Zarządzanie projektami - standardy i praktyka

Zarządzanie projektami - standardy i praktyka - JS Project

Chcesz usystematyzować wiedzę z zakresu zarządzania projektem?  Poznać najlepsze praktyki dotyczące inicjowania, planowania oraz kontroli i zamykania projektu zawarte w światowych standardach oraz stosowane w projektach przez wykładowcę – praktyka z wieloletnim doświadczeniem?

Szkolenie, prezentuje w praktyczny sposób podejście do zarządzania projektem wg światowych standardów oraz związane z tymi standardami najlepsze praktyki zarządzania projektem. 

Podczas szkolenia omawiamy:

 • Inicjowanie, czyli sam początek projektu
 • Planowanie projektu, w szczególności planowanie zakresu, budowanie harmonogramu, w tym metodą łańcucha krytycznego, tworzenie budżetu, budowanie zespołu projektowego, planowanie ryzyk, komunikacji oraz określanie zasad pracy w projekcie
 • Realizację i kontrolę: zarówno generalne zasady, jak i konkretne techniki, jak Earned Value i zarządzanie buforami, a także podejście do zarządzania zmianami
 • Zamykanie projektu, które nie jest jednorazową czynnością, lecz procesem.

Adresaci

 • Kierownicy projektów, kierownicy zespołów projektowych
 • Członkowie zespołów projektowych, konsultanci oraz osoby zainteresowane zagadnieniami kierowania projektem

pragnący:

 • usystematyzować i/lub pogłębić wiedzę z zakresu zarządzania projektem, poznać najlepsze praktyki dotyczące inicjowania, planowania oraz kontroli i zamykania projektu

i/lub

 • zrobić pierwszy krok do certyfikatu Certified Associate in Project Management (CAPM)® lub Project Management Professional (PMP)®.

Zgodnie z naszym podejściem związanym ze ścieżką szkoleniową przygotowującą do egzaminu PMP® kontynuacją tego szkolenia jest szkolenie Przygotowanie do egzaminu certyfikacyjnego PMP®

Program szkolenia

Podstawowe zagadnienia zarządzania projektem:

 • Definicja projektu, różnice projekty - procesy
 • Kontekst organizacyjny: program i portfel projektów i ich powiązanie z projektami
 • Organizacja projektu oraz główne role projektowe, ich zadania i odpowiedzialności - udziałowcy projektu i ich role w projekcie
 • Systematyka zarządzania projektem

Inicjowanie projektu:

 • Procesy inicjowania projektu
 • Karta Projektu: dokument definicji projektu
 • Dobre praktyki inicjowania projektu

Planowanie projektu:

 • Procesy planowania projektu
 • Plan zarządzania projektem i jego elementy
 • Zbieranie wymagań i definiowanie zakresu projektu (Struktura podziału pracy - ang. WBS)
 • Harmonogram projektu (metody CPM i PERT) oraz zasoby w projekcie
 • Koszty i budżet projektu oraz metody planowania i budżetowania projektu
 • Organizacja projektu i komunikacja w projekcie
 • Ryzyka i jakość w projekcie
 • Inne obszary wiedzy zarządzania projektem
 • Procedury projektowe
 • Budowa harmonogramu projektu metodą łańcucha krytycznego
 • Dobre praktyki planowania projektu

Realizacja i kontrola projektu:

 • Procesy realizacji i kontroli realizacji projektu
 • Kontrola projektu - podstawowe zasady, kontrola zakresu, harmonogramu
 • Kontrola projektu za pomocą metody Earned Value
 • Raportowanie w projekcie – podstawowe zasady
 • Zarządzanie zmianami w projekcie
 • Podstawowe zasady zarządzania zespołem projektowym
 • Kontrola projektu w metodzie łańcucha krytycznego
 • Dobre praktyki kontroli i monitorowania projektu

Zamykanie projektu:

 • Procesy zamykania projektu
 • Dobre praktyki zamykania projektu

Formuła szkolenia

Szkolenie ma charakter warsztatu, łączącego wykład prezentujący standardy zarządzania projektami, ćwiczenia praktyczne dotyczące konkretnego projektu, bazującego na rzeczywistym przykładzie oraz inspirujące dyskusje i wymianę praktycznych doświadczeń uczestników szkolenia.

Terminy i organizacja szkolenia

Szkolenie odbywa się w Warszawie.
Zajęcia trwają od 9:00 do 17:00. Każdego dnia przewidziana jest godzinna przerwa obiadowa i przerwy kawowe.

Koszty

Koszt szkolenia: 2700 PLN + 23 % VAT od osoby.
Koszt ten obejmuje:

 • Koszt przeprowadzenia 3-dniowego szkolenia, wg przedstawionego powyżej programu przez eksperta z zakresu zarządzania projektami
 • Materiały szkoleniowe (w postaci materiału wykładowego oraz związanych z nim ćwiczeń)
 • Obiady oraz przerwy kawowe w trakcie szkolenia

Członkom PMI przysługuje 10% zniżki. Jeśli firma zgłasza na szkolenie więcej niż 3 osoby, przysługuje jej zniżka na szkolenie w wysokości 10%.

Dodatkowe informacje

Udział w szkoleniu pozwala na uzyskanie 21 PDU (Professional Development Unit). Ilość punktów PDU przyznawana w każdym z obszarów PMI Talent Triangle jest następująca: Technical Project Management – 17.5, Leadership – 2.00, Business & Strategic skills – 1.5.

Choć szkolenie stanowi zamkniętą całość, to może także stanowić pierwszy krok przygotowania do egzaminu certyfikacyjnego Project Management Professional (PMP)®, a także Certified Associate in Project Management (CAPM)®, prowadzonego przez Project Management Institute (PMI)®. W takim przypadku zapraszamy na kolejne szkolenie tj. "Przygotowanie do egzaminu certyfikacyjnego PMP®".
Udział w obu tych szkoleniach zapewnia spełnienie jednego z kryteriów PMI dopuszczenia do egzaminu certyfikacyjnego PMP® tj. udział w co najmniej 35 godzinach szkoleń z zakresu zarządzania projektami.

PMI, PMP, CAPM, PMBOK and the PMI Registered Education Provider logo are registered marks of the Project Management Institute, Inc.

 

Znajdź nas na Facebooku!

 

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.

Ok