Lean Management

Lean Management wywodzący się z obszaru Produkcji znajduje coraz szersze zastosowanie w obszarze Knowledge Work. Jest także jedną z podstaw podejścia Flow Management.

Cele warsztatu

Zdobycie, przez przedstawicieli kadry zarządzającej oraz przez kluczowych pracowników, wiedzy dotyczącej zasad i praktyk podejścia Lean Management oraz identyfikacja tych obszarów działalności firmy, działu lub zespołu w których zastosowanie poznanych podczas warsztatu zasad i praktyk Lean pozwoli na udoskonalenie procesów i zwiększenie efektywności funkcjonowania firmy i/lub zespołu, jak i jej obszarów biznesowych.

Odbiorcy/adresaci warsztatu

Warsztat adresowany jest do:

 • Liderów zespołów
 • Kierowników projektów i/lub menedżerów produktów
 • Menedżerów działów i zespołów
 • Członków zespołów projektowych

pragnących poznać zasady, praktyki i metryki Lean Management, wymienić pomysły i refleksje z innymi uczestnikami oraz zacząć stosować praktyk Lean Management w swoich zespołach, działach oraz firmach.

Program warsztatu:

1. Lean – fundamenty: filozofia i najważniejsze zasady

 • Toyota Production System – źródło Lean
 • Najważniejsze koncepcje Lean Management/Lean Office:
 • Dostarczanie wartości dla klienta – fundament Lean
 • Eliminacja marnotrawstwa (strat)
 • Ciągłe doskonalenie
 • 7 źródeł marnotrawstwa (strat):
 • Klasyczne źródła marnotrawstwa wg Toyota/Lean
 • Praktyczne przykłady marnotrawstwa w różnych obszarach biznesowych
 • Technika VSM (Value Stream Mapping)
 • Identyfikacja obszarów dla działań Lean w firmach/zespołach uczestników warsztatu

2. Ciągłe doskonalenie (Kaizen) oraz metodyczne rozwiązywanie problemów

 • 10 zasad Kaizen
 • Metoda P-D-C-A (Plan - Do - Check - Act)
 • Kata doskonalenia
 • Technika A3
 • 5 WHY i 5WHY2HOW
 • Obszary i sposoby zastosowania technik doskonalenia i rozwiązywania problemów w firmach/zespołach uczestników warsztatu

3. Tworzenie, wizualizacja procesów i zarządzanie nimi w podejściu Kanban – implementacja Lean

 • Wizualizacja i tworzenie procesu oraz identyfikacja prac w procesie
 • Jedno i dwupoziomowa tablica procesu
 • Przeszkody płynnej realizacji procesu
 • Ograniczanie prac w toku
 • Zarządzanie przepływem prac wspierane metrykami
 • Informacje zwrotne do zarządzania pracami i projektem
 • Platforma IT implementująca procesy, projekty, portfel prac oraz cele organizacji
 • Obszary zastosowania podejścia Kanban w firmach/zespołach uczestników warsztatu

4. Lider Lean

 • Lider Lean i samodzielny zespół - ćwiczenie
 • Charakterystyka lidera Lean
 • Zadania lidera Lean
 • Lider Lean w firmach/zespołach uczestników warsztatu

5. Organizacja ucząca się (OUS)

 • Cechy OUS i dyscyplin funkcjonowania OUS
 • Podstawa OUS: wartości, zaufanie i bezpieczeństwo psychologiczne i kultura
 • Metody udzielania Informacji zwrotnych
 • Metody rozwijania kompetencji pracowników
 • Upełnomocnianie pracowników i decentralizacja decyzji
 • Metody przeprowadzania retrospektywy – przeglądu realizowanych zadań i prac
 • Podsumowanie: budowanie i rozwijanie OUS w firmach/zespołach uczestników warsztatu

6. Podsumowanie szkolenia: wprowadzanie zasad i praktyk Lean w firmach/zespołach uczestników warsztatu.

 • Zestawienie potencjalnych obszarów funkcjonowania i procesów dla działań Lean
 • Metody efektywnego i skutecznego wprowadzania zasad i praktyk Lean w firmie
 • Wypracowanie 1-szej wersji Lean-owego planu wprowadzania zasad i praktyk Lean

