Portfolio Management Professional Certification (PfMP® Prep) - Przygotowanie do egzaminu PfMP®

Portfolio Management Professional Certification (PfMP)® jest najnowszym certyfikatem PMI®, ale wśród praktyków zarządzania portfelem już zyskał ogromne zainteresowanie. Przewiduje się, że w krótkim czasie w świecie Kierowników Portfeli Projektów certyfikat PfMP® uzyska taki sam status jakim PMP® cieszy się wśród Kierowników Projektów, dla których certyfikacja stała się obowiązkowym elementem potwierdzającym doświadczenie. 

Profil uczestników 

Warsztat przeznaczony jest dla:

 • Dyrektorów Zarządzających, Dyrektorów i Kierowników Departamentów/Działów, Dyrektorów i Kierowników Biura Projektów, Menadżerów Portfela Projektów, którzy pragną odświeżyć wiedzę z zarządzania portfelem projektów
 • mających doświadczenie w zarządzaniu portfelem projektów i chcących zweryfikować swoją wiedzę pod kątem standardu The Standard for Portfolio Management®
 • przygotowujących się do egzaminu PfMP® i posiadających wykształcenie wyższe, 6000 godzin doświadczenia w zarządzania portfelami projektów zdobytego w przeciągu ostatnich 15 lat, oraz co najmniej 8 lat doświadczenia zawodowego
 • przygotowujących się do egzaminu PfMP® nie posiadających wykształcenia wyższego, ale posiadających 10500 godzin doświadczenia w zarządzaniu portfelami projektów zdobytego w przeciągu ostatnich 15 lat oraz co najmniej 8 lat doświadczenia zawodowego
 • aktualnie nie spełniających wymaganego w procesie certyfikacji doświadczenia, ale mogące je uzyskać w przeciągu najbliższych 6 miesięcy.

Cel warsztatu 

 • Ugruntowanie wiedzy w zakresie 3-ciej edycji standardu The Standard for Portfolio Management®
 • Przedstawienie procesów zarządzania projektami, programami i portfelem projektów w kontekście organizacji
 • Poznanie roli Biura projektów w celu nabycia umiejętności wyboru zakresu usług, które powinny być świadczone w organizacji przez PMO
 • Omówienie problemów i wyzwań związanych wdrożeniem procesu zarządzania portfelem projektów i biura projektów w organizacji
 • Skuteczne przygotowanie uczestników do zdania egzaminu PfMP® m.in. poprzez stworzenie indywidualnego planu nauki po zakończeniu kursu
 • Wyposażenie uczestników w wiedzę na temat kluczowych wytycznych do nauki i zdania egzaminu

Korzyści dla uczestników 

 • Możliwość sprawdzenia wiedzy początkowej dzięki ankiecie wstępnej oraz jej weryfikacja na kolejnych etapach nauki - po każdym dniu warsztatu
 • Łączenie projektów z celami biznesowymi organizacji
 • Analiza realizowanych projektów pod kątem zapotrzebowania i dostępności zasobów
 • Projektowanie systemu metryk służących do monitorowania procesu realizacji projektów i oceny dostarczonych korzyści
 • Zastosowania szablonów, procedur i raportów projektowych pozwalających wdrażać standardy zarządzania projektami i portfelem projektów w organizacji
 • Tips & Tricks - przekazanie uczestnikom praktycznych rad jak najlepiej przygotować się do egzaminu
 • Indywidualne planowanie ścieżki nauki podczas szkolenia - opasowanie zakresu szkolenia do aktualnego poziomu wiedzy każdej z osób
 • Wsparcie trenerów z wieloletnim doświadczeniem w roli Kierowników Portfela Projektów - szkolenie prowadzi Mentor PMI®, który jako jeden z pierwszych na świecie zdał egzamin PfMP®
 • Zapewnienie dalszej ścieżki rozwoju w obszarze zarządzania portfelem projektów w zakresie PMI®
 • Szeroki dostęp do materiałów edukacyjnych dostępnych w PMI® (PM Network, PMI Journal), możliwość uczestnictwa w konferencjach i seminariach PMI® przez pierwszy rok)

Metody szkoleniowe 

Program został przygotowany na podstawie wieloletnich doświadczeń trenerów w zakresie zarządzania portfelem projektów oraz w zakresie indywidualnego rozwoju Kierowników Portfela Projektów. Szkolenie jest prowadzone w formie ćwiczeń i warsztatów (liczne case studies) z elementami wykładu i dodatkowo zawiera również wiele innowacyjnych metod nauczania (m.in. fiszki ułatwiające indywidualną naukę oraz powtórki przed egzaminem). Dzięki ankiecie wstępnej, licznym testom cząstkowym oraz finalnym egzaminie próbnym, uczestnicy szkolenia będą mogli efektywnie przygotować się do egzaminu oraz zakończyć szkolenie z indywidualnym planem przygotowania do egzaminu PfMP®. Na koniec każdego dnia szkolenia przewidziany jest czas na podsumowania zdobytej wiedzy, która następnego dnia rano jest utrwalona przez powtórzenie omówionego do tej pory materiału.

