PMP®-Prep Przygotowanie do egzaminu certyfikacyjnego PMP®

Przygotowujesz się do certyfikacji Project Management Professional (PMP)®, masz mało czasu a chcesz w efektywny sposób uporządkować swoją wiedzę z zakresu zarządzania projektami, zdobyć szybko dodatkową wiedzę,  niezbędną na egzaminie PMP®? Szukasz praktycznych i skutecznych rad dotyczących egzaminu, które wraz z uporządkowaną wiedzą dadzą Ci 100% pewność uzyskania certyfikatu? Odpowiedziałeś 2 razy TAK? To spotkajmy się na naszym szkoleniu.

Cel szkolenia

 • Ugruntowanie wiedzy w zakresie standardu PMBOK® Guide
 • Skuteczne przygotowanie uczestników do zdania egzaminu PMP® m.in. poprzez stworzenie indywidualnego planu nauki po zakończeniu kursu
 • Wyposażenie uczestników w wiedzę na temat kluczowych wytycznych do nauki i zdania egzaminu
 • Przekazanie niezbędnych informacji w zakresie wymaganego na egzaminie standardu kodu etycznego PMI®

Korzyści dla uczestników:

 • Możliwość sprawdzenia wiedzy początkowej dzięki ankiecie wstępnej oraz jej weryfikacja na kolejnych etapach nauki – po każdym dniu warsztatu
 • Tips & Tricks – poznanie praktycznych rad jak najlepiej przygotować się do egzaminu
 • Indywidualne planowanie ścieżki nauki podczas szkolenia - dopasowanie zakresu szkolenia do aktualnego poziomu wiedzy każdej z osób
 • Wsparcie certyfikowanych trenerów z wieloletnim doświadczeniem w rozwoju Kierowników Projektów i prowadzeniu szkoleń przygotowujących do egzaminu PMP® (ponad 40 dni szkoleń przeprowadzonych w ostatnim roku)
 • Zapewnienie dalszej ścieżki rozwoju w obszarze zarządzania projektami w zakresie PMI®
 • Szeroki dostęp do materiałów edukacyjnych dostępnych w PMI® (PM Network, PMI Journal), możliwość uczestnictwa w konferencjach i seminariach PMI® przez pierwszy rok)

Adresaci szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest dla osób:

 • przygotowujących się do egzaminu PMP®, które posiadają wykształcenie wyższe, 4500 godzin doświadczenia w zarządzania projektami oraz 35 godzin szkoleń z tego zakresu
 • przygotowujących się do egzaminu PMP®, które nie posiadają wykształcenia wyższego, ale posiadają 7500 godzin doświadczenia w zarządzaniu projektami oraz 35 godzin szkoleń z tego zakresu
 • które aktualnie nie posiadają doświadczenia wymaganego w procesie certyfikacji, ale mogą je uzyskać w przeciągu najbliższych 6 miesięcy
 • które posiadają doświadczenie w zarządzaniu projektami i chcą zweryfikować swoją wiedzę pod kątem standardu PMBOK® Guide,
 • które pragną odświeżyć wiedzę z zarządzania projektami.