Metody szkoleniowe:

Warsztat prowadzony jest metodami aktywnymi i interaktywnymi:

 • Prezentacje zagadnień Lean
 • Ćwiczenia i gry w pod-grupach dotyczące poszczególnych zagadnień warsztatu
 • Dyskusje dotyczące procesów i środowiska pracy uczestników warsztatu
 • Sesje pytań i odpowiedzi
 • Gra symulacyjna pokazująca praktyki podejścia Kanban (opcja)

Czas trwania

2 dni, w godzinach 9:00 – 17:00, w tym godzinna przerwa lunchowa i przerwy kawowe  (w wariancie stacjonarnym):

Wersje warsztatu: stacjonarna i on-line  i wymagania techniczne

Warsztat z grą symulacyjną realizowany jest w dwóch wariantach:

 1. Stacjonarnym, w centrum szkoleniowym w Warszawie, blisko Dworca Centralnego
 2. On-line

Warsztat w wersji dedykowanej dla firmy

Warsztat może być także przeprowadzony w wersji dedykowanej dla konkretnej firmy.

Szczegóły takiej wersji warsztatu omawiany z zainteresowanymi – proszę więc o kontakt.

Koszt udziału w warsztacie

Koszt udziału w warsztacie stacjonarnym wynosi: 2200 PLN + VAT,

Natomiast w warsztacie on-line: 1900 PLN + VAT.

Rekomendujemy udział w warsztacie 2 lub więcej osób z jednej firmy.

W przypadku udziału minimum 3 osób udzielamy rabatu 10%.

Koszt obejmuje:

 • Przeprowadzenie warsztatu przez eksperta z wieloletnim doświadczeniem praktycznym w Lean Management, zwinnym zarządzaniu pracami i projektami oraz doświadczeniem trenerskim
 • Materiały szkoleniowe (PDF) i materiały wypracowane w trakcie warsztatu (PDF)
 • Lunch i przerwy kawowe (warsztat stacjonarny)
 • Certyfikat uczestnictwa

Inne warsztaty Akademii Flow Management

Warsztat jest jednym z elementów programu Akademii Flow Management, obejmującego ponadto następujące warsztaty z grą symulacyjną Flow:

 • Warsztat TeamFlow Professional z grą symulacyjna TeamFlow Professional
 • Warsztat PortfolioFlow z grą symulacyjna dotycząca zarządzania portfelem projektów na poziomie PMO współpracującego z zespołami realizacyjnymi

A także klasyczne warsztaty:

 • Zwinne zarządzanie celami – metoda OKR (Objective Key Results)
 • Zwinne przywództwo

Co dalej?

Warsztat może stanowić punkt startu do dalszego poznawania zasad i praktyk Flow Management oraz ich zastosowania w środowisku uczestników.

Chętnie porozmawiam z zainteresowanymi o możliwych do wykonania krokach i doradzę następny i kolejne kroki.

Proszę więc o kontakt.

Warsztat prowadzi

Dr Jerzy Stawicki

Ekspert z ponad 25-letnim doświadczeniem w obszarze zarządzania projektami i portfelem projektów, podejścia Kanban i Flow Management, zwinnego przywództwa oraz budowania zwinnych organizacji projektowych. Autor szkoleń i trener oraz konsultant i coach w tych obszarach. Fan praktycznego łączenia metod tradycyjnych, zwinnych (Agile), Lean Management, TOC i łańcucha krytycznego w zarządzaniu projektami oraz skutecznych i efektywnych metod i technik przywództwa i zarządzania.

Mówi o sobie: „pomagam menedżerom, project managerom, zespołom i firmom pracować i zarządzać efektywniej, mądrzej oraz mieć z pracy więcej fun’u/satysfakcji”.

Zapisz się na szkolenie : "Lean Management"

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Dane do faktury
Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe daneNieprawidłowe daneZnajdź nas na Linked In!

 

Konsola diagnostyczna Joomla!

Sesja

Informacje o wydajności

Użycie pamięci

Zapytania do bazy danych