ACE! Conference 2024 13-14.06.2024

Podczas Konferencji ACE! w dniu 13 czerwca 2024 prowadzimy wraz z Dariuszem Ciechanem warsztat Flow for Business Results.

Będziemy zajmowali się następującym tematem: jakie praktyki i metody flow umożliwiają osiągnięcie lepszych rezultatów biznesowych, zapewnienie spójności strategii firmy i realizowanych projektów oraz stworzenie kultury współpracy i ciągłego doskonalenia.

Znajdź nas na Linked In!