Program szkolenia

Wprowadzenie do szkolenia

 • Przedstawienie celów i programu szkolenia
 • Ćwiczenia integracyjne
 • Podejście PMI® do zarządzania portfelem projektów

 Test wejściowy

 • Mini test przedstawiający pytania egzaminacyjne
 • Omówienie wyników i typów pytań dostępnych na egzaminie

 Proces składania wniosku o egzamin

 • Wymogi certyfikacyjne i zasady ich spełnienia
 • Proces składania wniosków
 • Jak przygotować się do audytu PMI®
 • Najlepsze praktyki ze składania wniosku

 Wprowadzenie do The Standard for Portfolio Management®

 • Kluczowe definicje, narzędzia i techniki
 • Kluczowe role w zarządzaniu portfelem projektów
 • Nowy standard (4 edycja) The Standard for Portfolio Management® - omówienie zmian
 • Grupy Procesów zarządzania portfelem projektów według PMI®
 • Obszary wiedzy w The Standard for Portfolio Management®
 • Cykl życia portfela projektów według PMI®

 Strategiczne Zarządzanie Portfelem Projektów

 • Opracowanie Strategicznego Planu Portfela Projektów
 • Opracowanie Karty Portfela Projektów
 • Stworzenie Roadmapy Portfela Projektów
 • Zarządzanie strategiczną zmianą
 • Test końcowy z obszaru

 Zarządzanie organizacją Portfelem Projektów

 • Opracowanie Planu Zarządzania Portfelem Projektów
 • Stworzenie Portfela
 • Optymalizacja Portfela
 • Autoryzacja Portfela
 • Dostarczanie nadzoru nad Portfelem Projektów
 • Test końcowy z obszaru

 Zarządzanie wydajnością Portfela Projektów

 • Opracowanie Planu Zarządzania Wydajnością Portfela
 • Zarządzanie popytem i podażą
 • Zarządzanie wartością Portfela Projektów
 • Test końcowy z obszaru

 Zarządzanie Komunikacją Portfela Projektów

 • Opracowanie Planu Zarządzania Komunikacją Portfela
 • Zarządzanie Informacjami Portfela Projektów
 • Test końcowy z obszaru

Zarządzanie ryzykiem Portfela Projektów

 • Opracowanie Planu Zarządzania Ryzykiem Portfela Projektów
 • Zarządzanie ryzykami Portfela Projektów
 • Test końcowy z obszaru

 Skład egzaminu

 • Domena Strategiczne Dopasowanie
 • Domena Zarządzanie
 • Domena Wydajność Portfela
 • Domena Zarządzanie Ryzykiem Portfela
 • Domena Zarządzanie Komunikacją

 Tips&Tricks

 • Najczęściej popełniane błędy
 • Typy pytań i jak się do nich przygotować
 • Strategia zdawania egzaminu
 • Rady praktyczne z jakich materiałów korzystać
 • Podsumowanie wyników egzaminów cząstkowych
 • Prezentacja wyników 3-dniowego szkolenia
 • Omówienie wyników grupy i indywidualnych osób które zdały egzamin testowy podczas szkolenia

 Pytania i dyskusje

 Przygotowanie planu indywidualnej nauki

 • Omówienie najsłabszych obszarów
 • Ustalenie terminów ew. nauki i podejścia do egzaminu

Czas trwania:  3 dni

Cena: 4700 PLN netto od osoby (+23% VAT) 

Udział w szkoleniu pozwala na uzyskanie 21 PDU (Professional Development Unit). Ilość punktów PDU przyznawana w każdym z obszarów PMI Talent Triangle jest następująca: Technical Project Management – 13, Leadership – 3, Business & Strategic skills – 5.

Przy jednoczesnym zgłoszeniu 2 i więcej osób indywidualnie ustalamy rabat. 

Szkolenie organizowane we współpracy z firmą WHITECOM Project Experience. Zapytaj o szczegóły Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  

 

PMI, PMP and PfMP are registered marks of the Project Management Institute, Inc.