ZP-PMBOK Zarządzanie projektem według standardu PMBOK® Guide

ZP-PMBOK Zarządzanie projektem według standardu PMBOK® Guide - JS Project

Chcesz usystematyzować wiedzę z zakresu zarządzania projektem?  Poznać najlepsze praktyki dotyczące inicjowania, planowania oraz kontroli i zamykania projektu zawarte w standardzie A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide) - Sixth Edition, Project management Institute, Inc., stosowane w projektach przez wykładowcę – praktyka z wieloletnim doświadczeniem?

Szkolenie,  zaakceptowane przez PMI w ramach programu R.E.P. (Registered Education Provider), prezentuje w praktyczny sposób podejście do zarządzania projektem wg światowego standardu zarządzania projektami PMBOK® Guide opracowanego przez Project Management Institute (PMI)®, oraz związane z tym standardem najlepsze praktyki zarządzania projektem. ZP-PMBOK Zarządzanie projektem według standardu PMBOK® Guide - JS Project

Podczas szkolenia omawiamy:

 • Inicjowanie, czyli sam początek projektu
 • Planowanie projektu, w szczególności planowanie zakresu, budowanie harmonogramu, w tym metodą łańcucha krytycznego, tworzenie budżetu, budowanie zespołu projektowego, planowanie ryzyk, komunikacji oraz określanie zasad pracy w projekcie
 • Realizację i kontrolę: zarówno generalne zasady, jak i konkretne techniki, jak Earned Value i zarządzanie buforami, a także podejście do zarządzania zmianami
 • Zamykanie projektu, które nie jest jednorazową czynnością, lecz procesem.

Adresaci

 • Kierownicy projektów, kierownicy zespołów projektowych
 • Członkowie zespołów projektowych, konsultanci oraz osoby zainteresowane zagadnieniami kierowania projektem

pragnący:

 • usystematyzować i/lub pogłębić wiedzę z zakresu zarządzania projektem, poznać najlepsze praktyki dotyczące inicjowania, planowania oraz kontroli i zamykania projektu

i/lub

 • zrobić pierwszy krok do certyfikatu Certified Associate in Project Management (CAPM)® lub Project Management Professional (PMP)®.

Zgodnie z naszym podejściem związanym ze ścieżką szkoleniową przygotowującą do egzaminu PMP® kontynuacją tego szkolenia jest szkolenie Przygotowanie do egzaminu certyfikacyjnego PMP®

Program szkolenia

Podstawowe zagadnienia zarządzania projektem:

 • Definicja projektu, różnice projekty - procesy
 • Kontekst organizacyjny: program i portfel projektów i ich powiązanie z projektami
 • Organizacja projektu oraz główne role projektowe, ich zadania i odpowiedzialności - udziałowcy projektu i ich role w projekcie
 • Systematyka zarządzania projektem wg standardu PMBOK® Guide

Inicjowanie projektu:

 • Procesy inicjowania projektu wg PMBOK® Guide
 • Karta Projektu: dokument definicji projektu
 • Dobre praktyki inicjowania projektu

Planowanie projektu:

 • Procesy planowania projektu wg PMBOK® Guide
 • Plan zarządzania projektem wg PMBOK® Guide i jego elementy
 • Zbieranie wymagań i definiowanie zakresu projektu (Struktura podziału pracy - ang. WBS)
 • Harmonogram projektu (metody CPM i PERT) oraz zasoby w projekcie
 • Koszty i budżet projektu oraz metody planowania i budżetowania projektu
 • Organizacja projektu i komunikacja w projekcie
 • Ryzyka i jakość w projekcie
 • Inne obszary wiedzy zarządzania projektem wg PMBOK® Guide
 • Procedury projektowe
 • Budowa harmonogramu projektu metodą łańcucha krytycznego
 • Dobre praktyki planowania projektu

Realizacja i kontrola projektu:

 • Procesy realizacji i kontroli realizacji projektu wg PMBOK® Guide
 • Kontrola projektu - podstawowe zasady, kontrola zakresu, harmonogramu
 • Kontrola projektu za pomocą metody Earned Value
 • Raportowanie w projekcie – podstawowe zasady
 • Zarządzanie zmianami w projekcie
 • Podstawowe zasady zarządzania zespołem projektowym
 • Kontrola projektu w metodzie łańcucha krytycznego
 • Dobre praktyki kontroli i monitorowania projektu

Zamykanie projektu:

 • Procesy zamykania projektu wg PMBOK® Guide
 • Dobre praktyki zamykania projektu

Formuła szkolenia

Szkolenie ma charakter warsztatu, łączącego wykład prezentujący standard PMBOK® Guide, ćwiczenia praktyczne dotyczące konkretnego projektu, bazującego na rzeczywistym przykładzie oraz inspirujące dyskusje i wymianę praktycznych doświadczeń uczestników szkolenia.

Terminy i organizacja szkolenia

Szkolenie odbywa się w Warszawie.
Zajęcia trwają od 9:00 do 17:00. Każdego dnia przewidziana jest godzinna przerwa obiadowa i przerwy kawowe.

Koszty

Koszt szkolenia: 2700 PLN + 23 % VAT od osoby.
Koszt ten obejmuje:

 • Koszt przeprowadzenia 3-dniowego szkolenia, wg przedstawionego powyżej programu przez eksperta z zakresu zarządzania projektami
 • Materiały szkoleniowe (w postaci materiału wykładowego oraz związanych z nim ćwiczeń)
 • Obiady oraz przerwy kawowe w trakcie szkolenia

Członkom PMI przysługuje 10% zniżki. Jeśli firma zgłasza na szkolenie więcej niż 3 osoby, przysługuje jej zniżka na szkolenie w wysokości 10%.

Dodatkowe informacje

Udział w szkoleniu pozwala na uzyskanie 21 PDU (Professional Development Unit). Ilość punktów PDU przyznawana w każdym z obszarów PMI Talent Triangle jest następująca: Technical Project Management – 17.5, Leadership – 2.00, Business & Strategic skills – 1.5.

Choć szkolenie stanowi zamkniętą całość, to może także stanowić pierwszy krok przygotowania do egzaminu certyfikacyjnego Project Management Professional (PMP)®, a także Certified Associate in Project Management (CAPM)®, prowadzonego przez Project Management Institute (PMI)®. W takim przypadku zapraszamy na kolejne szkolenie tj. "Przygotowanie do egzaminu certyfikacyjnego PMP®".
Udział w obu tych szkoleniach zapewnia spełnienie jednego z kryteriów PMI dopuszczenia do egzaminu certyfikacyjnego PMP® tj. udział w co najmniej 35 godzinach szkoleń z zakresu zarządzania projektami.

Zapisz się na szkolenie "Zarządzanie Projektami według PMBOK®Guide – standard i praktyka"

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Dane do faktury
Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe daneNieprawidłowe dane

PMI, PMP, CAPM, PMBOK and the PMI Registered Education Provider logo are registered marks of the Project Management Institute, Inc.

 

Znajdź nas na Facebooku!

 
Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.
Ok