Portfolio Flow - warsztat z symulacją

Warsztat Portfolio Flow z grą symulacyjną dotyczącą zarządzania portfelem projektów na poziomie PMO współpracującego ze zespołami projektowymi.

Uczestnicy warsztatu poznają zasady i praktyki Flow Management bazującego na Lean, Kanban i doświadczą – podczas gry symulacyjnej - jak dzięki zastosowaniu tych praktyk:

 • Skutecznie, efektywnie ekonomicznie i przewidywalnie dostarczać maksymalną wartość biznesową na poziomie portfela projektów
 • Skracać czas realizacji projektów i osiągnąć płynny przepływ prac projektowych w ramach portfela projektów
 • Definiować priorytety projektów w portfelu projektów i lepiej zarządzać zależnościami w projektach i pomiędzy nimi
 • Zarządzać pracą, a nie pracownikami i tworzyć jasne reguły pracy
 • Zbudować efektywny i skuteczny system zarządzania portfelem projektów, prac i procesów operacyjnych.

Warsztat adresowany jest do:

 • Menedżerów ds. Portfela Projektów
 • Dyrektorów i pracowników PMO zajmujących się zarządzaniem portfelem projektów
 • Liderów transformacji organizacji (business agility)
 • Menedżerów odpowiadających za rozwój, doskonalenie i optymalizację organizacji oraz produktów
 • Menedżerów odpowiadających za usprawnianie procesów i menedżerów zmian
 • Doświadczonych kierowników projektów zainteresowanych nadzorem nad wieloma projektami.

Ta grupa menedżerów, kierowników i liderów jest najczęściej odpowiedzialna za cały system pracy firmy i jego doskonalenie, więc znajomość praktyk Flow Management pozwoli im na przygotowanie i wprowadzenie w ich organizacjach systemu zarządzania portfelem projektów i prac bazującego na Flow Management.

Flow Management to coraz częściej stosowane podejście, łączące praktyki Kanban, Lean, Teorii Ograniczeń oraz psychologii Flow umożliwiające

 • Skuteczne, efektywne ekonomicznie i przewidywalne dostarczanie wartości na poziomie:
  • Projektu i pojedynczych zespołów
  • Portfela prac i projektów
 • Oraz uzyskanie przez firmy Enterprise Agility.

Zastosowanie takich praktyk Flow Management, jak wizualizacja realizowanego procesu projektowego na tablicy Kanban, ograniczenie poziomu prac w toku, czy zastosowanie i analiza różnego typu mierników, prowadzi także do skrócenia czasu realizacji projektów w ramach portfela projektów, płynnego przepływu prac projektowych oraz do wzmocnienia kultury współpracy w zespołach i w firmie.

Struktura i agenda warsztatu:

Struktura warsztatu

Warsztat Portfolio Flow obejmuje trzy następujące elementy:

 1. Przedstawienie zasad i praktyk metody Flow Management
 2. Przećwiczenie i doświadczenie wybranych praktyk Flow Management podczas gry symulacyjnej PortfolioFlow
 3. Przedstawienie praktyki zastosowania Flow Management: przykładów rozwiązań problemów biznesowych i organizacyjnych występujących w firmach za pomocą Flow Management

Agenda warsztatu

 1. Wyzwania zarządzania portfelem projektów w firmach uczestników warsztatu i praktyczne metody radzenia sobie z nimi
 2. Praktyki Flow Management umożliwiające przewidywalne dostarczanie i optymalizację procesu dostarczania wartości na poziomie zespołu, projektu oraz portfela projektów:
 • Wizualizacja procesów, prac i innych elementów ułatwiających zarządzanie
 • Aktywne zarządzanie pracami, obejmujące m.in.
  1. Ograniczanie ilości prac w toku
  2. Eliminowanie nadmiernego starzenia się prac
  3. Odblokowywanie zablokowanych prac
 • Doskonalenie procesu, metod pracy i uzyskiwanych rezultatów via Inspekcja & Adaptacja
 1. Gra symulacyjna PortfolioFlow – praktyki Flow Management na poziomie portfela i projektu
  1. Kontekst i cele symulacji
  2. Symulacja Runda-1: zastosowanie Flow Management dla uzyskania rezultatów biznesowych
  3. Retrospektywa: wnioski i propozycje dalszego usprawniania systemu projektowego
  4. Symulacja Runda-2: dalsze zastosowania praktyk Flow Management na poziomie portfela projektów i poszczególnych zespołów projektowych
  5. Podsumowanie: Flow Management na poziomie portfela i projektów i uzyskiwanie rezultatów biznesowych
 2. Praktyczne zastosowania Flow Management: przykłady zastosowań umożliwiających rozwiązanie występujących w firmach problemów biznesowych
 3. Podsumowanie warsztatu: wnioski praktyczne – zestawienie praktyk Flow Management możliwych do stosowania przez uczestników warsztatu do zarządzania portfelem projektów i prowadzących do rezultatów biznesowych oraz do zwinności biznesowej.

