Zarządzanie projektami wg PMBOK® Guide

Szkolenie "Zarządzania Projektami wg metodyki PMBOK® Guide"  jest bazowym szkoleniem w ramach ścieżki przygotowania profesjonalnego Kierownika Projektu.

Podstawowym założeniem tego szkolenia jest wskazanie uczestnikom na szeroki obszar wiedzy oraz na interdyscyplinarność  zagadnień związanych z zarządzaniem projektami. Szkolenie pozwala na wybranie swojej ścieżki rozwoju zawodowego od specjalisty w wybranym obszarze po stanowisko kierownika projektu. Wskazuje na obszary warte podjęcia samodzielnych studiów. W związku z powyższym szkolenie przygotowane jest w formie omówienia grup procesów zarządzania projektem. Aspekt Praktyczny omówiony jest w kolejnym etapie gdzie przedstawiamy projekt w kontekście faz / cyklu życia projektu od Inicjacji przez Planowanie, Execution, Monitorowanie i Kontrolę oraz Zamknięcie Projektu.

Cele szkolenia

 • Przedstawienie metodyki zarządzania projektami według standardu PMBOK® Guide
 • Przedstawienie procesu i narzędzi zarządzania projektami z punktu widzenia kierownika projektu oraz członka zespołu projektowego
 • Wprowadzenie jednolitej terminologii / słownika pojęć z zarządzania projektami, który pozwoli budować efektywną komunikację w zespołach projektowych

Adresaci szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest dla:

 • Kierowników projektów posiadających doświadczenie, ale chcących uporządkować wiedzę z podstaw zarządzania projektami według standardu PMBOK® Guide
 • Początkujących kierowników projektów rozpoczynających przygodę z zarządzaniem
 • Osób, które są przygotowywane do pełnienia funkcji kierownika projektu
 • Członków zespołów projektowych

Korzyści dla uczestników

 • Poznanie całego procesu zarządzania projektem
 • Możliwość weryfikacji własnych doświadczeń z teorią i praktyką zarządzania projektami
 • Przygotowanie uczestnika do pełnienia funkcji kierownika projektu lub funkcji członka zespołu projektowego
 • Umiejętność dostosowania narzędzi i technik zarządzania projektami do specyfiki własnego projektu
 • Umiejętność zaplanowania nowego projektu zgodnie z metodyką i dobrymi praktykami

Metody szkoleniowe

Szkolenie jest prowadzone w formie wykładu i ćwiczeń. Dzięki licznym przykładom i podsumowaniom uczestnicy szkolenia będą mogli efektywnie wdrożyć zdobytą wiedzę do codziennej pracy.

Program szkolenia

Wprowadzenie Pojęcia Zarządzania Projektami

 • Pojęcia Projekt, Program, Portfolio
 • Definicja Projektów wg modelu Shenhar’a
 • Rola Zarządzania Projektami w organizacji
 • Interesariusze w projekcie otoczenie bliższe i dalsze
 • Metodyki Zarządzania Projektami
 • Charakterystyka Metodyki PMBOK® Guide 

 Integration Management

 • Procesy Integration Management
 • Procesy w fazach projektu
 • Karta Projektu
 • Plan Projektu

 Scope Management

 • Procesy Scope Management
 • Procesy w fazach projektu
 • Zbieranie Wymagań
 • Struktura Podziału Pracy WBS
 • Zarządzanie zmianą

 Time Management

 • Procesy Time Management
 • Procesy w fazach projektu
 • Decomposition
 • Przygotowanie diagramów (PDM method)
 • Metody Szacowania i Estymacji
 • TOC
 • Gantt Charts

 Cost Management

 • Procesy Cost Management
 • Procesy w fazach projektu
 • Koszty Projektu
 • Metody Budżetowania
 • Cost Performance Baseline

 Quality Management

 • Procesy Quality Management
 • Procesy w fazach projektu
 • Pojęcie jakości
 • Planowanie jakości
 • Zapewnienie jakości

 HR Management

 • Procesy HR Management
 • Procesy w fazach projektu
 • Organizacja Projektu
 • Role w projekcie (matryca RAEW)
 • Role w projekcie (koncepcje Belbin, Odiorno, Welch)
 • Kierowanie a przywództwo
 • Koncepcje kierowania zespołem

 Communication Management

 • Procesy Communication Management
 • Procesy w fazach projektu
 • Modele komunikacji
 • Kanały komunikacji
 • Systemy i Specyfika Komunikacji
 • Plan Komunikacji

 Risk Management

 • Procesy Risk Management
 • Procesy w fazach projektu
 • Definicja ryzyka w projekcie
 • Strategie walki z ryzykiem
 • Analiza drzewa decyzyjnego
 • Plan zarządzania ryzykiem

Procurement Management

 • Procesy Procurement Management
 • Procesy w fazach projektu
 • Rodzaje umów z podwykonawcami
 • Elementy umów z podwykonawcami

Biuro Projektów w organizacji / Zarządzanie portfelem projektów / narzędzia Kierownika Projektu

Czas trwania:  2 dni

Cena: 1 800 PLN netto od osoby (+23% VAT)

Udział w szkoleniu pozwala na uzyskanie 14 PDU (Professional Development Unit). Ilość punktów PDU przyznawana w każdym z obszarów PMI Talent Triangle jest następująca: Technical Project Management – 10, Leadership – 3, Business & Strategic skills – 1.

 

 

PMBOK is registered mark of the Project Management Institute, Inc.

 

Znajdź nas na Linked In!