Program szkolenia

Dzień pierwszy

 • Wprowadzenie do szkolenia
  • Przedstawienie celów i programu szkolenia
  • Ćwiczenia integracyjne
  • Podejście PMI® do zarządzania projektami
 • Test wejściowy
  • Mini test przedstawiający pytania egzaminacyjne
  • Omówienie wyników i typów pytań dostępnych na egzaminie
 • Proces składania wniosku o egzamin
  • Wymogi certyfikacyjne i zasady ich spełnienia
  • Proces składania wniosków
  • Jak przygotować się do audytu PMI®
  • Najlepsze praktyki ze składania wniosku
 • Wprowadzenie do PMBOK® Guide
  • Kluczowe definicje, narzędzia i techniki
  • Kluczowe role w zarządzaniu projektami
  • Typy organizacji
  • Nowy standard PMBOK® Guide – omówienie zmian
  • Grupy Procesów PMI®
  • Obszary wiedzy PMBOK® Guide
  • Cykl życia projektu według PMI®
 • Zarządzanie integracją
  • Przedstawienie idei obszaru
  • Przygotowanie karty projektu
  • Przygotowanie planu projektu
  • Kierowanie i zarządzanie realizacją projektu
  • Monitorowanie i kontrola prac w projekcie
  • Przeprowadzenie zintegrowanej kontroli zmian
  • Zamknięcie projektu lub etapu
  • Test końcowy z obszaru
 • Zarządzenie zakresem
  • Przedstawienie idei obszaru
  • Planowanie zarządzania zakresem w projekcie
  • Zbieranie wymagań
  • Opracowanie zakresu projektu
  • Tworzenie struktury podziału prac (WBS)
  • Walidacja zakresu
  • Kontrolowanie zakresu
  • Test końcowy z obszaru

Dzień drugi

 • Zarządzanie czasem
  • Przedstawienie idei obszaru
  • Planowanie zarządzania czasem w projekcie
  • Zdefiniowanie zadań w projekcie
  • Zdefiniowanie kolejności zadań
  • Szacowanie zasobów
  • Szacowanie czasu trwania zadań
  • Opracowanie harmonogramu
  • Kontrolowanie harmonogramu
  • Test końcowy z obszaru
 • Zarządzanie kosztami
  • Przedstawienie idei obszaru
  • Planowanie zarządzania kosztami w projekcie
  • Szacowanie kosztów zadań
  • Określanie budżetu projektu
  • Kontrolowanie kosztów
  • Earned Value – metoda określania statusu projektu
  • Test końcowy z obszaru
 • Zarządzanie jakością
  • Przedstawienie idei obszaru
  • Planowanie jakości
  • Zapewnienie jakości
  • Kontrola jakości
  • Test końcowy z obszaru
 • Zarządzanie zasobami
  • Przedstawienie idei obszaru
  • Plan zarządzania zasobami w projekcie
  • Pozyskiwanie zespołu
  • Budowa i rozwój zespołu
  • Zarządzanie zespołem w projekcie
  • Test końcowy z obszaru
 • Zarządzanie komunikacją
  • Przedstawienie idei obszaru
  • Planowanie komunikacji
  • Zarządzanie komunikacją w projekcie
  • Kontrola komunikacji w projekcie
  • Test końcowy z obszaru

Dzień trzeci

 • Zarządzanie ryzykiem
  • Przedstawienie idei obszaru
  • Plan zarządzania ryzykiem w projekcie
  • Identyfikacja ryzyk
  • Jakościowa analiza ryzyka
  • Ilościowa analiza ryzyka
  • Planowanie reakcji na ryzyko
  • Monitorowanie i kontrola ryzyka
  • Test końcowy z obszaru
 • Zarządzanie dostawcami
  • Przedstawienie idei obszaru
  • Planowanie zamówień
  • Realizacja zamówień
  • Administracja zamówieniami
  • Zamykanie zamówień
  • Test końcowy z obszaru
 • Zarządzanie interesariuszami
  • Identyfikacja interesariuszy projektu
  • Planowanie strategii zarządzania interesariuszami
  • Zarządzanie zaangażowaniem interesariuszy
  • Kontrola zaangażowania interesariuszy
  • Test końcowy z obszaru
 • Tips & Tricks
  • Najczęściej popełniane błędy
  • Typy pytań i jak się do nich przygotować
  • Strategia zdawania egzaminu
  • Rady praktyczne z jakich materiałów korzystać
 • Podsumowanie wyników egzaminów cząstkowych
  • Prezentacja wyników 3-dniowego szkolenia
  • Omówienie wyników grupy i indywidualnych osób które zdały egzamin testowy podczas szkolenia
 • Pytania i dyskusje
 • Przygotowanie planu indywidualnej nauki
  • Omówienie najsłabszych obszarów
  • Ustalenie terminów ew. nauki i podejścia do egzaminu

Metody szkoleniowe:

Program został przygotowany na podstawie wieloletnich doświadczeń trenerów w zakresie zarządzania projektami oraz w zakresie indywidualnego rozwoju Kierowników Projektów.