Czas trwania, termin, forma i metody przeprowadzenia warsztatu:

 • Czas trwania: 2 dni, 2 razy po 6 godzin
 • Godziny: 9:00 – 15:30, w tym przerwa lunchowa
 • Termin: Q1 2024 (dokładny termin podamy na początku stycznia)
 • Forma: rekomendujemy formę stacjonarną, możliwy jest też udział online
 • Stosowane metody pracy:
  • Prezentacje
  • Ćwiczenia w pod-zespołach
  • Wymiana doświadczeń
  • Gra symulacyjna PortfolioFlow
  • Sesje Q&A

Wielkość grupy:

 • Maksymalnie 10 osób

Koszt warsztatu:

 • 2350 PLN + VAT od osoby

Koszt ten obejmuje:

 • Przeprowadzenie warsztatu przez dwóch trenerów ekspertów z wieloletnim doświadczeniem praktycznym w zwinnym zarządzaniu pracami i projektami oraz doświadczeniem trenerskim
 • Materiały szkoleniowe (PDF) i materiały wypracowane w trakcie warsztatu (PDF)
 • Lunch
 • Certyfikat uczestnictwa

Co dalej po warsztacie?

Warsztat może stanowić punkt startu do budowania w firmach uczestników warsztatu systemu zarządzania portfelem projektów i prac bazującego na Flow Management.

Do budowy takiego systemu zarządzania – wg naszego doświadczenia - potrzebne są:

 1. Dalsza wiedza w obszarze Flow Management, którą możemy dostarczyć w ramach Akademii Flow4Results
 2. Wdrożenie platformy informatycznej implementującej zasady i praktyki Flow Management, rekomendujemy tu platformę Businessmap (dawniej Kanbanize) i pomagamy przy jej wdrożeniu
 3. Bieżące wsparcie, które realizujemy w ramach doradztwa i konsultacji dotyczących różnych zagadnień Flow Management na poziomie zespołu, projektu, jak i na poziomie portfela prac i projektów.

Chętnie porozmawiamy o w/w krokach.

Zapraszamy do kontaktu

Warsztat prowadzą

Dr Jerzy Stawicki

Ekspert z ponad 25-letnim doświadczeniem w obszarze zarządzania projektami i portfelem projektów, podejścia Kanban i Flow Management, zwinnego przywództwa oraz budowania zwinnych organizacji projektowych. Autor szkoleń i trener oraz konsultant i coach w tych obszarach. Fan praktycznego łączenia metod tradycyjnych, zwinnych (Agile), Lean Management, TOC i łańcucha krytycznego w zarządzaniu projektami oraz skutecznych i efektywnych metod i technik przywództwa i zarządzania.

Mówi o sobie: „pomagam menedżerom, project managerom, zespołom i firmom pracować i zarządzać efektywniej, mądrzej oraz mieć z pracy więcej fun’u/satysfakcji”.

 

 

 

 

Dariusz Ciechan

 

Ekspert zarządzania projektami i programami, specjalista ds. zarządzania ryzykiem w projektach; konsultant i trener.

Doświadczony oraz certyfikowany kierownik projektów oraz programów z międzynarodowym doświadczeniem. Specjalizuje się w prowadzeniu i zarządzaniu portfelami projektów oraz projektami wymagającymi wiedzy eksperckiej z zakresu IT, nowoczesnych technologii, bezpieczeństwa, transformacji, migracji, wprowadzania nowych usług oraz zmian organizacyjnych przedsiębiorstw.

Przekazuje wiedzę praktyczną studentom studiów podyplomowych oraz Executive MBA na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika, w Wyższej Szkole Bankowej jak i uczestnikom prowadzonych seminariów i warsztatów.

Współpracuje z lokalnym biznesem w celu rozwoju zarządzania projektami w ich organizacjach.

Jako aktywny wolontariusz i założyciel PMI Poland Chapter w Toruniu propaguje wiedzę z zakresu zarządzania projektami oraz roli Kierownika Projektu w organizacjach. Jest wieloletnim asesorem Konkursu Projekt Roku PMI Poland Chapter. Oficjalny recenzent i kontrybutor międzynarodowych standardów PMI oraz weryfikator polskiego tłumaczenia PMBOK®Guide.

 

Znajdź nas na Linked In!