceny projektów i portfeli projektów oraz samego PMO

 • Jak identyfikować i współpracować z udziałowcami procesu raportowania projektów?
 • Wskaźniki oceny projektów i portfeli projektów
 • Wskaźniki oceny PMO
 • Jak wybierać wskaźniki, aby zachować umiar?
 • W jaki sposób zapewnić jakość danych?
 • Dobre praktyki i zasady budowy systemu wskaźników oceny projektów i portfeli projektów oraz samego PMO

Efektem warsztatu będzie zbiór podstawowych wskaźników projektowych monitorowanych przez PMO oraz wskaźniki oceny PMO.

Warsztat: Centralne zarządzanie zasobami projektowymi przez PMO

 • Podejście do centralnego zarządzania zasobami projektowymi (inwentaryzacja zasobów, bilansowanie podaży i popytu)
 • Inwentaryzacja zasobów projektowych: sposób przeprowadzania, poziom szczegółowości, stopniowe uszczegóławianie informacji o zasobach
 • Praktyczny przykład zarządzania zasobami na poziomie PMO
 • Wypracowanie podejścia dla własnej organizacji

Efektem warsztatu będzie praktyczna metoda podejścia do centralnego zarządzania zasobami projektowymi przez PMO.

Podsumowanie warsztatu

 • Najważniejsze lekcje, rozwiązania i doświadczenia z warsztatu
 • Ankieta ewaluacyjna

Warsztat prowadzi Maciej  Bodych.

Koszt szkolenia: 3600 PLN + VAT