 • Ponad 50% czasu szkolenia to interaktywne ćwiczenia i warsztaty oparte na licznych case studies
 • Innowacyjne metody nauczania z wykorzystaniem takich materiałów jak m.in. gra Puzzle, fiszki ułatwiające indywidualną naukę oraz powtórki przed egzaminem, mapa procesów.
 • Ankieta wstępna, testy cząstkowe i finalny egzamin próbny – to elementy szkolenia dzięki, którym uczestnicy będą mogli efektywnie przygotować się do egzaminu oraz zakończyć szkolenie z indywidualnym planem przygotowania do egzaminu PMP®
 • Podsumowanie zdobytej wiedzy na koniec każdego dnia szkolenia
 • Powtórzenie omówionego dotychczas materiału na początku każdego dnia szkolenia
 • Podczas szkolenia stosujemy sprawdzony podręcznik do certyfikacji PMP®.

 

Termin i organizacja szkolenia

Szkolenie odbywa się w Warszawie.

Zajęcia trwają od 9:00 do 17:00. Każdego dnia przewidziana jest godzinna przerwa obiadowa i przerwy kawowe.

Wielkość grupy maksymalnie 8 osób.

Koszty

Koszt szkolenia stacjonarnego wynosi 3900 PLN+ 23% VAT od osoby.

Cenę szkolenia wirtualnego ustalamy indywidualnie, prosimy o kontakt Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W cenie szkolenia:

 • Certyfikat potwierdzający 21 godzin formalnej edukacji (contact hours) w zakresie zarządzania projektami
 • Podręcznik
 • Mapa procesów PMBOK® Guide – dzięki graficznej prezentacji ułatwia zrozumienie zależności miedzy poszczególnymi procesami, etapami, narzędziami, produktami metodyki PM
 • Karta grup procesów i obszarów wiedzy PMBOK® Guide – podręczne zestawienie procesów w danym obszarze i ich najważniejszych materiałów na wyjściu
 • Schematy procesów PMBOK® Guide z obszaru Reporting oraz Deliverables
 • Fiszki procesów w wersji elektronicznej
 • Fiszki „Inputs, T&T, Outputs” w wersji elektronicznej – przedstawiające szczegółowo każdy z procesów, z jego materiałami na wejściu, narzędziami i technikami oraz materiałami na wyjściu
 • Zestawienie komponentów Planu Zarządzania Projektem
 • Zestawienie wskaźników i wzorów EVM (Earned Value Method)
 • Materiał szkoleniowy, drukowany czyli ok 200 stron zawierających prezentację, ćwiczenia i testy
 • Obiad oraz poczęstunek w przerwach szkolenia

Dodatkowe informacje

Szkolenie prowadzi Maciej Bodych.

Udział w szkoleniu pozwala na uzyskanie 21 PDU (Professional Development Unit). Ilość punktów PDU przyznawana w każdym z obszarów PMI Talent Triangle jest następująca: Technical Project Management – 17, Leadership – 2, Business & Strategic skills – 2.

Zgodnie z naszym podejściem związanym ze ścieżką szkoleniową przygotowującą do egzaminu PMP® szkolenie to może być poprzedzone szkoleniem "Zarządzanie projektami - standardy i praktyka", stanowiącym pierwszy krok przygotowania do egzaminu certyfikacyjnego PMP®.
Udział w obu tych szkoleniach zapewnia spełnienie jednego z kryteriów PMI dopuszczenia do egzaminu certyfikacyjnego PMP® tj. co najmniej 35 godzin szkoleń z zakresu zarządzania projektami. 

PMI, PMP, PMBOK, and the PMI Registered Education Provider logo are registered marks of the Project Management Institute, Inc.

Znajdź nas na Linked In!